لیست مطالب اخبار
تمامی برنامه های کشتی قزوین در سال گذشته انجام شد
میزبان رقابت های بین المللی بودیم
 • ۱۰:۲۰ ۱۳۹۹/۳/۱۳
 • اولویت من حضور در المپیک است
  تابع نظر کادر فنی هستم
 • ۹:۳۱ ۱۳۹۹/۳/۱۲
 • بهترین زمان برای برگزاری لیگ مرداد و شهریورماه است
  کشتی گیران باید مدیریت بحران داشته باشند
 • ۸:۹ ۱۳۹۹/۳/۱۲
 • سال گذشته در تمامی مسابقات حضور یافتیم
  چرخه انتخابی تیم های ملی به رشد کشتی کشور کمک می کند
 • ۹:۴۵ ۱۳۹۹/۳/۱۱
 • لیگ برتر کشتی از اول مرداد ماه شروع خواهد شد
  کشتی گیران آمادگی خود را حفظ کنند
 • ۱۰:۴۲ ۱۳۹۹/۳/۱۰