• از روز 10 مرادماه و در سالن شهدای هفتم تیر تهران

   رقابت های عمومی کشتی کشورآغاز می شود
   مسابقات در چند هفته متوالی و به صورت تک وزن
   اهدای جایزه نقدی به نفرات برتر

   • ۸:۵۰ ۱۳۹۷/۵/۶
   آیین نامه برگزاری مسابقات عمومی (OPEN) کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های عمومی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان، قهرمانی کشور امسال در شیوه ی جدیدی و در چند هفته متوالی برگزار خواهد شد.
   بر این اساس این رقابت ها از روز 10 مردادماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز شده و رقابت ها به صورت تک وزن در هفته های متوالی تا 23 شهریورماه ادامه خواهد شد.

   آیین نامه برگزاری این رقابت ها به شرح زیر است:


   1- اوزان و شرایط سنی :

   الف) مسابقات کشتی آزاد در اوزان 57-61-65-70-74-79-86-92-97- 125 کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

   ب) مسابقات کشتی فرنگی در اوزان 55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

   ج) کشتی گیران متولد 12/10/1379 لغایت 10/10/1372(25- 18 سال) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. (کشتی گیران متولد 11/10/1378 لغایت12/10/1379 (18 سال) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می­توانند در این مسابقات شرکت نمایند.)

   2- تاریخ برگزاری مسابقات:

   اوزان

   رشته-رده سنی

   تاریخ

   روزهای هفته

   57کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   10/05لغایت11/05/97

   چهارشنبه -پنجشنبه

   130 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   10/05لغایت11/05/97

   چهارشنبه -پنجشنبه

   61 کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   12/05لغایت13/05/97

   جمعه – شنبه

   97 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   12/05لغایت13/05/97

   جمعه – شنبه

   65 کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   17/05لغایت18/05/97

   چهارشنبه -پنجشنبه

   87 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   17/05لغایت18/05/97

   چهارشنبه -پنجشنبه

   70 کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   19/05لغایت20/05/97

   جمعه – شنبه

   82 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   19/05لغایت20/05/97

   جمعه – شنبه

   74 کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   25/05لغایت26/05/97

   پنجشنبه- جمعه

   77 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   25/05لغایت26/05/97

   پنجشنبه- جمعه

   79 کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   1/06لغایت02/06/97

   پنجشنبه- جمعه

   72 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   1/06لغایت02/06/97

   پنجشنبه- جمعه

   86 کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   08/06لغایت09/06/97

   پنجشنبه- جمعه

   67 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   08/06لغایت09/06/97

   پنجشنبه- جمعه

   92 کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   14/06لغایت15/06/97

   چهارشنبه -پنجشنبه

   63 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   14/06لغایت15/06/97

   چهارشنبه -پنجشنبه

   97 کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   16/06لغایت17/06/97

   جمعه – شنبه

   60 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   16/06لغایت17/06/97

   جمعه – شنبه

   125 کیلو

   آزاد -بزرگسالان

   22/06لغایت23/06/97

   پنجشنبه-جمعه

   55 کیلو

   فرنگی- بزرگسالان

   22/06لغایت23/06/97

   پنجشنبه-جمعه

   3- برنامه مسابقات :

   ردیف

   جدول زمان بندی

   روز

   ساعت

   محل برگزاری

   1

   پذیرش تیم ها

   اول

   06:30-08:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   2

   تست پزشکی

   اول

   07:30-08:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   3

   وزن کشی

   بـدون ارفـاق وزن

   اول

   08:00-08:30

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   4

   کلینیک مربیان

   اول

   09:45- 08:45

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   5

   مسابقات

   اول

   21:00- 16:00 * 15:00- 10:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   6

   وزن کشی مجدد

   بـدون ارفـاق وزن

   دوم

   08:00-08:30

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   7

   مسابقات

   دوم

   21:00- 16:00 * 15:00- 10:00

   سالن شهدای هفتم تیر تهران

   4- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات:

   الف- تعداد کشـتی­ گیران استـان­ها برای شـرکت در این مسابقات نامحدود بوده، و کشتی­ گیران متقاضی شرکت در این مسابقات، صرفا با ارائه معرفی نامه از هیات کشتی استان مربوطه میتوانند در این رقابت­ها شرکت نمایند.

   ب- هیات کشتی استان های سراسر کشور می­توانند حداقل 4 و حداکثر 8 مربی(از میان مربیان فعال و دارای دفترچه) برای تیم های ذیربط در هر رشته معرفی نمایند. بدیهی­ است در صورت همراه نداشتن معرفی نامه، از فعالیت مربیان به عنوان کوچینگ در کنار تشک جلوگیری بعمل خواهد آمد.

   5- مدارک لازم:

   الف- اصل شناسنامه و کارت ملی

   ب- کارت بیمه ورزشی معتبر

   ج- معرفی نامه هیات کشتی استان

   د- ارائه مدارک ثبت نام دریافت کارت ملی کشتی سال 1397

   * تذکر: با توجه به عدم صدور آیدی کارت در این مسابقات، ضرورت دارد کلیه کشتی­ گیران نسبت به همراه داشتن کارت ملی کشتی(یا مدارک ثبت نام دریافت این کارت) و کارت ملی خود جدیت بیشتری داشته باشند. بدیهی است ارائه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.

   6- امتیازات:

   الف) با توجه به برگزاری رقابتی میان نفرات سوم مشترک (جهت تعیین نفر سوم و چهارم)، به نفرات اول تا سوم این مسابقات (3 نفر اول) حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.

   ب) به نفرات اول تا سوم این مسابقات (3 نفر) به ترتیب مبلغ پنج- سه – دو میلیون تومان اهداء خواهد شد.

   ج) کشتی گیران مستعد و برتر این مسابقات، حداقل به پنج کارگاه فنی، با حضور مربیان تیم ملی دعوت خواهند شد.

   7- سایر موارد:

   الف) کلیه هزینه­ های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در این رقابت ها بر عهده کشتی­ گیران، و هزینه اسکان و تغذیه مربیان بر عهده هیات کشتی استان­های مربوطه خواهد بود.

   ب) حضور کلیه مربیان هریک از رشته ­ها در کلینیک مربیگری مربوطه الزامی بوده و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند، در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد.

   ج ) به همراه هر کشتی­گیر، حداکثر دو مربی می­توانند جهت کوچینگ در کنار تشک حضور یابند.

   د ) قرعه کشی هنگام وزن کشی انجام شده و جدول مسابقات مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی می باشد. با این تفاوت که پس از تعیین نفرات سوم و پنجم مشترک، رقابتی میان نفرات سوم مشترک (تعیین نفر سوم و چهارم) و پنجم مشترک (تعیین نفر پنجم و ششم) انجام می‌شود.

   هـ) کلیه استانها موظفند حداکثر یک هفته پیش از شروع مسابقات هر وزن، نسبت به اعلام آمادگی و ارائه اسامی نفرات شرکت کننده به فدراسیون کشتی اقدام نمایند.

   و ) کشتی­ گیران شرکت کننده در این رقابت ها موظفند مدارک خود را از ساعت 06:30 لغایت 08:00 روز پذیرش جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.