لیست مطالب آیین نامه ها و دستورالعمل ها
جدول زمان‌بندی برنامه های کشتی ساحلی اعلام شد
مسابقات انتخابی تیم های ملی 22 اسفندماه در خوزستان
  • ۱۱:۲ ۱۳۹۳/۹/۱۷
  • طرح رتبه بندی مربیان سازنده و کشتی گیران برتر اعلام شد
    هیئت ها نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند
  • ۱۵:۵۱ ۱۳۹۳/۸/۱۰
  • شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته ورزشکاران اعلام شد
    تغییر نام از المپین ها به ورزشکاران

  • ۱۲:۲۶ ۱۳۹۳/۳/۴