نسخه چاپی

با موضوع صحنه های دشوار در مبارزات کشتی

وبینار داوری اتحادیه جهانی برگزار شد
 • ۸:۵۸ ۱۳۹۹/۸/۱۴
 • وبینار داوری اتحادیه جهانی کشتی با موضوع صحنه های دشوار در مبارزات کشتی، روز دوشنبه (12 آبان ماه) برگزار شد.

  به گزراش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کمیسیون داوران کشتی کشور، موراد مطرح شده در این وبینار را به شرح زیر اعلام کرد:

  مقدمه
  قضاوت در مورد اتفاقات رخ داده در روی تشک در خارج از تشک آسان تر می باشد اما داور یک مسابقه باید در کسری از ثانیه در مورد اتفاق رخ داده اعلام نظر نماید.گاها مشاهده میشود در بازبینی یک صحنه تیم داوری مجبور میشود یک صحنه را بارها و از زوایای مختلفی تماشا کند تا بتواند تصمیم گیری کند. بنابراین داوران باید بصورت مستمر در حال آموزش  و فراگیری قوانین باشند ودر خارج از مسابقات مدام باهم در ارتباط بوده و در مورد قوانین تبادل نظر نمایند.

  یکی از نکاتی که در بدلکاری توسط مدافع باید همیشه مدنظر قرار داد این است که مدافع حرکت رو به جلو مهاجم را متوقف میکند و سپس خودش ابتکار عمل را بدست میگیرد و با اجرای فن و بدلکاری به امتیاز میرسد.
  در مواقعی که خطای مثل خطای پا در کشتی فرنگی رخ میدهد داور میبایست از قاضی و رئیس تشک درخواست هم نظری کند ،داور بدون گرفتن تاییدیه نمیتواند به تنهایی کشتی را قطع نمایید.
  در صورتی که این اشتباه توسط داور رخ بدهد ادامه کشتی در حالت خاک ادامه پیدا خواهد کرد.
  داوران حتی باید قدرت شناسایی و فهم حرکات و تکنیک های کشتی گیران مطرح و قهرمان را داشته باشند.چون خیلی از مواقع این قهرمانان در مسابقات متعدد از آن تکنیک یا تاکتیک ها بهره میبرند.
  مثال:کشتی گیران حق ندارند با گرفتن فن یک دست دو دست بدون اینکه آن را بسط بدهند و صرفا با فشار مستقیم روی آرنج حریف و هل دادن حریف به خارج تشک  به امتیاز برسند.
  گرفتن فن یک دست دو دست و فشار مستقیم روی آرنج حریف خطاست.
  چه در کشتی آزاد و چه در کشتی فرنگی گذاشتن پا روی پای حریف جهت رسیدن به فن و بهره بردن از آن خطا می باشد و داور باید سریعا کشتی را قطع کند و به کشتی گیر خاطی تذکر بدهد.
  بین قرارگرفتن تصادفی پای کشتی گیران روی پای هم و کشتی گیرانی که عمدا این کار را انجام میدهند و این یک تاکتیک از جانب آنهاست برای رسیدن به امتیاز تفاوت می باشد.
  اگر کشتی گیر مهاجم برای رسیدن به فن ،خطایی انجام بدهد اما خودش مستقیما در نتیحه آن خطا ،امتیاز از دست بدهد داور نباید سوت قطع کشتی را بزند ، باید کشتی ادامه پیدا کند و کشتی گیر مهاجم نه تنها امتیازی کسب نمی کند بلکه  امتیاز نیز از دست خواهد داد.
  کشتی گیر مهاجم با گرفتن گردن تنها اقدام به اجرای فنی مثل فن کمر میکند اما خودش بلافاصه خاک میشود، این حالت دیگر ریسک محسوب نمیشود ،بلکه مهاجم با خطای خود امتیاز از دست داده است.
  بعد از سوت داور دیگر هیچ اجرای فن و امتیازی معتبر نیست حتی اگر فن به درستی اجرا شده باشد. رئیس تشک و هیئت ژوری هم نمیتواننداجرای صحیح بعد از سوت اشتباه داور را مورد ارزیابی قرار بدهند.
  معتبر بودن و کسب امتیاز در لحظات پایانی هر پریود از مسابقه:
  مثال:اگر مهاجم فنی را اجرا کند و  مدافع هنوز با تشک تماس نگرفته باشد و زمان به پایان برسد هیچ امتیاز ی به مهاجم تعلق نمی گیرد.
  آیا در کشتی فرنگی مهاجم میتواند با گرفتن پای خود برای اجرای فن بهره ببرد؟
  خیر،مهاجم نمیتواند با گرفتن پاهای خود برای اجرای فن  بهره ببرد در این حالت داور باید به مهاجم برای مرتبه اول تذکر بدهد در صورتی که مهاجم پای خود را رها نکرد با گرفتن تاییدیه کشتی را قطع نماید.
  اگر در حین مسابقه که یکی از کشتی گیران در حالت خطر قرار  دارد و فردی وارد تشک بشود و باعث بهم ریختن نظم  مسابقه بشود و کشتی را متوقف کند داور باید چه تصمیمی بگیرد؟
  اگر فرد مخل مربی،سرپرست تیم یا هر شخص دیگری باشد باید با کارت قرمز جریمه بشود و نتیجه کشتی نیز با اعلام ضربه فنی به پایان می رسد.
  سکوی توزیع جوایز
  1.پوشش کشتی گیران باید مناسب باشد.
  2.از گوشی موبایل روی سکو استفاده نکند زیرا این حرکت نوعی بی احترامی به سایر کشتی گیران و برگزار کنندگان مسابقات می باشد.
  اگر مدافع دوبنده مهاجم را بگیرد و مانع اجرای فن بشود دیگر نیاز به تذکر نیست و مستقیما اخطار به مدافع و 2 امیتاز در کشتی فرنگی و 1 امتیاز در کشتی آزاد به مهاجم تعلق میگیرد.
  اگر داور به اشتباه سوت بزند و پس از سوت داور فنی بصورت صحیح اجرا بشود:
  1. امتیازی به فن تعلق نمیکیرد
  2. رئیس تشک حق مشورت ندارد
  3. هیئت ژوری هم نمیتواند امتیاز فن صحیح ر اعمال نماید.
  4. در واقع سوت داور پایان همه اتفاقات می باشد.
  در حالت نشستن کشتی گیران در موقعیت پاسیویتی داور حق لمس و تماس  کشتی گیران را ندارد و مخصوصا اگر این کار به واسطه پاهای داور صورت بگیرد .
  اگر فنی ریسکی اتفاق بیفتد و داور به تنهایی اعلام ریسک کند ولی رئیس تشک و قاضی معتقد به ریسک نباشند ،ادامه کشتی پس از سوت داور در حالت خاک خواهد بود.....
  گزارش کاملی از این وبینار به صورت فایل PDF در لینک زیر قابل دریافت می باشد:  http://iawf.ir/lnks/59228/-.aspx