• رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور- سال 97

   برنامه مسابقات اعلام شد
   آغاز رقابت ها از اول شهریورماه

   • ۹:۴۲ ۱۳۹۷/۵/۲۴
   برنامه رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور در سال 97، اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کمیته لیگ فدراسیون، برنامه رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

   هفته اول دور رفت (یک شهریورماه)
   گروه یک: بیمه رازی اردبیل (میزبان) – شهدای مدافع حرم قم (مهمان)
   آنزان ایذه (استراحت)
   گروه دو: سینا صنعت ایذه (میزبان) – شهرداری مشهد (مهمان)
   رعد پدافند البرز (استراحت)

   هفته دوم دور رفت: (7 شهریورماه)
   گروه یک: آنزان ایذه (میزبان) – بیمه رازی اردبیل (مهمان)
   شهدای مدافع حرم قم (استراحت)
   گروه دو: رعد پدافند البرز (میزبان) – سینا صنعت ایذه (مهمان)
   شهرداری مشهد (استراحت)

   هفته سوم دور رفت: (14 شهریورماه)
   گروه یک: شهدای مدافع حرم قم (میزبان) – آنزان ایذه (مهمان)
   بیمه رازی اردبیل (استراحت)
   گروه دو: شهرداری مشهد (میزبان) – رعد پدافند البرز (مهمان)
   سینا صنعت ایذه (استراحت)

   استراحت نیم فصل 15 تا 31 شهریورماه


   هفته اول دور برگشت: (یک مهرماه)
   گروه یک: شهدای مدافع حرم قم (میزبان) – بیمه رازی اردبیل (مهمان)
   آنزان ایذه (استراحت)
   گروه دو: شهرداری مشهد (میزبان) – سینا صنعت ایذه (مهمان)
   رعد پدافند البرز (استراحت)

   هفته دوم دور برگشت: (8 مهرماه)
   گروه یک: بیمه رازی اردبیل (میزبان) – آنزان ایذه (مهمان)
   شهدای مدافع حرم قم (استراحت)
   گروه دو: سینا صنعت ایذه (میزبان) – رعد پدافند (مهمان)
   شهرداری مشهد (استراحت)

   هفته سوم دور برگشت: (15 مهرماه)
   گروه یک: آنزان ایذه (میزبان) – شهدای مدافع حرم قم (مهمان)
   بیمه رازی اردبیل (استراحت)
   گروه دو: رعد پدافند البرز (میزبان) – شهرداری مشهد (مهمان)
   سینا صنعت ایذه (استراحت)اتوماسیون اداری ژوبین