نسخه چاپی

پویش (رزمایش) کمک مومنانه قهرمانان و پهلوانان کشتی ایران (فیلم)

فیلمی از پویش کمک مومنانه کشتی ایران
صحبت های قهرمانان و پیشکسوتان
  • ۸:۵۴ ۱۳۹۹/۵/۱۹
  • پویش (رزمایش) کمک مومنانه قهرمانان و پهلوانان کشتی ایران روز سه شنبه 14 مردادماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، فیلمی از برگزاری این پویش و صحبت های قهرمانان و پیشکسوتان کشتی در زیر قابل مشاهده می باشد.


    http://iwf.ir/lnks/58816/-.aspx