لیست مطالب اخبار
به تکریم و احترام بر پیشکسوتان تاکید داریم
به دنبال تعامل بیشتر با صندوق قهرمانان برای حمایت از کشتی گیران هستیم
  • ۱۴:۵ ۱۳۹۹/۲/۲
  • هدف نهایی من کسب مدال در المپیک است
    لیگ کمک مالی خوبی برای کشتی گیران است
  • ۰:۳ ۱۳۹۹/۲/۲