رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام عبداله موحد – بابلسر

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ 19:25
نفرات راه یافته به دیدارهای فینال و رده بندی پنج وزن نخست مشخص شدند
رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان از صبح امروز در سالن شهیدان نوبخت شهر بابلسر استان مازندران و با حضور تیم های ایران، قزاقستان، هند و عراق در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات راه یافته به دیدارهای فینال و رده بندی پنج وزن نخست این رقابت ها به شرح زیر است:
45 کیلوگرم:
فینال: امیرعباس رمضانی (ایران) – پاراتمش سوریکانت (هند)
رده بندی:
عرفان بوکان (ایران) – امیرحسین صابری نژاد (ایران)
محمدامین ساقی (ایران) – دانیال صفری (ایران)
51 کیلوگرم:
فینال: بنیامین امیدی (ایران) – سام ارشد (ایران)
رده بندی:
سجاد صارمی (ایران) علی اکبر حسینی (ایران)
امیرمحمد سلیمانی (ایران) سید طاها هاشمی (ایران)
فینال: 60 کیلوگرم: مبین گردشی (ایران) – یاسین طیبی (ایران)
رده بندی:
رضا شمسی پور (ایران) امیرعلی غضنفری (ایران)
کسری قدرتی (ایران) – شایان اردو (ایران)
71 کیلوگرم:
فینال: صالح محمدی (ایران) – ابوالفضل شمسی پور (ایران)
رده بندی:
علی طاهرلو (ایران) – آرشام وهابیان (ایران)

92 کیلوگرم:
فینال: امیررضا علی پور (ایران) – امیرحسین محمدی (ایران)
رده بندی:
رامتین روانبخش (ایران) – امیرمحمد رحیمی (ایران)
محمدصالح عزتی راد (ایران) کاویان تواهی (ایران)
برچسب ها :