نسخه چاپی

کلیپی از روند بازسازی و نوسازی کامل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی (شماره یک)

شامل مراحل قبل و بعد از اجرای کار بازسازی
  • ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۵
  •  کلیپی از روند بازسازی و نوسازی کامل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی (شماره یک) که امروز (دوشنبه 5 اسفندماه) بازگشایی مجدد شد.


    http://iwf.ir/lnks/58248/-.aspx