نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی/

طرح رتبه بندی مربیان سازنده و کشتی گیران برتر سال فنی 93 -94 اعلام شد
 • ۱۳:۱ ۱۳۹۳/۱۱/۴
 • طرح رتبه بندی مربیان سازنده و کشتی گیران برتر سال فنی 93- 94 از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، طرح رتبه بندی مربیان سازنده و کشتی گیران برتر سال فانی 93-94 مصوب سمینار عمومی روسای هیئت های کشتی سراسر کشور به شرح زیر است:


  «طرح رتبه‌بندی مربیان سازنده و کشتی‌گیران برتر کشور در سال فنی  94- 93»
  با هدف تحقق مفاد بند پانزده از ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81 و نظر به ضرورت ارزشیابی از عملکرد سالانه کشتی‌گیران و مربیان سازنده‌ی کشور، بر مبنای سیاست‌های فنی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، همچنین قدردانی و توجه به فعالیت‌ها و زحمات کشتی‌گیران و مربیان سازنده‌ در اجرای قوانین و ضوابط فنی مندرج در فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی کشور،  «طرح رتبه‌بندی مربیان سازنده و کشتی‌گیران برتر کشور در سال فنی 94- 93» بر مبنای مفاد جدول و بندهای ذیل ارائه می‌شود:

  الف: تعیین مربیان سازنده‌ی برتر سال در رشته‌های کشتی آزاد، فرنگی و کشتی‌های سنتی(به تفکیک)

  1- مبنای تعیین مربیان سازنده، اعلام کشتی‌گیران ذیربط، تایید هیات کشتی استان مربوطه، و در نهایت تایید کمیته مربیان کشتی کشور  خواهد بود.(مستند و مکتوب)

  2- مربی سازنده‌ی برتر در هر رده سنی و در هر رشته(آزاد، فرنگی و کشتی‌های سنتی به تفکیک) مربی سازنده‌ای است که جمع امتیازات کسب شده کشتی‌گیران وی در هر رقابت اعم از داخلی یا خارجی(برمبنای جدول ذیل) بعلاوه امتیازات فنی مبتنی بر جایگاه فنی رقابت‌های ذیربط در جدول مذکور، از سایر مربیان سازنده‌ در آن رده سنی و در هر رشته در یک سال فنی برتر باشد.


  جدول نحوه امتیازدهی


   


  ردیف

  نوع رقابت

  امتیاز مبتنی بر جایگاه فنی

  هر رقابت

  توضیحات

  1

  المپیک

  12

  امتیاز حضور هر کشتی‌گیر در این رقابت برای کشتی‌گیر مذکور  و  مربی ذیربط

  2

  جهانی

  10

  //

  3

  بازی‌های آسیایی

  8

  //

  4

  جام جهانی

  8

  //

  5

  آسیایی

  7

  //

  6

  تورنمنت تدارکاتی درجه یک

  6

  //

  7

  تورنمنت تدارکاتی درجه دو

  5

  //

  8

  تونمنت‌های تدارکاتی درجه 3 به بعد

  4

  //

  9

  قهرمانی کشور

  8

  //

  10

  انتخابی تیم ملی نهایی

  8

  //

  11

  جام تختی و یادگار امام(ره)

  10

  //

  12

  رقابت‌های عمومی

  5

  //

  3- مربیان سازنده‌ای مشمول امتیازات حاصل از رتبه‌بندی فوق‌الذکر خواهند شد که حداقل دارای یک کلاس فعال در رشته‌ها‌ی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی ذیربط، در یکی از رده‌های سنی( نونهالان-نوجوانان-جوانان-بزرگسالان) در استان مربوطه باشند. مستند مرتبط با این بند می‌باید به تایید هیات کشتی استان ذیربط، و در نهایت کمیته مربیان کشتی کشور برسد.
  4- محدوده زمانی تعیین مربیان سازنده‌ی برتر کشور یک سال فنی خواهد بود. هر سال فنی از ابتداء رقابت های رقابت‌های قهرمانی کشور آغاز، و تا انتهای رقابت‌های المپیک، یا جهانی، و یا بازی‌های آسیایی در سال بعد ادامه دارد.
  5- مربیان سازنده برتر در هر رده سنی و در هر رشته (آزاد، فرنگی و نوع کشتی سنتی) به تفکیک معرفی خواهند شد.
  6- بمنظور تشویق سه مربی سازنده برتر در هر رده سنی و در هر رشته(آزاد و فرنگی) در انتهای هر سال فنی، به ترتیب معادل پنج، سه و دو سکه طلا به مربیان ذیربط تعلق خواهد گرفت. هریک از مربیان برتر یاد شده به همراه تیم‌های اعزامی به تورنمنت‌های بین‌المللی، در رده سنی و رشته‌ی کشتی مرتبط اعزام خواهند شد. سه مربی سازنده برتر در کشتی‌های سنتی در هر رده سنی و در هر رشته از کشتی‌های سنتی به ترتیب معادل سه، دو و یک سکه طلا دریافت خواهند کرد.
  7- سه مربی سازنده‌ برتر سال در مجموع در تمامی رده‌های سنی و در رشته‌های آزاد و فرنگی به تفکیک، به مدت یکسال (12 ماه) پس از اتمام سال فنی، به ترتیب ماهانه مبلغ بیست، پانزده و ده میلیون ریال( بعنوان حق‌الزحمه آموزشی) از فدراسیون کشتی دریافت می‌نمایند. مربیان سازنده برتر سال در مجموع در هر یک از رشته‌های کشتی سنتی نیز معادل ½ حق الزحمه آموزشی فوق الذکر(بند 7) را دریافت خواهند کرد.
  8- مربیان سازنده‌ی برتر موضوع بند هفت فوق الذکر که سه سال پیاپی و یا پنج سال غیر متوالی در جایگاه مربی سازنده‌ی برتر سال کشتی کشور در هر یک از رشته‌های کشتی آزاد، فرنگی و و کشتی های سنتی (به تفکیک) قرار می‌گیرند، بمدت 10 سال از امتیاز حق‌الزحمه آموزشی مذکور از سوی فدراسیون کشتی بهره‌مند خواهند شد.
  9- هیات‌های کشتی استان‌ها در انتهای هر سال فنی بر مبنای عملکرد کشتی‌گیران در رقابت‌های درون استانی نسبت به ارزیابی عملکرد مربیان سازنده در هر رده سنی و در رشته‌های کشتی آزاد، فرنگی و کشتی‌های سنتی اقدام خواهند نمود.
  10- مبنای تعیین مربیان سازنده مرتبط با کشتی‌گیران هر استان ، فرمت تعیین مربی ، هر کشتی گیر از سوی هیات‌های کشتی استان‌ها در رقابت‌های ملی خواهد بود. مربیان سازنده مرتبط با کشتی‌گیران خارج از فرمت یاد شده به طور مستقیم از سوی هیات کشتی استان ذیربط معرفی خواهد شد.
  11- هر مربی سازنده برتر صرفا در یک رشته و در یک رده سنی می‌تواند مشمول امتیازات موضوع این طرح قرار گیرد. در صورتی که مربی سازنده‌ای بیش از یک رده سنی، در هر رشته، دارای امتیاز باشد ، مجموع امتیازات وی ، در ارزیابی و در تعیین مربی سازنده برتر سال در هر رشته( آزاد، فرنگی و کشتی های سنتی به تفکیک) ،در تمامی رده‌های سنی ذیربط آن رشته، محاسبه، و مشمول پاداش‌های ذیربط خواهد شد.
  تبصره: در صورتی که مربی سازنده‌ای در یک رشته در بیش از یک رده سنی در رتبه‌بندی مربیان برتر جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دهد، صرفا جایگاه برتر وی در رده سنی ذیربط و نیز رده سنی بالاتر ملاک محاسبه خواهد بود. بدیهی است در این صورت مربیان سازنده بعدی در رده سنی ذیربط جایگزین خواهند شد.
  12- مقرر گردید فدراسیون کشتی نسبت به تنظیم جدولی مشخص(به صورت آنلاین) جهت اعلام رنکینگ مربیان سازنده و برتر هر سال فنی در هر رده سنی و در هر رشته کشتی(آزاد، فرنگی و کشتی های سنتی به تفکیک) اقدام نماید.
  ب: چگونگی رتبه‌بندی کشتی‌گیران برتر سال در رده‌ی سنی بزرگسالان در دو رشته‌ی آزاد و فرنگی(به تفکیک)
  1- تعیین کشتی‌گیران برتر هر وزن و در هر رشته(‌آزاد و فرنگی به تفکیک)،  بر مبنای کسب امتیازات حاصل از جایگاه فنی حضور در هر رقابت بر مبنای جدول فوق‌الذکر، بعلاوه امتیازات ناشی از نتایج فنی حاصل از فعالیت کشتی‌گیر ذیربط در رقابت‌های مندرج در جدول فوق‌الذکر برای وی، صورت می‌پذیرد.
  2- محدوده زمانی تعیین کشتی‌گیران برتر هر وزن در هر رشته (آزاد و فرنگی به تفکیک) در کشور، یک سال فنی خواهد بود. هر سال فنی از ابتداء رقابت های استانی مرتبط با رقابت‌های قهرمانی کشور آغاز، و تا انتهای رقابت‌های المپیک، یا جهانی، و یا بازی‌های آسیایی در سال بعد ادامه دارد.
  3- کشتی‌گیران برتر هر وزن در هر رشته (آزاد و فرنگی به تفکیک) در رده سنی بزرگسالان پس از اتمام هر سال فنی، معادل 5 سکه طلا جایزه دریافت می‌نماید.
  4- کشتی‌گیر برتر هر سال فنی در دو رشته آزاد و فرنگی به تفکیک، بر مبنای امتیازات اخذ شده مذکور، معادل 30 سکه طلا جوائز دریافت خواهد نمود.

  ج- فدراسیون کشتی(واحد روابط عمومی) ضمن اعلام عمومی مربیان سازنده‌ و کشتی‌گیران برتر پس از اتمام هر سال فنی طی مراسمی خاص، نتایج حاصل از رتبه‌بندی یاد شده را به فدراسیون جهانی کشتی اعلام خواهد نمود.  http://iwf.ir/lnks/40261/-.aspx