نسخه چاپی

ویروس کرونا مانع کشتی گیران بوشهری نشد (همراه با فیلم)

برگزاری تمرینات در ساحل دریا
  • ۱۶:۳۳ ۱۳۹۹/۳/۲۰
  • ویروس کرونا مانع تلاش کشتی گیران بوشهری نشد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در حالی که با تصمیم ستاد مبارزه با شیوع ویروس کرونا در ورزش، فعالیت های ورزشی کشتی در سالن ها و باشگاه های ورزشی به حالت تعلیق درآمده است اما در جای جای کشور عزیزمان، کشتی گیران به هر نحوی تمرینات آماده سازی خود را انجام می دهند.

    این بار اما تصاویری از کشتی گیران بوشهری بدستمان رسیده است که نشان می دهد ویروس کرونا نیز مانع تلاش آن ها برای رسیدن به موفقیت نشده است.

    امید است هیأت کشتی استان نیز همگام با تلاش قابل ستایش این کشتی گیران، با ارائه راهکاری های مناسب ترتیبی اتخاذ نماید تا بستری مناسب برای پیشرفت این جوانان عزیز خطه جنوب ایران بوجود آید.