• از سوی فدراسیون کشتی

   (مدت زمان این آیین نامه منقضی شده و قابل استناد نمی باشد)
   شیوه نامه تشکیل شورای مربیان کشور اعلام شد

   • ۹:۲۶ ۱۳۹۷/۵/۲۱
   شیوه نامه تشکیل شورای مربیان کشور از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، شیوه نامه تشکیل شورای مربیان کشور از مصوبات بیست و ششمین سمینار عمومی هیأت کشتی استان های سراسر کشور به شرح زیر است:

   " شیوه نامه شورای مربیان کشتی کشور"
   با هدف تحقق مفاد بندهای دوم، پنجم و نهم از ماده دوم و نیز بندهای دوم، نهم، دهم، دوازدهم، پانزدهم، بیستم و بیست و دوم از مفاد ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 11/02/81، و نظر به ضرورت نظم پذیری و مدیریت بهینه کلیه فعالیت‌های حوزه‌ی مربیگری کشتی کشور، و نیز حفظ و ارتقاء جایگاه و توسعه کمی و کیفی عملکرد مربیان در فضای مدیریتی کشتی درسطوح ملی و بین‌المللی،"شورای  مربیان کشتی کشور" طبق شرایط اعلامی در این شیوه نامه تشکیل می‌شود:
   الف)مجمع مربیان کشتی کشور
   به منظور بهره مندی از خرد جمعی و امکان استفاده از تجربیات خانواده بزرگ مربیان کشتی ایران، "مجمع مربیان کشتی کشور" با مشخصات ذیل تشکیل می شود :
   1- شاخص های اعضای واجد شرایط مجمع مربیان کشتی کشور:
   1-1- کلیه مربیان غیر بازنشسته دارای سابقه‌ی مدرسی در کلاس‌های بین‌المللی اتحادیه جهانی کشتی
   1-2- سه نفر از روسای هیات‌ کشتی استان¬ها به نمایندگی از سوی کلیه هیات‌ کشتی استان‌ها به انتخاب هیات‌های مذکور(سوابق مربیگری روسای هیات‌های یاد شده مورد تاکید خواهد بود)
   1-3- کلیه مربیان غیر بازنشسته درجه ممتاز ملی بنابر آخرین مستندات اعلامی فدراسیون کشتی
   1-4- روسای  شورای مربیان هیات کشتی استان‌های سراسر کشور
   1-5- کلیه مربیان دارای دفترچه مربیگری بانوان در رشته کشتی های سنتی
   2- چگونگی فعالیت مجمع مربیان کشتی کشور:
   2-1- مجمع مربیان  با اعلام رسمی رئیس فدراسیون حداقل هر سال، یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .
   2-2- اعضای واجد شرایط بند 1-3  از موضوع بخش «الف» این شیوه‌نامه ، پس از اتمام سال فنی(پایان رقابت های المپیک و جهانی در هر سال) در هر سال توسط مرجع ذیربط مجدداً انتخاب و معرفی خواهند شد.
   2-3- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع مسئولیت اداره‌ی مجمع یادشده را بر عهده دارد .
   2-4- دبیر فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی و تشکیل جلسات مجمع مربیان در زمان های مقرر ، و نیز گزارش حضور و غیاب اعضای مجمع و نیز تنظیم صورتجلسات را در هر جلسه برعهده دارد . زمان و مکان مجمع یادشده حداقل یک هفته پیش از آغاز جلسه به اعضای مجمع ذیربط اطلاع داده خواهد شد .
   2-5- در صورتی که اعضای مجمع مربیان کشتی کشور، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند ، اکثریت آراء اعضاء(نصف بعلاوه یک) تعیین کننده خواهد بود. در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع ، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس یا نایب رئیس و یا دبیر فدراسیون) تعیین کننده خواهد بود .
   2-6- کلیه تصمیمات «مجمع مربیان کشتی کشور» پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.
   3- شرح وظایف مجمع مربیان کشتی کشور:
   3-1- بررسی و اعلام نظر در خصوص اسناد راهبردی و سیاست‌های کلان حوزه مربیان کشتی کشور(پیشنهادی شورای مربیان)
   3-2- ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای ارتقاء شرایط کمی و کیفی حوزه مربیان کشتی کشور .
   3-3- بررسی و اعلام نظر درباره پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس فدراسیون .
   ب- شاخص های اعضاء واجد شرایط ، چگونگی انتخاب ، فعالیت و شرح وظایف " شورای  مربیان کشتی کشور"
   1-  شورای مربیان کشتی کشور متشکل از اعضای ذیل خواهد بود:
   1-1-  دو نفر مربی سازنده باشگاهی برتر سال فنی در مجموع رشته های کشتی آزاد و فرنگی
   1-2- سه نفر مربی دارای دفترچه مربیگری، فعال و صاحب رتبه در رنکینگ سالانه مربیان باشگاهی کشور به معرفی سه استان برتر سال
   1-3-  دو نفر مربی دارای دفترچه مربیگری، فعال و صاحب رتبه در رنکینگ سالانه مربیان باشگاهی کشور به معرفی دو استان برتر سال در گروه ب و ج
   1-4- مربی سازنده باشگاهی برتر سال در رشته کشتی پهلوانی به نمایندگی از کشتی های سنتی
   1-5- مربی سازنده باشگاهی برتر سال در رشته کشتی کلاسیک بانوان  به نمایندگی از کشتی مذکور  
   1-6- مربی سازنده باشگاهی برتر سال در رشته کشتی آلیش بانوان به نمایندگی از کشتی های سنتی  
   1-7- پنج مربی به معرفی فدراسیون که دارای سوابق سازندگی در باشگاه ها بوده و از تجربیات ارزشمندی در امر مربیگری برخوردار باشند .
   1-8- رئیس انستیتو بین المللی کشتی
   تبصره یک : بمنظور استفاده از تجارت ارزشمند مربیان بازنشسته، حداقل دو نفر از مربیان این بند(6-1) الزاماً مشمول سقف سن بازنشستگی مربیان نباشند.
   تبصره دو : حداقل دو نفر از مربیان موضوع بند 6-1 می باید علاوه بر سابقه فعالیت بعنوان مربی سازنده باشگاهی، سابقه مربیگری تیم ملی نیز داشته باشند .
   تبصره سه: مربیان معرفی شده بر مبنای بند6-1از سوی فدراسیون، می¬باید خارج از مربیان واجد شـرایط سـایر بنـدهای 1-1 تا 5-1  معرفی  شوند.
   2- چگونگی انتخاب  اعضای شورای  مربیان کشتی کشور:
   اعضای شورای مربیان کشتی کشور، با استناد به بند یکم از بخش ب این شیوه‌نامه، از سوی رئیس فدراسیون به تعداد حداقل 9 و حداکثر 15 عضو انتخاب و معرفی می‌شوند.
   3- چگونگی فعالیت  شورای مربیان کشتی کشور:
   3-1- زمان فعالیت اعضای شورای مربیان کشتی کشور برای مدت دوسال فنی بوده و پس از اتمام زمان مذکور، زمان فعالیت آنان حداکثر تا یک سال دیگر با ابلاغ رئیس فدراسیون قابل تمدید خواهد بود. رئیس فدراسیون می تواند در صورت تشخیص نسبت به تغییر اعضای شورای مربیان، در طی دوره ی فعالیت، و یا پس از اتمام آن، اقدام کند .
   3-2- شورای مربیان موظف است بطور متوسط در هر یک ماه حداقل یک جلسه عادی برگزار کند. جلسات فوق العاده بنا به ضرورت با اعلام دبیر شورای مربیان به رئیس فدراسیون، و یا بنا به تشخیص رئیس فدراسیون برگزار خواهد شد.
   3-3-کلیه پیشنهادات شورای مربیان می باید در قالب فرمتی مشخص، به تائید اعضای حاضر در جلسات شورای مربیان و نماینده رسمی فدراسیون(رئیس، نایب رئیس یا دبیر) برسد.
   3-4- جلسات شورای مربیان با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت .  
   3-5- در صورتی که اعضای شورای مربیان، برای ارائه پیشنهاد درباره یک موضوع به اجماع لازم نرسند، اکثریت آراء اعضاء تعیین کننده خواهد بود. در شرایط برابری آراء درباره ی یک موضوع، رای نماینده‌ی رسمی فدراسیون (رئیس، نایب رئیس یا دبیر) تعیین کننده خواهد بود .
   3-6- دبیر شورای مربیان فدراسیون کشتی مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات شورای مربیان، همچنین ارائه گزارش حضور و غیاب اعضاء، و نیز تنظیم صورتجلسات مزبور را، در هر جلسه ی شورا بر عهده دارد.
   3-7- در صورت غیبت غیر موجه بیش از 4 جلسه هر عضو از اعضای شورای مربیان، در زمان فعالیت مقرر ، با نظر رئیس فدراسیون عضویت ایشان از شورای مذکور لغو می شود .  
   3-8- در صورت عدم امکان ادامه همکاری هر یک از اعضای شورای مربیان(به هر دلیل)، رئیس فدراسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه فرد جایگزین را معرفی خواهد نمود.
   3-9- صاحبان رای در شورای مربیان کشتی کشور عبارتند از: اعضای اصلی شورا مربیان، نماینده رسمی فدراسیون کشتی (رئیس، نایب رئیس یا دبیر) و رئیس انستیتو بین‌المللی کشتی
   3-10- حضور یکی از مسئولان رسمی فدراسیون(رئیس یا نایب رئیس یا دبیر) به دلیل بررسی تعهدات مالی، حقوقی و اجرایی ناشی از پیشنهادات اعضای شورا در جلسات " شورای  مربیان کشتی کشور" الزامی است.
   3-11-کلیه پیشنهادات " شورای مربیان کشتی کشور" پس از تائید رئیس فدراسیون قابلیت اجرا خواهد داشت .
   3-12- دبیر شورای مربیان جهت پیگیری امور اداری و انجام سایر وظایف محوله توسط فدراسیون معرفی می‌شود.
   3-13- اعضای شورای مربیان مشاوران امین رئیس فدراسیون در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در  امور مربیگری کشتی در کشور خواهند بود.
   3-14- دبیر شورای مربیان کشتی کشور موظف است هرچه سریعتر نسبت به تدوین دستورالعمل تشکیل شورای مربیان استان‌ها اقدام نموده و پس از تایید اعضای شورای مربیان کشتی کشور، دستورالعمل مذکور را جهت اعلام به هیات‌ کشتی استان‌ها به فدراسیون ارائه نماید. هیات‌ کشتی استان‌ها نیز موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این شیوه‌‌نامه، نسبت به تشکیل  شورای مربیان استان بر مبنای دستورالعمل اعلامی شورای مربیان فدراسیون کشتی اقدام نمایند.
   3-15- به منظور ایجاد هماهنگی و اجرایی نمودن تصمیمات شورای مربیان در سطح استان‌ها، نمایندگان شورای مربیان هیات‌ کشتی استان‌ها، حداقل هر سال یکبار، جلسه مشترکی با اعضای شورای مربیان فدراسیون کشتی برگزار می‌نماید.
   3-16- مسئولیت تمامی برنامه‌ریزی‌های آموزشی اعم از استاژ، ارتقاء و کنترل مربیان کشتی کشور در سطوح ملی و بین‌المللی و فعالیت‌های پژوهشی لازم بر عهده انستیتو بین‌المللی فدراسیون کشتی خواهد بود. انستیتو بین‌المللی کشتی موظف است کلیه آئین‌نامه‌های آموزشی ذیربط را جهت تایید به شورای مربیان ارائه نماید.
   4- شرح وظایف شورای مربیان کشتی کشور:
   4-1- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های حوزه‌ی مربیگری کشور
   4-2- بررسی و اعلام نظر درباره‌ی "چگونگی گزینش مربیان کشتی در هر سال، برای شرکت در کلاس‌های ملی و بین‌المللی"
   4-3- بررسی و اعلام نظر درباره‌‌ی کلیه پیشنهادات ارائه شده از سوی سایر کمیته¬های فدراسیون کشتی و انستیتو بین‌المللی کشتی و یا ارائه پیشنهاد به رئیس فدراسیون برای:
   1-4-3 - ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط مربیگری کشتی کشور
   2-4-3 – توسعه و تعمیم کیفی و کمی امر مربیگری کشتی کشور
   3-4-3 - فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای مربیگری در کشتی
   4-4- تایید برنامه سالانه آموزشی، رفاهی، اقتصادی شورای مربیان
   4-5- تایید بودجه سالانه شورای مربیان بهمراه راهکارهای مدیریت هزینه‌های ذیربط
   4-6- بررسی و تعیین سیاست‌های حمایتی از مربیان سازنده‌ی کشتی کشور
   4-7- به منظور اجرایی نمودن مفاد این شیوه‌نامه، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم توسط دبیر شورای مربیان تهیه و جهت تایید نهایی به شورای مربیان ارجاع می‌شود.
   4-8- کلیه تصمیمات شورای مربیان پس از تایید رئیس فدراسیون قابل اجرا خواهد بود.
   4-9- دبیر شورای مربیان کشتی کشور موظف است در چارچوب راهبردها، سیاستها و برنامه‌های مورد تایید " شورای  مربیان کشتی کشور" فعالیت‌های اجرایی شورا‌ی یاد شده را تنظیم کند.
   4-10- حوزه فعالیت شورای مربیان کشتی کشور شامل موضوعات مرتبط با آیین‌نامه "انتخاب، شرح وظایف و چگونگی فعالیت حوزه مدیریت فنی کشتی کشور" (تاییدیه مورخ 19 دی‌ماه اولین سمینار عمومی رؤسای محترم هیات‌های کشتی سراسر کشور در کرمانشاه) نخواهد بود.


اتوماسیون اداری ژوبین