نسخه چاپی

از فردا و در اردوگاه شهید چمران رامسر

اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برگزار می شود
 • ۸:۳۵ ۱۳۹۸/۲/۲
 •  اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان روزهای 3 تا 13 اردیبهشت ماه در اردوگاه شهید چمران شهرستان رامسر استان مازندران برگزار می شود.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
  45 کیلوگرم: علی عرب (مازندران) محمدرضا شکری (لرستان)
  48 کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) پوریا کاظمی (مازندران)
  51 کیلوگرم: علی قلی زادگان (تهران) مجتبی سلطان زاده (مازندران) محمدعلی عموزاد (مازندران)
  55 کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران) جواد جوادی (مازندران)
  60 کیلوگرم: عرفان الهی (مازندران) ابراهیم اصغری (تهران)
  65 کیلوگرم: دانیال کاشی (مازندران) امیرحسین متقی (خراسان رضوی)
  71 کیلوگرم: امیرمهدی حسینی (مازندران) ابوالفضل ولی پور (مازندران) فاضل پوررجب (مازندران)
  80 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران)
  92 کیلوگرم: سهیل یوسفی (خراسان رضوی) محمدمبین عظیمی (کردستان) محمدرضا حسینیان (مازندران)
  110 کیلوگرم: مصطفی طغانی (خراسان رضوی) سالار حبیبی (تهران)
  سرمربی: امیر توکلیان
  مربیان: مصطفی علیزاده – تقی داداشی – جعفر دلیری  و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان های تهران و مازندران
  مسئول پذیرش: آقای علی خلعتبری: 09123455380

  http://iawf.ir/lnks/56043/-.aspx