نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی

شرایط سنی کشتی گیران در رده های سنی مختلف اعلام شد
 • ۱۰:۲۷ ۱۳۹۹/۵/۷
 • شرایط سنی کشتی گیران در رده های سنی مختلف در سال 2020 میلادی اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جدول شرایط سنی کشتی گیران در رده های سنی مختلف جهت حضور در مسابقات تا پایان سال 2020 میلادی به شرح زیر است:


  گروه های مختلف سنی کشتی گیران در سال 2020 میلادی

  پهلوانک ها ( خردسالان ) 13-12 سال: (2008-2007)

  10/10/1387 ــ 11/10/1385

   

  اوزان آزاد و فرنگی : :( 30تا 32) 35-38-41-44-48-52-57-62-68-75-85 کیلوگرم

  نونهالان 15 ـ 14 سال : (2005 ـ 2006)

  10/10/1386 ــ 11/10/1383

  2005-2006-2007

  لازم بذکر است کشتی گیران 13 سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

  اوزان آزاد و فرنگی :( 32تا 35 ) 38-41-44-48-52-57-62-68-75- 85-100 کیلوگرم

  نوجوانان 17-16 سال : (2005-2004)

  10/10/1384 ــ 11/10/1381

  2003-2004-2005

  لازم بذکر است کشتی گیران 15 سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

  اوزان آزاد و فرنگی (41 تا 45) 48-51-55-60-65-71-80-92-110 کیلوگرم

  اوزان پهلوانی : 50- 60 - 70- 80و 80+ کیلوگرم

  اوزان ساحلی : 60- 70و 70+ کیلوگرم

  جوانان 20-18 سال : ( 2003-2001)

  10/10/1382 ــ 11/10/1378

  2000-2001-2002-2003

  لازم بذکر است کشتی گیران 17 سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

  اوزان آزاد : (52 تا 57 )ـ 61ـ 65ـ 70-74-79-86-92- 97 - 125 کیلوگرم

  اوزان فرنگی : (50 تا 55 )60-63-67-72-77-82-87-97-130 کیلوگرم

  اوزان پهلوانی : 60- 70- 80- 90- 100- 100+ کیلوگرم

  اوزان ساحلی : 60- 70- 80- 80+ کیلوگرم

  امید 19 تا 23 سال ( 2001 -1997 )

  10/10/1380 -11/10/1375

  1997-1998-1999-2000-2001-2002

  لازم بذکر است کشتی گیران 18 سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

  اوزان آزاد : (52 تا 57) 61-65-70-74-79-86-92-97-125 کیلوگرم

  اوزان فرنگی : (50 تا 55) 60-63-67-72-77-82-87-97-130 کیلوگرم

  بزرگسالان 20سال به بالا(2002)

  10/10/1381 به بالا

  لازم بذکر می باشد کشتی گیران رده سنی جوانان مجاز هستند که در رده سنی بزرگسالان شرکت نمایند.

   

  اوزان آزاد : 57 ـ 61ـ 65ـ 70-74-79-86-92- 97 - 125 کیلوگرم

  اوزان فرنگی : 55-60-63-67-72-77-82-87-97- 130 کیلوگرم

  اوزان پهلوانی : 60- 70- 80- 90- 100و 100+ کیلوگرم

  اوزان ساحلی : 70- 80- 90و 90+ کیلوگرم

  اوزان آلیش آقایان : 60- 70- 80- 90- 100و 100+ کیلوگرم

  اوزان آلیش بانوان : 55- 60- 65- 70- 75و 75+ کیلوگرم

  اوزان کلاسیک بانوان : 50-55-60-65-70-75کیلوگرم

  پیشکسوتان 5 گروه سنی 1985-1960

  35 تا 40 سال ـ41 تا 45 سال ـ 46 تا 50 سال ـ 51 تا 55 سال ـ 56 تا 60 سال

  اوزان ( 55تا 62)- 70 78- 88- 100و 100+ تا 135 کیلوگرم



  - اوزان 35 ، 100 در نونهالان و اوزان 35، 32 در خردسالان جهت پشتوانه سازی در قهرمانی کشور اضافه شده است.
  http://iwf.ir/lnks/58788/-.aspx