نسخه چاپی

مراسم بزرگداشت از خانواده شهدای کشتی گیر (گزارش تصویری)

خانه کشتی شهید ابراهیم هادی
یکشنبه 2 آذرماه
  • ۱۳:۱۹ ۱۳۹۹/۹/۲
  • عکس از ایرج عباسی
    http://iawf.ir/lnks/59313/-.aspx