نسخه چاپی

رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام تختی- تهران (گزارش تصویری-2)

مسابقات صبح روز نخست
پنج شنبه 21 آذرماه- سالن شهدای هفتم تیر
  • ۱۳:۵۰ ۱۳۹۸/۹/۲۱
  • عکس از ایرج عباسی
    http://iawf.ir/lnks/57731/-.aspx