• روزهای 9 تا 12 مهرماه و در شهرستان فریمان/

   کلاس درجه سه داوری برگزار می‌شود

   • ۱۳:۴۵ ۱۳۹۲/۷/۶

   کلاس داوری درجه سه  ملی (استاژ) طی روزهای 9 تا 12 مهرماه در شهرستان فریمان استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.


   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، سید علی گرمرودی داور درجه یک بین‌المللی بعنوان مدرس در این کلاس حضور خواهد داشت.


اتوماسیون اداری ژوبین