• روزهای 29 و 30 بهمن ماه و در سالن شهدای هفتم تیر تهران

   رقابت های کشتی کلاسیک بانوان قهرمانی کشور برگزار می شود

   • ۱۷:۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
   رقابت های کشتی کلاسیک بانوان قهرمانی کشور روزهای 29 و 30 بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.  
   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی کلاسیک بانوان قهرمانی کشور روزهای 29 و 30 بهمن ماه به میزبانی هیات کشتی استان تهران در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود. 
    پیش از این قرار بود این رقابت ها در خانه کشتی صدرزاده برگزار شود.

اتوماسیون اداری ژوبین