• کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد- مازندران

   اسامی نفرات قبول شده اعلام شد

   • ۱۱:۳۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

   اسامی نفرات قبول شده در کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد روزهای 8 تا 10 اسفندماه در شهر ساری استان مازندران برگزار شد.
   اسامی نفرات قبول شده در این کلاس به شرح زیر است:


   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   نمره عملی

   نمره کتبی

   نمره آمادگی جسمانی

   نتیجه نهایی

   1

   محمد زارعی

   تهران

   58

   14

   11

   قبول

   2

   ابراهیم پیروی

   مازندران

   55

   15

   5/11

   قبول

   3

   احمدرضا یزدانی

   مازندران

   50

   13

   75/10

   قبول

   4

   قاسم شیرنیاپاریجانی

   مازندران

   50

   5/14

   11

   قبول

   5

   ایاز خانلری رشیدی

   مازندران

   55

   5/11

   75/11

   قبول

   6

   جعفر شمس ناتری

   مازندران

   70

   15

   12

   قبول

   7

   چنگیز صادقی

   مازندران

   50

   15

   5/11

   قبول

   8

   حافظ باقری خلیلی

   مازندران

   55

   15

   25/11

   قبول

   9

   حسن ابوذری پاشاکلایی

   مازندران

   50

   15

   75/10

   قبول

   10

   حسن گودرزی سرخی

   مازندران

   50

   5/10

   75/10

   قبول

   11

   حسین آب درجوی

   مازندران

   53

   75/7

   5/11

   تجدید

   12

   حسین نبیلی

   مازندران

   50

   5/10

   25/12

   قبول

   13

   رحمان علی حق شناس

   مازندران

   50

   5/11

   25/11

   قبول

   14

   سجاد شعبانی

   مازندران

   55

   15

   75/10

   قبول

   15

   سعید امیرنیا شوبی

   مازندران

   50

   75/12

   5/11

   قبول

   16

   سیدسجاد میرزاده

   مازندران

   55

   6

   5/11

   تجدید

   17

   سیدحامد سیدپور

   مازندران

   50

   11

   5/11

   قبول

   18

   ابراهیم حسن پسندی

   مازندران

   50

   5/10

   25/12

   قبول

   19

   سیدعلی واعظ موسوی

   مازندران

   58

   5/13

   75/10

   قبول

   20

   عابد نژاد مقدم

   مازندران

   68

   13

   5/11

   قبول

   21

   عباس طحان

   مازندران

   70

   14

   75/11

   قبول

   22

   عظیم پاسایی

   مازندران

   58

   75/12

   12

   قبول

   23

   علی ابراهیم پورتیجی

   مازندران

   57

   5/12

   25/12

   قبول

   24

   علیرضاعشوری میرک­محله

   مازندران

   58

   5/11

   11

   قبول

   25

   علیرضا نوربخش

   مازندران

   50

   5/14

   12

   قبول

   26

   غلامعلی حق نواز بازیر

   مازندران

   49

   75/1

   75/10

   تجدید

   27

   فرجاد غفاری زاده

   مازندران

   60

   25/11

   12

   قبول

   28

   قاسم پاشاامیری

   مازندران

   50

   15

   5/10

   قبول

   29

   محمدابراهیم باقری

   مازندران

   60

   25/7

   12

   تجدید

   30

   محمد رحمانی

   مازندران

   55

   5/13

   12

   قبول

   31

   محمد صادق زاده

   مازندران

   55

   5/10

   12

   قبول

   32

   محمدرضا سیاه سرانی

   مازندران

   50

   5/13

   5/11

   قبول

   33

   مرتضی پاشاامیری

   مازندران

   53

   75/12

   12

   قبول

   34

   مرتضی میرزایی

   مازندران

   49

   15

   5/12

   قبول

   35

   مهران خانلری

   مازندران

   63

   25/12

   12

   قبول

   36

   مهیار ضابطی

   مازندران

   50

   15

   12

   قبول

   37

   هرمز توکلی

   مازندران

   50

   12

   25/12

   قبول

   38

   محمودرضا منصوری

   مازندران

   57

   5/4

   11

   تجدید

   39

   جابر کلانتری

   مازندران

   58

   12

   11

   قبول

   40

   یاسر عظیمی ­بهنمیری

   مازندران

   50

   8

   5/10

   تجدید

   41

   حامد براری پاریجانی

   مازندران

   50

   75/6

   11

   تجدید

   42

   سیامک نورزاد

   مازندران

   53

   0

   11

   تجدید

   43

   مهران رضازاده گنجی

   مازندران

   70

   5/14

   12

   قبول

                
                

اتوماسیون اداری ژوبین