نسخه چاپی

محمدرضا داورزنی در حکمی

مسجدی را بعنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون کشتی منصوب کرد
  • ۱۱:۳۲ ۱۳۹۸/۲/۳۱
  • محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در حکمی محمداسد مسجدی را بعنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون کشتی منصوب کرد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در حکم داورزنی به مسجدی آمده است:

    نظر به اینکه ثبت نام از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون کشتی انجام شده است، به استناد ماده 2 آئین نامه تشکیل مجمع عمومی فدراسیون به موجب این ابلاغ به عنوان "دبیر مجمع عمومی فدراسیون کشتی" منصوب می شوید. لازم است برابر ضوابط اعلام شده اقدام مقتضی برای برگزاری مجمع انتخاباتی معمول گردد.
    توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال در انجام امور محوله خواستارم.

    http://iawf.ir/lnks/56265/-.aspx