• رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور، گروه الف- آبادان

   خوزستان بعنوان قهرمانی دست یافت
   تیم های برتر مشخص شدند

   • ۱۳:۵ ۱۳۹۷/۸/۲۵
   تیم خوزستان بعنوان قهرمانی رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه الف دست یافت.
   به گزارش روابط عمومی فدارسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه الف روزهای 24 و 25 آبان ماه در سالن کوثر شهر آبادان برگزار شد و در پایان تیم های خوزستان، فارس و البرز به ترتیب بعنوان های اول تا سوم رسیدند.
   رده بندی تیم این مسابقات به شرح زیر است: 1- خوزستان 2- فارس 3- البرز 4- لرستان 5- قم 6- تهران 7- کردستان 8- توابع تهران 9- مازندران 10- اردبیل
   نتایج دیدارهای فینال، رده بندی و کسب عنوان های پنجم تا نهم به شرح زیر است:
   فینال: خوزستان 10- فارس صفر
   رده بندی: البرز 8- لرستان 2
   پنجم – ششم: قم 6- تهران 4
   هفتم- هشتم: کردستان 8- توابع تهران صفر
   نهم- دهم: مازندران 6- اردبیل صفر

   رده بندی تیم ها در پایان دور مقدماتی به شرح زیر است:
   گروه الف: 1- خوزستان 2- البرز 3- تهران 4- کردستان 5- اردبیل
   گروه ب: 1- فارس 2- لرستان 3- قم 4- توابع تهران 5- مازندران

   نتایج دیدارهای مقدماتی به شرح زیر است:

   گروه الف:
   دور پنجم:
   خوزستان 9- کردستان یک
   البرز 8- اردبیل 2
   دور چهارم:
   البرز 6- تهران 4
   کردستان 8- اردبیل 2
   دور سوم:
   تهران 8- کردستان 2
   خوزستان 10- اردبیل صفر
   دور دوم:
   تهران 9- اردبیل یک
   خوزستان 7- البرز 3
   دور اول:
   خوزستان، برنده 5- تهران 5 (امتیاز مثبت 22 به 20 به سود خوزستان)
   البرز 6- کردستان 4

   گروه ب:
   دور پنجم:
   فارس 8- توابع تهران 2
   قم 6- مازندران 4
   دور چهارم:
   مازندران 6- لرستان 4
   قم 8- توابع تهران 2
   دور سوم:
   لرستان 7- توابع تهران 3
   فارس 6- قم 4
   دور دوم:
   لرستان 6- قم 4
   فارس 7- مازندران 3
   دور اول:
   فارس 8- لرستان 2
   توابع تهران، برنده 5- مازندران 5 (امتیاز مثبت 24 به 20 به سود توابع تهران)

   رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

   اوزان مقام اول مقام دوم مقام سوم مقام چهارم مقام پنجم مقام ششم مقام هفتم مقام هشتم مقام نهم مقام دهم
   55 محمدحسین وند پناهی مهدی قربانی صمد ابوالفضل قنبری عدنان مرادی
   کیلو خوزستان قم لرستان کردستان
   60 علیرضا کاردگر محمد مهرابی رضا مردی فرزاد غیبی نیا خبات اصلانی اشکان میرکاری جسین عباسی
   کیلو فارس البرز قم خوزستان کردستان لرستان توابع تهران
   63 محمد نوربخش محمدجواد رضایی امین قائدی فر عبدالواحد فاطمی علیرضا شکوهی علی اسکو مرتضی ثبوتی لاله
   کیلو تهران قم خوزستان کردستان فارس مازندران البرز
   67 محمد الیاسی مصطفی بهزادی مقدم امین بذرگر پویا سلیمی علی بیات
   کیلو خوزستان البرز فارس مازندران قم
   72 عرفان سعادتی فر عابد بابکان سجاد ایمان طلب اشکان سعادتی فر اصغر عالی محمدی آکو خسروی حسین گرایی ابوالفضل زینتی رفاه
   کیلو تهران البرز مازندران توابع تهران خوزستان کردستان فارس قم
   77 علی نوروزی عظیم گرمسیری حمیدرضا جعفری حسن شیرمهد پیمان آزادزاده
   کیلو تهران خوزستان فارس توابع تهران البرز
   82 پیام بویری هادی علیزاده پورنیا مهدی محمدزاده کاردگر امیر شاهپروری محمد ابراهیمی مهرداد بهرامی جمال اسماعیلی مجید دهقان
   کیلو خوزستان قم مازندران البرز کردستان توابع تهران تهران فارس
   87 رامین طاهری سامان عزیزی مهدی خانی چگینی علی زینتی رفاه پارسا توکلی محسن شاهی علی موسی زاده
   کیلو خوزستان کردستان لرستان قم فارس اردبیل توابع تهران
   97 ادریس ابراهیمی محمد بیرانوند حسین شکری محمدعلی حیدری حامد احمدزاده مهدی زودآشنا حسن اریایی نژاد علی کنعانی
   کیلو کردستان خوزستان فارس قم البرز لرستان مازندران اردبیل
   130 امیرمحمد حاجی پور امیر قاسمی منجزی سیدمحمد موسوی مجید علیاری شادمان عظیمی آرمان طهماسبی سینا خلیل زاده
   کیلو مازندران خوزستان البرز تهران فارس کردستان اردبیل


   نتایج کامل این رقابت ها در لینک زیر قابل دریافت است:

اتوماسیون اداری ژوبین