• رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان – تهران

   اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات اعلام شد
   مسابقات 14 تا 17 اسفندماه در خانه کشتی محمد بنا

   • ۸:۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۸

   اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان روزهای 14 و 15 و تیم ملی کشتی فرنگی جوانان روزهای 16 و 17 اسفندماه در خانه کشتی محمد بناء مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

   اصلاحیه بخشنامه برگزاری رقابت ها به شرح زیر است:

   آئین‌نامه برگزاری مسابقات

   " انتخابی تیم­های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان "

   13 لغایت 17 اسفند ماه 1397- خانه کشتی محمد بنــاء مجموعه ورزشی آزادی تهران

   الف- اوزان و شرایط سنی مسابقات :

   1) مسابقات رده­ی سنی جوانان طبق اوزان مذکور در جداول ذیل بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

   آزاد

    

   فرنگی

   125-97-92-86-79-74-70-65-61-57 کیلوگرم

    

   130-97-87-82-77-72-67-63-60-55 کیلوگرم

   2) کشتی گیران متولد(2001-2000-1999میلادی) 10/10/1380 لغایت 11/10/1377 مجاز به شرکت در این مسابقات خواهند بود.(کشتی گیران متولد 11/10/1380 لغایت 10/10/1381 (یک سال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.)

   ب- نفرات واجد شرایط شرکت در این مسابقات :

   1) کلیه هیات کشتی استان ها می­باید طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان تیم های ذیربط در هر رشته اقدام نمایند.( با توجه به محدودیت فضای اسکان، کلیه تیم­ها می باید نسبت به معرفی یکی از سهمیه­ های مربیان خود، تحت عنوان " مربی/سرپرست " اقدام نمایند. )

   1 تا 2 کشتی گیر

   1 مربی

   3 تا 5 کشتی گیر

   2 مربی

   6 تا 10 کشتی گیر

   3 مربی

   11 کشتی گیر بیشتر

   4 مربی

   2) کشتی گیران مجاز به شرکت در این رقابت ها، بر اساس مفاد " فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی کشور در سال فنی 98- 97 ":

   * کشتی­ گیران صاحب مدال جهانی در سال 2018 در رده­سنی جوانان، در صورت احراز شرایط سنی لازم.

   * کشتی­ گیران صاحب مدال جهانی در سال2018 در رده­سنی نوجوانان، در رشته­کشتی ذیربط، در صورت احراز شرایط سنی.

   * نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، در رده سنی جوانان از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه الف.

   * نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن، در رده سنی جوانان از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ب.

   * نفرات اول رده بندی انفرادی در هر وزن ، در رده سنی جوانان از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ج.

   * مدال­آوران مسابقات قهرمانی دانش آموزان جهان( مراکش- 2018) در صورت احراز شرایط سنی.

   * سه نفر برتر هر وزن از رقابت های قهرمانی عمومی کشور ( OPEN ) رده ی سنی 18 تا 25 سال(مرداد و شهریور 97-تهران)، در صورت داشتن شرایط سنی از میان 6 نفر برتر هر وزن به ترتیب اولویت.

   * نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی در رده سنی جوانان در صورت احراز شرایط سنی لازم ، در رقابت­های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد یا فرنگی مربوطه.

   * تیم ­ های اول تا سوم گروه الف رقابت ­ های قهرمانی کشور به ترتیب 10- 8 و 6 سهمیه و سایر استان ­ های این گروه هر کدام 2 سهمیه.

   * تیم ­ های اول و دوم گروه ب رقابت ­ های قهرمانی کشور به ترتیب 4 و 2 سهمیه و سایر استان ­ های این گروه هر کدام یک سهمیه.

   * تیم اول گروه ج رقابت ­ های قهرمانی کشور 2 سهمیه و سایر استان ­ های این گروه هر کدام یک سهمیه.

   ج- مدارک لازم :

   1) اصل شناسنامه و کارت ملی 2) کارت بیمه ورزشی معتبر 3) معرفی نامه هیات کشتی استان 4) ارائه اصل کارت ملی کشتی

   * تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق توسط شرکت کنندگان الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت ایشان جلوگیری خواهد شد.

   د- برنامه برگزاری مسابقات :

   آزاد

   ردیف

   جدول زمان بندی

   روز

   مورخ

   ساعت

   محل برگزاری

   1

   پذیرش تیم ها

   دوشنبه

   13/12/1397

   17:00-15:00

   مجتمع اقامتی هتل آفتاب

   2

   کلینیک داوران

   دوشنبه

   13/12/1397

   17:00-16:00

   سالن کنفرانس خانه کشتی عبداله موحد

   3

   قرعه ­کشی

   دوشنبه

   13/12/1397

   18:30-18:00

   مجتمع اقامتی هتل آفتاب

   4

   تست پزشکی

   سه­شنبه

   14/12/1397

   08:00-07:30

   خانه کشتی محمد بنــاء

   5

   وزن کشی کلیه اوزان آزاد

   بدون ارفاق وزن

   سه­شنبه

   14/12/1397

   08:30-08:00

   خانه کشتی محمد بنــاء

   6

   کلینیک مربیان

   سه­شنبه

   14/12/1397

   10:30- 09:30

   خانه کشتی محمد بنــاء

   7

   مسابقات

   سه­شنبه

   14/12/1397

   14:00- 10:30

   20:00- 16:00

   خانه کشتی محمد بنــاء

   8

   وزن کشی مجدد کلیه اوزان آزاد

   بدون ارفاق وزن

   چهار­شنبه

   15/12/1397

   08:30-08:15

   خانه کشتی محمد بنــاء

   9

   مسابقات

   چهار­شنبه

   15/12/1397

   14:00- 10:30

   خانه کشتی محمد بنــاء

   فرنگی

   ردیف

   جدول زمان بندی

   روز

   مورخ

   ساعت

   محل برگزاری

   1

   پذیرش تیم ها

   چهار­شنبه

   15/12/1397

   17:00-15:00

   مجتمع اقامتی هتل آفتاب

   2

   کلینیک داوران

   چهار­شنبه

   15/12/1397

   17:00-16:00

   سالن کنفرانس خانه کشتی عبداله موحد

   3

   قرعه­ کشی

   چهار­شنبه

   15/12/1397

   18:30-18:00

   مجتمع اقامتی هتل آفتاب

   4

   تست پزشکی

   پنج­شنبه

   16/12/1397

   08:00-07:30

   خانه کشتی محمد بنــاء

   5

   وزن کشی کلیه اوزان فرنگی

   بدون ارفاق وزن

   پنج­شنبه

   16/12/1397

   08:30-08:00

   خانه کشتی محمد بنــاء

   6

   کلینیک مربیان

   پنج­شنبه

   16/12/1397

   10:30- 09:30

   خانه کشتی محمد بنــاء

   7

   مسابقات

   پنج­شنبه

   16/12/1397

   14:00- 10:30

   20:00- 16:00

   خانه کشتی محمد بنــاء

   8

   وزن کشی مجدد کلیه اوزان فرنگی

   بدون ارفاق وزن

   جمعه

   17/12/1397

   08:30-08:15

   خانه کشتی محمد بنــاء

   9

   مسابقات

   جمعه

   17/12/1397

   14:00- 10:30

   خانه کشتی محمد بنــاء

   * سرپرست برگزاری مسابقات می­تواند با توجه به روند اجرا و برگزاری رقابت ها، تغییراتی در زمانبندی مسابقات مذکور ایجاد نماید.

   هـ- سایر موارد :

   1) نحوه قرعه ­ کشی و جدول مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.

   2) هرگونه تغییر وزن کشتی گیران از اوزانی که مجاز به شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی در آن اوزان هستند، به اوزان دیگر، صرفاً با درخواست رسمی هیات کشتی استان ذیربط و تایید کادر فنی امکان پذیر می باشد. بر این اساس، کشتی گیران واجد شرایط که تمایل به تغییر وزن دارند، می‌باید نهایتا تا تاریخ 08/12/1397مراتب را بصورت مکتوب از سوی هیات کشتی‌استان مربوطه به فدراسیون اعلام فرمایند .

   3) اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده، " طبق جدول زمانبندی فوق " از سوی استاد اجرایی مسابقات فدراسیون تامین خواهد شد. ( آدرس محل پذیرش: اتوبان تهران-قم. بعد از عوارضی. مجتمع اقامتی هتل آفتاب- مسئول پذیرش: آقای شادپور به شماره تماس 09192060627)

   4) حضور مربیان هریک از رشته ­ها در کلینیک مربیگری مربوطه الزامی بوده و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد.

   5) کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود (طبق جدول ذیل) در یک فایل Word و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 08/12/1397 به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرس koshti.iran@gmail.com ) اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت از پذیرش کشتی­ گیران و صدور کارت شناسایی آنها، جلوگیری خواهد شد.

   وزن

   نام و نام خانوادگی

   تاریخ تولد

   شماره شناسنامه

   محل صدور

   کد ملی

   نام پدر

   شماره تلفن

   عکس 4 *3

                    

   6) کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در این رقابت ها موظفند مدارک کشتی­ گیران شرکت کننده را از ساعت 15:00 لغایت 17:00 روزهای اعلامی طبق جدول زمانبندی فوق، جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

    اتوماسیون اداری ژوبین