نسخه چاپی

فیلم آموزشی شماره 14 کمیته داوران

فن سرو ته یکی و کنترل
 • ۹:۵۶ ۱۴۰۰/۳/۵
 • کمیته داوران فدراسیون کشتی اقدام به قرار دادن فیلم های آموزشی داوری کشتی می نماید.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، بخش آموزش کمیسیون داوران فدراسیون کشتی قصد دارد در راه ارتقاء و همسان سازی فنی داوران، مسائل و نکات چالش برانگیز روز را بصورت هفتگی در هر دو رشته ازاد و فرنگی، با نمایش فیلم از طریق سایت رسمی فدراسیون کشتی در دسترس کلیه داوران قرار دهد. بدیهیست بررسی این نکات می تواند برای مربیان و کشتی گیران نیز جالب و آموزنده باشد.

  فیلم آموزشی شماره 14
  فن سرو ته یکی و کنترل

  هرگاه مهاجم در حالت خاک (مدافع در حالت سرپا نباشد) فن سرو ته یکی را از حریف خود بگیرد با این شرایط که کاملا در پهلوی مدافع قرار داشته باشد معادل کنترل و خاک محسوب میشود و 2 امتیاز به او تعلق میگیرد. (فیلم آموزشی شماره 1)

  اگر در هنگام  فن سرو ته یکی مدافع پای مهاجم را بصورت فعال در اختیار داشته باشد تا مادامی که پای مهاجم در اختیار مدافع قرار دارد کنترل محسوب نمیشود و فاقد امتیاز است.(فیلم آموزشی شماره 2)

  اگر مهاجم ابتدا حریف خود را خاک کند و 2 امتیاز خاک و کنترل را دریافت کند و سپس در حالت خاک (پارتر) مجددا فن سروته یکی حریف خود را در اختیار بگیرد دیگر امتیازی برای او در نظر گرفته نمی شود.  http://iwf.ir/lnks/60655/-.aspx