• رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور- سال 97

   برنامه مسابقات اعلام شد
   آغاز رقابت ها از اول شهریورماه

   • ۹:۲۹ ۱۳۹۷/۵/۲۴
   برنامه رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور در سال 97، اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کمیته لیگ فدراسیون، برنامه رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

   هفته اول دور رفت (یک شهریورماه)
   گروه یک: بیمه رازی بابل (میزبان) – راه و شهرسازی گلستان (مهمان)
   رعد پدافند کرمانشاه (استراحت)
   گروه دو: ستارگان ساری (میزبان) – پتروشیمی بهشهر (مهمان)
   آرش زین بابل (استراحت)

   هفته دوم دور رفت: (7 شهریورماه)
   گروه یک: رعد پدافند کرمانشاه (میزبان) – بیمه رازی بابل (مهمان)
   راه و شهرسازی گلستان (استراحت)
   گروه دو: آرش زین بابل (میزبان) – ستارگان ساری (مهمان)
   پتروشیمی بهشهر (استراحت)

   هفته سوم دور رفت: (14 شهریورماه)
   گروه یک: راه و شهرسازی گلستان (میزبان) – رعد پدافند کرمانشاه (مهمان)
   بیمه رازی بابل (استراحت)
   گروه دو: پتروشیمی بهشهر (میزبان) – آرش زین بابل (مهمان)
   ستارگان ساری (استراحت)

   استراحت نیم فصل 15 تا 31 شهریورماه


   هفته اول دور برگشت: (یک مهرماه)
   گروه یک: راه و شهرسازی گلستان (میزبان) – بیمه رازی بابل (مهمان)
   رعد پدفند کرمانشاه (استراحت)
   گروه دو: پتروشیمی بهشهر (میزبان) – ستارگان ساری (مهمان)
   آرش زین بابل (استراحت)

   هفته دوم دور برگشت: (8 مهرماه)
   گروه یک: بیمه رازی بابل (میزبان) رعد پدافند کرمانشاه (مهمان)
   راه و شهرسازی گلستان (استراحت)
   گروه دو: ستارگان ساری (میزبان) – آرش زین بابل (مهمان)
   پتروشیمی بهشهر (استراحت)

   هفته سوم دور برگشت: (15 مهرماه)
   گروه یک: رعد پدافند کرمانشاه (میزبان) – راه و شهرسازی گلستان (مهمان)
   بیمه رازی بابل (استراحت)
   گروه دو: آرش زین بابل (میزبان) – پتروشیمی بهشهر (مهمان)
   ستارگان ساری (استراحت)اتوماسیون اداری ژوبین