• ۱۰:۱۵ ۱۳۹۶/۸/۲۲
   اسامی قبول شدگان در سومین و چهارمین کلاس استاژ مربیگری درجه ملی کشتی آزاد اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، سومین و چهارمین کلاس استاژ مربیگری درجه ملی کشتی آزاد به ترتیب روزهای 13 و 14 آبان در شهر مشهد و روزهای 15 و 16 آذرماه در شهر دامغان برگزار شد.

   اسامی نفرات قبول شده در این کلاس ها به شرح زیر است:

   کلاس مشهد

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   آزمونهای نظری 15

   آزمون­های عملی 70

   آزمون­های آمادگی جسمانی 15

   نمره نهایی 100

   نتیجه نهایی

   1

   هاشم مختاری

   خ.رضوی

   5\10

   62

   25\13

   75\75

   قبول

   2

   علیرضا حیدری

   خ.رضوی

   5\13

   54

   13

   5\80

   قبول

   3

   حمید عباس زاده

   خ.رضوی

   11

   58

   5\12

   5\81

   قبول

   4

   رضا اسماعیل زاده

   خ.رضوی

   12

   49

   25\13

   25\74

   قبول

   5

   حمیدرضا حیرانی

   خ.رضوی

   25\11

   56

   25\12

   5\79

   قبول

   6

   مهران بابایی

   خ.رضوی

   5\13

   56

   25\14

   75\83

   قبول

   7

   سیامک طاهری اول

   خ.رضوی

   12

   66

   25\12

   25\90

   قبول

   8

   علی رجب زاده

   خ.رضوی

   5\13

   70

   75\11

   25\95

   قبول

   9

   هومن شیداخان قشلاقی

   خ.رضوی

   5\10

   63

   75\10

   25\84

   قبول

   10

   بهنام جاویدی

   خ.رضوی

   5\13

   57

   5\14

   85

   قبول

   11

   حامد ندایی

   خ.رضوی

   5\10

   62

   13

   5\85

   قبول

   12

   محمد علیزاده

   خ.رضوی

   5\11

   56

   5\11

   79

   قبول

   13

   محمد آدینه پور

   خ.رضوی

   5\12

   56

   5\10

   79

   قبول

   14

   مرتضی فردوسیان

   خ.رضوی

   75\10

   58

   13

   75\81

   قبول

   15

   سهیل منتظری

   خ.رضوی

   5\11

   61

   75\12

   25\85

   قبول

   16

   کاظم مختاری

   خ.رضوی

   5\10

   55

   13

   5\78

   قبول
   کلاس سمنان

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   آزمونهای عملی 70

   آزمون­های نظری 15

   آزمون­های آمادگی جسمانی 15

   نمره نهایی 100

   نتیجه نهایی

   1

   افشین نصیری بایوکلایی

   سمنان

   62

   75\13

   5\13

   25\89

   قبول

   2

   امین نوروزی

   سمنان

   49

   5\14

   5\10

   74

   قبول

   3

   حسین مزجی

   سمنان

   53

   25\13

   5\13

   75\79

   قبول

   4

   حمیدرضا زارع زاده

   سمنان

   66

   12

   12

   90

   قبول

   5

   حیدر آذریان

   سمنان

   53

   25\12

   5\13

   75\75

   قبول

   6

   دانیال فهیمی

   سمنان

   49

   5\14

   12

   5\75

   قبول

   7

   سجاد محمودیان

   سمنان

   50

   15

   5\13

   5\78

   قبول

   8

   سیدمجتبی حیدریه

   سمنان

   49

   15

   5\13

   5\77

   قبول

   9

   سیدمحمد میرحسینی

   سمنان

   49

   25\12

   5\13

   75\74

   قبول

   10

   محمد پریمی

   سمنان

   49

   5\13

   5\13

   76

   قبول

   11

   مسعود ربیعی

   سمنان

   51

   12

   5\13

   5\76

   قبول

   12

   مهدی طاهری فولادی

   سمنان

   4 9

   5\10

   5\14

   74

   قبول

   13

   حسن صیادی نیا

   خوزستان

   51

   5\13

   25\11

   25\75

   قبول

   14

   علی ساور علیا

   گلستان

   53

   12

   25\14

   25\79

   قبول

   15

   یوسف رضایی

   گلستان

   52

   5\10

   5\12

   75

   قبول
   حداقل نمره قبولی: آزمون عملی 49، آزمون آمادگی جسمانی 5\10، آزمون نظری 5\10 است.
   مدرس: عباس حاج کناری
   نماینده و آزمون گر آمادگی جسمانی و نظری: حسن یاری نیا
اتوماسیون اداری ژوبین