• از فردا و در اردوگاه شهید چمران رامسر

   اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برگزار می شود

   • ۸:۳۵ ۱۳۹۸/۲/۲
    اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان روزهای 3 تا 13 اردیبهشت ماه در اردوگاه شهید چمران شهرستان رامسر استان مازندران برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
   45 کیلوگرم: علی عرب (مازندران) محمدرضا شکری (لرستان)
   48 کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) پوریا کاظمی (مازندران)
   51 کیلوگرم: علی قلی زادگان (تهران) مجتبی سلطان زاده (مازندران) محمدعلی عموزاد (مازندران)
   55 کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران) جواد جوادی (مازندران)
   60 کیلوگرم: عرفان الهی (مازندران) ابراهیم اصغری (تهران)
   65 کیلوگرم: دانیال کاشی (مازندران) امیرحسین متقی (خراسان رضوی)
   71 کیلوگرم: امیرمهدی حسینی (مازندران) ابوالفضل ولی پور (مازندران) فاضل پوررجب (مازندران)
   80 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران)
   92 کیلوگرم: سهیل یوسفی (خراسان رضوی) محمدمبین عظیمی (کردستان) محمدرضا حسینیان (مازندران)
   110 کیلوگرم: مصطفی طغانی (خراسان رضوی) سالار حبیبی (تهران)
   سرمربی: امیر توکلیان
   مربیان: مصطفی علیزاده – تقی داداشی – جعفر دلیری  و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان های تهران و مازندران
   مسئول پذیرش: آقای علی خلعتبری: 09123455380


اتوماسیون اداری ژوبین