نسخه چاپی

اجرای فنون کشتی توسط مربیان باشگاه ها

اجرای فنون مختلف کشتی
  • ۱۱:۱۳ ۱۴۰۰/۴/۲۶
  • انستیتو کشتی با توجه به ارسال کلیپ اجرای فنون مختلف توسط مربیان باشگاه های سراسر کشور، اقدام به نمایش برخی از این کلیپ ها نموده است..

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در ادامه کلیپ کلیپی از اجرای فنون توسط مربیان کشتی به شرح زیر آمده است:

    اجرای سالتو کره ای توسط حامد امان زاده از اردبیل، اجرای فن کمر و نوعی از آسیاب بادی توسط علیرضا عزیزی از ایلام، اجرای فنون مختلف کشتی توسط مقصود حسن نژاد از تهران، اجرای کنده فرنگی توسط سمیعی از اردبیل و اجرای فن آسیاب بادی توسط مهرپور از اردبیل
    http://iwf.ir/lnks/61060/-.aspx