نسخه چاپی

آموزش نحوه گرم کردن در کشتی - قسمت سوم (فیلم)

نحوه گرم کردن برای انجام تمرینات کشتی
  • ۹:۵ ۱۴۰۱/۴/۱۸
  • http://iwf.ir/lnks/66007/-.aspx