نسخه چاپی

با درخواست دولت تورلیخانوف انجام گرفت

پیام انگلیسی حسن یزدانی به کشتی گیران
  • ۱۳:۰ ۱۳۹۹/۱/۷
  • حسن یزدانی در پیامی از کشتی گیران خواست که در شرایط شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند.
    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دولت تورلیخانوف رئیس شورای آسیا در تماس با رئیس فدراسیون کشتی، خواستار این شد که در حالی که اکثر کشورهای قاره آسیا درگیر مبارزه با ویروس کرونا هستند، حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد المپیک و جهان پیام ویدویی را در مورد ضرورت در خانه ماندن به زبان انگلیسی به آن ها بدهد.

    پیام حسن یزدانی در زیر قابل مشاهده است:
    برای اینکه سلامت بمانید به همه توصیه میکنم که در خانه بمانند. شما در این موقعیت تنها نیسنید. ما در کنار هم ازین موقعیت عبور خواهیم کرد.

    http://iwf.ir/lnks/58353/-.aspx