نسخه چاپی

اردوی بسترسازی تیم های ملی کشتی نونهالان- تهران

کشتی گیران در طرح نظرسنجی شرکت کردند
رضایت شرکت کنندگان از محل برگزاری، تجهیزات، نوع تمرینات و نظم اردو
 • ۹:۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
 • اردوی بسترسازی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان روزهای یک تا چهار بهمن ماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این اردوی فنی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی به منظور شناسایی استعداد ها و پشتوانه ها در کشور و با حضور حدود 40 کشتی گیر در هر دو رشته آزاد و فرنگی برگزار شد.

  با توجه به اینکه رده ی سنی پایه مورد توجه ویژه فدراسیون کشتی قرار دارد و به منظور اصلاح روند کار و پیشرفت در امر برگزاری اردوهای بعدی، در پایان این اردو، از نفرات حاضر نظرسنجی در قالب یک فرم با 18 سئوال در مورد محل، شرایط برگزاری، نوع تمرینات، اسکان، تغذیه، موارد فنی، موارد تفریحی، بهداشت، موارد اخلاقی، نحوه برخورد مسئولین، تجهیزات و ... با 5 گزینه عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف بعمل آمد که نتایج زیر حاصل شد.

  1-  خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده بعنوان محل برگزاری اردو با حدود 99 درصد رضایتمندی (رأی عالی) و یک درصد (رأی خوب) در صدر این نظرسنجی قرار گرفت.
  2- تجهیزات ورزشی سالن تمرین با حدود 96 درصد رضایتمندی (رأی عالی) و 4 درصد (رأی خوب) در جایگاه دوم این نظرسنجی قرار گرفت.
  3- نحوه برخورد کادر اجرایی و مسئولین اردو با حدود 94 درصد رضایتمندی (رأی عالی) و 6 درصد (رأی خوب) در جایگاه سوم این نظرسنجی قرار گرفت.
  4- محتوای مطالب ارائه شده در اردو با 93 درصد رضایتمندی (رأی عالی) و 7 درصد (رأی خوب) در جایگاه چهارم این نظرسنجی قرار گرفت.
  5- کیفیت پذیرایی اردو با حدود 84 درصد رضایتمندی (رأی عالی) و 16 درصد (رأی خوب) در جایگاه پنجم این نظرسنجی قرار گرفت.

  همچنین در نظرسنجی در مورد مجموع رضایتمندی از کل برنامه های اردو، شرکت کنندگان حدود 89 درصد رضایتمندی (رأی عالی) و 16 درصد (رأی خوب) به اردوی برگزار شده دادند.

  مواردی که با رأی موافق کمتر کشتی گیران نونهالان روبرو شد به شرح زیر است:
  1- کیفیت بهداشت (سرویس های بهداشتی، حمام، تجهیزات و ...) با 56 درصد رضایتمندی (رأی عالی)
  2-  امکانات فرهنگی و تفریحی با 60 درصد رضایتمندی (رأی عالی)
  3- طول مدت اردو (اردو در زمان محدودی برگزار شد) با 64 درصد رضایتمندی (رأی عالی)

  همچنین نفرات حاضر در اردو نکاتی را نیز بعنوان توضیح ارائه دادند که از مهمترین آن ها، نبود بوفه مواد غذایی در کنار رستوران و همچنین توجه ویژه به مسائل بهداشتی، درمانی و اسکان بود.

  فدراسیون کشتی درنظر دارد با اخذ نظرات نفرات شرکت کننده در اردوهای تیم های ملی، نسبت به رفع معایب و بهتر شدن شرایط تمرینات اقدام نماید.

  http://iawf.ir/lnks/58092/-.aspx