نسخه چاپی

یونس امامی:

برگزاری لیگ دغدغه همه کشتی گیران است
  • ۲۰:۳ ۱۳۹۹/۵/۱۹
  • دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان گفت: فکر نمی کنم هیچ کشتی گیری مخالف برگزاری لیگ باشد چون لیگ تنها منبع درآمد کشتی گیران است.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ کشتی، یونس امامی در رابطه با تعطیلی مسابقات و به تعویق افتادن لیگ کشتی اظهار داشت: متاسفانه هنوز مجوز برگزاری مسابقات کشتی صادر نشده و فدراسیون هم پیگیر این موضوع است.

    وی با اشاره به برگزاری مسابقات در رشته های ورزشی دیگر عنوان کرد: می توان مسابقات کشتی را هم مثل دیگر رشته ها با رعایت نکات بهداشتی برگزار کرد. فدراسیون می تواند 10، 15 روز قبل از مسابقات همه کشتی گیران را یک جا جمع کند و از همه تست بگیرد. بعد هم رقابت ها به صورت متمرکز در چند هفته برگزار شود.

    امامی در پایان گفت: می دانم که فدراسیون و سازمان لیگ پیگیر برگزاری لیگ و برطرف کردن دغدغه کشتی گیران هستند، فکر نمی کنم هیچ کشتی گیری مخالف برگزاری لیگ باشد چون لیگ تنها منبع درآمد کشتی گیران است. ما هیچ شغل دیگری نداریم و چشم انتظار برگزاری لیگ هستیم.

    http://iawf.ir/lnks/58821/-.aspx