لیست مطالب آیین نامه ها و دستورالعمل ها
جدول زمان‌بندی برنامه های کشتی ساحلی اعلام شد
مسابقات انتخابی تیم های ملی 22 اسفندماه در خوزستان
 • ۱۱:۲ ۱۳۹۳/۹/۱۷
 • طرح رتبه بندی مربیان سازنده و کشتی گیران برتر اعلام شد
  هیئت ها نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند
 • ۱۵:۵۱ ۱۳۹۳/۸/۱۰
 • شیوه نامه انتخاب و شرح وظایف کمیته ورزشکاران اعلام شد
  تغییر نام از المپین ها به ورزشکاران

 • ۱۲:۲۶ ۱۳۹۳/۳/۴
 • اعلام آخرین اصلاحیه شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور

 • ۱۴:۲۹ ۱۳۹۲/۱۲/۸