• از سوی فدراسیون کشتی

   شرایط سنی کشتی گیران در رده های سنی مختلف اعلام شد

   • ۱۰:۴۶ ۱۳۹۸/۲/۸

   شرایط سنی کشتی گیران در رده های سنی مختلف جهت حضور در مسابقات پیش روز (1398) اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جدول شرایط سنی کشتی گیران در رده های سنی مختلف جهت حضور در مسابقات پیش رو (1398) به شرح زیر است:

   گروه های مختلف سنی کشتی گیران در سال 2019 میلادی

   پیشکسوتان 5 گروه سنی 1984-1959

   35 تا 40 سال ـ41 تا 45 سال ـ 46 تا 50 سال

   51 تا 55 سال ـ 56 تا 60 سال

   اوزان آزاد و فرنگی : 55تا 62- 70 78- 88- 100و 100 تا 135 کیلوگرم

   امید 19 تا 23 سال (2000-1996)

   11/10/79 -11/10/74

   اوزان آزاد : 52 تا 57 ـ 61ـ 65ـ 70-74-79-86-92- 97 - 125 کیلوگرم

   اوزان فرنگی : 50 تا 55-60-63-67-72-77-82-87-97- 130 کیلوگرم

   نونهالان 15 ـ 14 سال : (2005 ـ 2004)

   10/10/84 ــ 11/10/82

   اوزان آزاد و فرنگی : 32 تا 35-38-41-44-48-52-57-62-68-75-85-100 کیلو گرم

   خردسالان 13-12 سال: (2007 ـ 2006)

   10/10/86 ــ 11/10/84

   اوزان آزاد و فرنگی : 30 تا 32-35-38-41-44-48-52-57-62-68-75-85کیلوگرم

   گروه های مختلف سنی کشتی گیران در سال 2020 میلادی

   بزرگسالان 18 سال به بالا

   10/10/81 به بالا

   اوزان آزاد : 52 تا 57 ـ 61ـ 65ـ 70-74-79-86-92- 97 - 125 کیلوگرم

   اوزان فرنگی : 50 تا 55-60-63-67-72-77-82-87-97- 130 کیلوگرم

   اوزان پهلوانی : 60- 70- 80- 90- 100و 100+ کیلوگرم

   اوزان ساحلی : 70- 80- 90و 90+ کیلوگرم

   اوزان آلیش آقایان : 60- 70- 80- 90- 100و 100+ کیلوگرم

   اوزان آلیش بانوان : 55- 60- 65- 70- 75و 75+ کیلوگرم

   اوزان کلاسیک بانوان : 50-55-60-65-70-75کیلوگرم

   جوانان 20-18 سال : (2002-2000)

   10/10/81 ــ 11/10/78

   اوزان آزاد : 52 تا 57 ـ 61ـ 65ـ 70-74-79-86-92- 97 - 125 کیلوگرم

   اوزان فرنگی : 50 تا 55-60-63-67-72-77-82-87-97- 130 کیلوگرم

   اوزان پهلوانی : 60- 70- 80- 90- 100- 100+ کیلوگرم

   اوزان ساحلی : 60- 70- 80- 80+ کیلوگرم

   نوجوانان 17-16 سال : (2004 ـ 2003)

   11/10/83 ــ 11/10/81

   اوزان آزاد و فرنگی : 41 تا 45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 کیلوگرم

   اوزان پهلوانی : 50- 60 - 70- 80و 80+ کیلوگرم

   اوزان ساحلی : 60- 70و 70+ کیلوگرم

    اوزان 35 ،100 در نونهالان و اوزان 32،35 در خردسالان جهت پشتوانهسازی در قهرمانی کشوراضافه شده است.


اتوماسیون اداری ژوبین