نسخه چاپی

در راستای حمایت از داوران کشتی کشور

کمیسیون داوران با حامی مالی تفاهم نامه امضاء کرد
  • ۸:۳۸ ۱۳۹۹/۸/۱۴
  • کمیسیون داروان کشتی کشور در راستای حمایت از داوران تفاهم نامه همکاری با حمایت کننده مالی به امضاء رساند.

    به گزارش روابط عمومی فدارسیون کشتی، محمد مصلایی پور سرپرست کمیسیون داوران کشتی با تأیید این خبر گفت: به منظور حمایت از داوران کشتی کشور، تفاهم نامه همکاری بین شرکت رساآوا خاورمیانه با این کمیسیون به امضاء رسید.

    وی ادامه داد: در راستای این تفاهم نامه برند تبلیغاتی اسپانسر بر روی البسه داوران شرکت کننده در مسابقات فدراسیون کشتی درج خواهد شد.


    http://iawf.ir/lnks/59227/-.aspx