نسخه چاپی

کمیته داوران فدراسیون کشتی اعلام کرد/

نظام نامه انتخاب داوران بین المللی برای مسابقات داخلی
 • ۱۰:۴۲ ۱۳۹۳/۸/۲۱
 • نظام نامه انتخاب داوران بین المللی برای مسابقات داخلی پس از تصویب کمیته داوران فدراسیون کشتی اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این نظام نامه به شرح زیر است:


  « نظام نامه انتخاب داوران بین‏ ‎‏المللی برای مسابقات داخلی »


  به منظور رعایت اصل عدالت محوری و توزیع متوازن شرایط در بین داوران بین‏ ‎‏المللی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند 1-5 شرح وظایف کمیته داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران که اشاره بر این دارد. اهداف ، راهبردها ، سیاستها و برنامه‏ ‎‏های حوزه داوری کشتی کشور از سوی رئیس کمیته پیشنهاد و به تصویب کمیته داوران می‏ ‎‏رسد و بندهای 2-5 که بررسی و اعلام نظر درباره آئین نامه پیشنهادی رئیس کمیته داوران درباره چگونگی گزینش داوران در هر سال در کلیه رقابتهای داخلی و خارجی را بر عهده کمیته داوران گذارده است. لذا نظام نامه انتخاب داوران برای مسابقات داخلی به شرح ذیل تدوین می‏ ‎‏گردد.
  1.شاخص‏ ‎‏های اصلی مد نظر کمیته داوران برای داوران شامل سه بخش :
  1-1 درجه داوری داوران
  1-2 سطح مسابقات
  1-3 نمرات ارزشیابی داوران در طول سال و طبقه بندی داوران براساس شاخصه‏ ‎‏های فنی ، اخلاقی ، مدیریتی و ارتباطی و فیزیکی با رویکرد کمی و کیفی
  الف) سیاست های کلان انتخاب داوران برای مسابقات ملی
  الف-1 توجه به آمایش سرزمینی داوران در پهنه کشور
  الف-2 توزیع متوازن داوری در سطح کشور بین همه داوران
  الف-3 بها دادن به شهرستانی ها با توجه به شایستگی ها
  الف-4 تمرکز به نخبه پروری در داوری  شرایط انتخاب داوران جهت حضور در مسابقات داخلی :
  1-‏ مسابقات قهرمانی کشور:
  در مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف کلیه درجات بین المللی بر اساس نمرات ارزشیابی داوران و طبقه بندی داوران بر مبنای شاخص های فنی ، اخلاقی، مدیریتی، ارتباطی و فیزیکی با رویکرد کمی وکیفی مورد استفاده قرار می گیرد.
  تبصره : در مسابقات رده سنی نونهالان و نوجوانان بجز رؤسای تشک اولویت با داوران جوانتر میباشد .
  2-‏ مسابقات انتخابی تیم ملی :
  -‏ در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان داوران درجات المپیکی ، یک و دو بین المللی ، بر اساس نمرات ارزشیابی و طبقه بندی داوران استفاده خواهند شد.
  -‏ در مسابقات انتخابی تیم ملی رده های سنی نونهالان ،نوجوانان، جوانان ، کلیه درجات داوری بین المللی با در نظر گرفتن نمرات ارزشیابی و شاخص های تعیین شده حق قضاوت خواهند داشت.
  -‏ در مسابقات رده های سنی نونهالان و نوجوانان بجز رؤسای تشک اولویت با داوران
   بین المللی جوانتر می باشد.
  مسابقات لیگ:
  چیدمان داوری در مسابقات لیگ با در نظر گرفتن سطح مسابقات و بر اساس شاخص های اصلی داوران و طبقه بندی آنان بر مبنای نمرات ارزشیابی انجام خواهد شد.

  http://iwf.ir/lnks/39585/-.aspx