• مرحله گروهی رقابت های کشتی آزاد خردسالان در گروه یک - اردبیل

   تیم تهران به عنوان قهرمانی رسید
   نفرات و تیم های برتر مشخص شدند

   • ۱۹:۲۵ ۱۳۹۷/۶/۴

   تیم تهران بعنوان قهرمانی رقابت های کشتی آزاد خردسالان در گروه یک رسید.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مسابقات کشتی آزاد مرحله گروهی رقابت های کشتی خردسالان در گروه یک با حضور 8 استان امروز (یکشنبه) در سالن شهید آسمانی شهر اردبیل برگزار شد و در پایان تیم تهران بعنوان قهرمانی رسید و تیم آذربایجان غربی نیز در مسابقات اجرای فنون عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

   اسامی نفرات و تیم های برتر این رقابت ها به شرح زیر است:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   وزنمقام اولمقام دوممقام سوممقام چهارممقام پنجممقام ششممقام هفتممقام هشتممقام نهم
   32 کیلوابوالفضل عموزادهمحمدمهدی هیودیامیرحسین نباتیآرین شغیعی ذازلیامیررضا هوشیارمحمدکاظم لوآیدین بختیاریامیرمهدی اسماعیل زاده
   آذربایجان شرقیتهرانزنجانالبرزاردبیل الفقزوینگیلانآذربایجان غربی
   35 کیلومحمدامین لطفیامیررضا دوستیادریس بوربوراکتای رضاییشهرام عزیزیآیدین خلیقیمحمدامین نوروزیحسین غفوری
   البرززنجانتهرانآذربایجان غربیآذربایجان شرقیگیلاناردبیل الفقزوین
   38 کیلومحمدرضا اسدیمهدی مصطفی زادگانعرشیا مدنیسینا سلیمیسایان شیخیحسام حیدریمجید خردمندابوالفضل کیا روستاعلی معصومی
   تهرانآذربایجان غربیگیلانزنجانقزویناردبیل الفآذربایجان شرقیالبرزاردبیل ب
   41 کیلوارشادشفیعی فردعرفان طاهرخانیسعید فاتحیمهدی توکلیعمران حسنیسامان شیخیمحمدیوسفیحامی حسینیحسین نصیری
   تهرانالبرزآذربایجان شرقیآذربایجان غربیگیلانقزویناردبیل الفاردبیل بزنجان
   44 کیلوعلی آقاییعلیرضا محمدیمحمد حیدریمحمدمهدی عبدل زادهمیراحسان کریمیعلی کاظم لوزاگرس بتوراکحسین سوسونیمحمدحسین کیانی
   تهرانالبرززنجانآذربایجان شرقیاردبیل الفقزوینآذربایجان غربیگیلاناردبیل ب
   48 کیلوارشیا سیرائیمحمدجوادرستمیحسام ابراهیمی ورملهاحسان عباسیحسین متقیامیرلطفی آذرحسین قراخانیمحمدامین یوسف زادهابوالفضل پناهی
   البرزقزوینتهرانآذربایجان شرقیاردبیل باردبیل الفزنجانآذربایجان غربیگیلان
   52 کیلوحامی شاهیعرفان عباسیحسین حق زادهمهدی رضائیانامیررضا یوسفیمحمدحسین صدفیارشیا میرزایی نصیریمرتضی بهبودیعلی فلاحتی
   تهرانآذربایجان شرقیالبرززنجاناردبیل الفاردبیل بقزوینگیلانآذربایجان غربی
   57 کیلومحمدامین دارائیسیاوش روستائیرسول نظریسامان جهانگیریعلیرضا کریمپورمهدی اجاقیرضا نادریسیدجوادمیراجاقی
   تهرانالبرززنجانآذربایجان غربیآذربایجان شرقیاردبیل الفقزوینگیلان
   62 کیلومانی خوشدلاسماعیل صادقی لویهنوید محمدپورپارسا سیدرضاییابوافضل استجلوحسین اخترآبگونساجدباباشاهوردینیما احمدی
   گیلانتهراناردبیل الفالبرززنجانآذربایچان غربیقزوینآذربایجان شرقی
   68 کیلوآراز خداییسیدنیماقریشیامیررضا جعفریامیرحسین خلیلیانانیس قادرپورعلیرضا لشکریمحمدمهدی مرادیمهدی غربیلو
   آذربایجان شرقیگیلانتهراناردبیل الفآذربایجان غربیقزوینالبرززنجان
   75 کیلوعلی زارع کاریزیآرمان محمدتختیامیرحسین لازمیآریا رجب پورمحمد کریمیسجاد محمودیهادی محبوبمیلاد حسن زاده
   تهرانآذربایجان غربیالبرزگیلانزنجانقزویناردبیل الفآذربایجان شرقی
   85 کیلوشایان محمدیماهان فلاحسبحان ناصح احدیامیرحسین جهابخشمحمدرضا صحتمهدیار برندکمهدی شهبازیآرش اشرفیحسین کریم خانی
   تهرانگیلانالبرزآذربایجان شرقیاردبیل باربیل الفآذربایجان غربیزنجانقزوین
   رده بندی تیمیتهرانالبرزآذربایجان شرقیگیلانزنجانآذربایجان غربیاردبیل الفقزویناردبیل ب
   2601991721451391372411444


   رده بندی رقابت های اجرای فنون به شرح زیر است:
   1- آذربایجان غربی 360 امتیاز 2- تهران 350 امتیاز 3- البرز 310 امتیاز 4- اردبیل 275 امتیاز 5- آذربایجان شرقی 255 امتیاز 6- زنجان 245 امتیاز 7- قزوین 240 امتیاز 8- استان گیلان حاضر نشد.

   نفرات اول تا سوم رقابت های انفرادی و تیم های اول تا سوم بخش اجرای فنونی تیمی در هر رشته مجوز شرکت در مسابقات مرحله نهایی جشنواره را دریافت می کنند.

اتوماسیون اداری ژوبین