• از سوی فدراسیون کشتی

   اعضای کمیته انضباطی منصوب شدند

   • ۱۵:۲۵ ۱۳۹۸/۸/۲۵
   علیرضا دبیر رئیس فدارسیون کشتی در احکامی، اعضای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی را منصوب کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد دکتر جواد اله قدمی مشاور حقوقی و رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، آقایان حمیدرضا اورسجی، سید امیرحسین موسوی و علی اصغر مدانلوی جویباری بعنوان اعضای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی منصوب شدند.


اتوماسیون اداری ژوبین