• ۸:۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
   مصوبات دومین جلسه کمیسیون داوران کشتی کشور اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مصوبات این نشست که روز 9 دی ماه در محل فدراسیون کشتی برگزار شد به شرح زیر است:

   1- مقرر گردید پایه و اساس کار فدراسیون و کمیسیون داوران نظام نامه ی قبلی باشد و در آینده اصلاحات لازم توسط اعضای کمیسیون پیشنهاد و اعمال گردد. خصوصا چیدمان داوران در مسابقات داخلی بر اساس نظام نامه صورت پذیرد.

   2- مقرر گردید کمیسیون داوران مجاز به پیگیری و بررسی و جذب اسپانسر اختصاصی جهت داوران شود تا بخش قابل توجهی از هزینه های داوران پوشش داده شود.

   3- مقرر گردید در جلسات آتی کمیسیون داوران از داوران بین المللی درجات 2 و 3 جهت شرکت در جلسه ی کمیسیون داوران دعوت بعمل آید.

   4- مقرر گردید جهت قضاوت در مسابقات بین المللی آزاد و فرنگی جام جهان پهلوان تختی داوران به شرح ذیل قضاوت کنند:
   داوران درجه یک: کلیه داوران درجه یک در مسابقات آزاد و فرنگی قضاوت کنند.

   داوران درجه دو: نیمی از داوران درجه 2 در مسابقات آزاد و نیم دیگر در مسابقات فرنگی بر اساس نظام نامه چیدمان گردند.
   داوران درجه سه: به غیر از داوران درجه ی سه ک در سال 2019 میلادی کنترل شده اند مابقی به دو گروه تقسیم و به ترتیب نظام نامه در مسابقات آزاد و فرنگی چیدمان شوند.
   تبصره: کلیه داوران بین المللی میزبان در استان خود قضاوت خواهند کرد.

   5- مقرر گردید اعزام داوران به کلاس های کنترل و ارتقاء داوران به جلسه آتی موکول گردد. ضمنا کمیسیون داوران در رابطه با متقاضیان شرکت در کلاس های مذکور فراخوانی اعلام تا لیست متقاضیان جهت جلسه ی آتی ارائه گردد.

   6- مقرر گردید آقایان سعید عباسی و نیما صادقی به جمع مدرسین داوری فدراسیون اضافه شوند.

   7- کلیه داوران ملی و بین المللی می بایستی سلسله مراتب مدیریتی را رعایت و از مکاتبه مستقیم با کمیسیون داوران و طرح موضوعات در شبکه های مجازی خودداری نموده و با رئیس کمیسیون داوران استان خود مکاتبه نمایند.

   8- مقرر گردید در کلاس های استاژ داوری آزمون زبان انگلیسی از طرف مدرس داوران و صرفا در مورد اصطلاحات داوری گرفته شود.


اتوماسیون اداری ژوبین