• پس از برگزاری کلینیک داوران المپیکی در ترکیه/

   تغییرات و اصلاح قوانین اعلام شد

   • ۸:۵۹ ۱۳۹۵/۳/۱۲
   محمد ابراهیم امامی داور المپیکی کشورمان، گزارشی از روند برگزاری و یادآوری و تغییرات قوانین در کلینیک داوری کشتی در ترکیه را اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این کلاس با مدیریت آنتونیو سیلوستری رئیس کمیته داوران اتحادیه جهانی، روزهای 2 تا 5 خردادماه در شهر آنتالیا ترکیه برگزار شد و تمامی سوپروایزرها، مدرسین و داوران المپیکی در آن حضور داشتند.

   محمد ابراهیم امامی رئیس کمیته داوران و داور المپیکی کشورمان، گزارشی از اصلاح و تغییر قوانین مطرح شده این کلنیک را به شرح زیر اعلام کرد:

   1- کشتی گیران برای خارج کردن حریف از تشک مجاز به هل دادن نیستند و داوران باید در مرحله ی اول به کشتی گیری که عمدا به وسیله هل دادن حریف را از تشک خارج می‌کنند تذکر جدی بدهد و در صورت تکرار، خاطی را با نمره و اخطار مجازات نماید.
   2- (مهم) در کشتی آزاد در صورتی که مدافع بوسیله عمل خطا مثلا گرفتن پنجه های حریف در هنگام اجرای فن و باز کردن پنجه ها که مانع اجرای فن شود، داوران خاطی را با اخطار و دو نمره مجازات خواهند کرد.
   3- فرار از تشک در حالت خطر، در کشتی آزاد و فرنگی با اخطار و دو امتیاز همراه می باشد.
   4- برای بازبینی فیلم هنگام اعتراض هریک از مربیان (چلنج) ضمن بازبینی فیلم به صورت نرمال، در صورت نیاز فیلم به صورت حرکت آهسته بازبینی می شود و در صورت لزوم برای حاضرین در سالن صحنه مدنظر STOP می شود. (شفاف سازی)
   5- در کشتی فرنگی اگر از حالت سرپا فنی اجرا شود و مدافع در هوا چرخشی داشته باشد ولی به حالت خطر فرود نیاید (مثلا با سینه فرود بیاید) دو حالت در نظر گرفته می شود، اگر فن زیبا باشد 4 امتیاز و اگر اجرای فنی زیبا نباشد دو امتیاز دارد.
   6- در کشتی فرنگی و حالت خاک دقت نظر داوران در عَلَم کردن پای مدافع برای جلوگیری از اجرای فن مورد تأکید بوده، در چنین شرایطی اگر مجری اجرای فن نماید علاوه بر امتیاز کسب شده، مدافع با اخطار و دو امتیاز مجازات می شود و یا در صورت مانع شدن برای اجرای فن با علم کردن پا، ضمن قطع کشتی داروان مدافع را با اخطار و دو امتیاز مجازات خواهند کرد و ادامه کشتی مجددا در حالت خاک خواهد بود.
   7- از دیگر تأکیدات حالت صحیح مدافع و مهاجم در شرایط شروع کشتی در حالت خاک می باشد، در صورت عدم رعایت حالت صحیح پس از تذکر اول، کشتی گیر خاطی در مرتبه ی دوم با اخطار و امتیاز مجازات خواهد شد (در کشتی آزاد اخطار و یک امتیاز- در کشتی فرنگی اخطار و دو امتیاز)
   8- از دیگر نکاتی که در این کلینیک مورد تأکید قرار گرفت، بیرون رفتن یک پای مجری از تشک در حالت اجرای فن و تعلق گرفتن امتیاز به مجری در وصرت اجرای فن بود.
   9- در کشتی فرنگی کشتی گیری که در حالت خاک قرار دارد نباید بازو و یا آرنج خود را به زانو و یا بدن خودش بچسباند و از این طریق مانع اجرای فن مجری شود، در این شرایط داور بلافاصله تذکر می دهد (open) و در صورت عدم توجه، کشتی گیر خاطی با اخطار و دو امتیاز مجازات می شود و مجددا کشتی در حالت خاک ادامه می یابد.
   10- در صورتی که مجری فن حریف را لیفت نماید و یا در حال اجرای فن باشد و مدافع برای جلوگیری از فن با کف دست روی صورت یا گلوی حریف فشار بیاورد علاوه بر امتیاز اجرای فن، مدافع با اخطار و امتیاز مجازات خواهد شد.
   لازم به توضیح است در هر شرایطی در کشتی فرنگی در صورت خطا، اخطار همراه با دو امتیاز می باشد.
اتوماسیون اداری ژوبین