نسخه چاپی

بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره)

رأی کمیته انضباطی در خصوص شکایت تیم هیأت کشتی قائمشهر صادر شد
  • ۹:۳۲ ۱۳۹۹/۷/۵
  • رأی کمیته انضباطی در خصوص شکایت تیم هیأت کشتی قائمشهر از دو کشتی گیر حاضر در بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) را اعلام کرد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به شکایت تیم هیأت کشتی قائمشهر از کشتی گیران آقایان نادر حاج آقانیا و عباس فروتن، جلسه ی کمیته انضباطی با حضور اعضاء این کمیته در این خصوص برگزار گردید.

    بر این اساس ضمن بررسی اسناد و مدارک از نمایندگان تیم ها و اظهارات کشتی گیران و ارائه مستندات رئیس سازمان لیگ، بدینوسیله تخلف منتصب به آقایان نادر حاج آقانیا و عباس فروتن منطبق با ماده 8 آئین نامه انضباطی محرز گردید. لذا متخلفین وفق بند 2 ماده 8 آئین نامه انضباطی به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم می گردند.

    همچنین قرارداد این دو کشتی گیر با باشگاه استقلال معتبر می باشد.

    http://iawf.ir/lnks/58987/-.aspx