نسخه چاپی

اجرای فنون کشتی توسط مربیان باشگاه ها

زیر یک خم مخالف، فیتیله پیچ، فت پا و سالتو
  • ۱۳:۴۵ ۱۴۰۰/۴/۹
  • انستیتو کشتی با توجه به ارسال کلیپ اجرای فنون مختلف توسط مربیان باشگاه های سراسر کشور، اقدام به نمایش برخی از این کلیپ ها نموده است..

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در ادامه کلیپ کلیپی از اجرای فنون توسط مربیان کشتی به شرح زیر آمده است:

    اجرای فن زیر یک خم مخالف سر تو و تبدیل به فیتیله پیچ توسط رضا صفایی از خراسان رضوی، اجرای فن فیتیله پیچ توسط شبیر یارمحمد توسکی از تهران، اجرای فن فت پا توسط علی ذوالفقاری از سمنان و اجرای فن سالتو از جلو توسط عادل مظفری از خوزستان
    http://iwf.ir/lnks/60936/-.aspx