نسخه چاپی

دو انتصاب در کمیسیون داوران کشتی کشور

رحیم پور عضو کمیسیون و جلیلیان مسئول آموزش شدند
  • ۹:۱۶ ۱۳۹۹/۸/۱۲
  • محمد رحیم پور بعنوان عضو کمیسیون و محسن جلیلیان بعنوان مسئول آموزش کمیسیون داوران کشور منصوب شدند.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به انتصاب محمد مصلایی پور بعنوان سرپرست کمیسیون داوران، و نظر به نتایج حاصله از انتخابات این کمیسیون، محمد رحیم پور داور درجه یک از استان کردستان بعنوان عضو کمیسیون داوران کشتی کشور منصوب شد.

    همچنین محسن جلیلیان داور درجه یک بین المللی از منطقه آزاد اروند نیز بعنوان مسئول آموزش این کمیسیون منصوب شد.

    http://iawf.ir/lnks/59218/-.aspx