نسخه چاپی

از سوی فدراسیون کشتی

اصلاحیه طرح "300 روز لیگ کشتی" اعلام شد
برگزاری مسابقات لیگ برتر، دسته یک و لیگ مقدماتی دسته یک کشور
 • ۱۳:۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۶

 • اصلاحیه طرح "٣٠٠ روز لیگ کشتی"، شامل، لیگ برتر، لیگ دسته یک و لیگ مقدماتی دسته یک کشتی کشور جهت اجراء از بهمن ماه هر سال اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصل این طرح به شرح ذیل می باشد:


   

   « طرح  300روز لیگ کشتی »

  پس از استقرار ضوابط و مقررات مرتبط  با "فرایند انتخاب تیم های ملی کشتی"   به عنوان مبنای اصلی برنامه ریزی فنی در "سازمان مدیریت کشتی کشور" ، همچنین پذیرش جهانی مسابقات "باشگاه های کشتی جهان"   از سوی فدراسیون های ملی و "اتحادیه جهانی کشتی"، و نیز تجربیات حاصل از اجرای طرح 300 روزه لیگ کشتی کشور، بدین وسیله بمنظور همراهی مستمر و قابل مدیریت بنگاه های اقتصادی با بخش فنی کشتی ایران،   به موازات برنامه ها و فعالیتهای اصلی و سالانه تیم های ملی کشتی کشور، اصلاحیه طرح " ٣٠٠ روز لیگ کشتی" ، جهت اجراء از بهمن ماه هر سال ، با لحاظ سیاست های ذیل در سه بخش لیگ برتر، لیگ دسته یک و لیگ مقدماتی دسته یک کشتی کشور ارائه می شود:

  الف : لیگ برتر باشگاههای کشتی کشور

  1-     به دلیل اینکه ضرورت دارد تعداد تیم های لیگ برتر محدود تر شده و کیفیت مسابقات ارتقاء یابد، پنج تیم برتر لیگ 300 روزه سال فنی گذشته در رشته های آزاد و فرنگی، تیم های مجاز به شرکت در مسابقات لیگ برتر با شگاه های کشتی کشور، برای هر سال فنی خواهند بود.علاوه برپنج تیم مذکور در هر رشته، سه تیم برتر لیگ دسته یک باشگاه های کشتی کشور در همان سال ،به تیم های مذکور اضافه شده و در مجموع هشت تیم ،بعنوان تیم های باشگاهی برتر کشتی کشور، در لیگ برتر سالانه در هر رشته، شرکت خواهند داشت .

  تبصره: در صورتی که هریک از پنچ تیم مجاز به شرکت در مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشتی کشور در سال گذشته، تمایلی   به حضور در لیگ برتر کشتی سالجاری نداشته باشد ، بر مبنای رتبه بندی حاصل از رقابت لیگ دسته یک باشگاههای کشتی کشور در هر رشته در همان سال، تیم های باشگاهی ذیربط( در صورت تمایل ) جایگزین خواهند شد.

  2-     زمان آغاز لیگ برتر کشتی کشور حداکثر 20 روزپس از اتمام لیگ دسته یک باشگاههای کشتی کشور در محدوده زمانی 300 روز مورد نظر این طرح می باشد.

  3-     تیم های واجد شرایط موظفند اسامی کشتی‌گیران، مربیان، سرپرستان ، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و سایر عوامل اجرایی را تا 15 روز پیش از اولین مسابقه در   "مرحله رفت" ، و حداکثر پنج روز مانده به اولین مسابقه در "مرحله برگشت " ، به "کمیته لیگ"اعلام نمایند.

  اسامی یاد شده زمانی اعتبار خواهد داشت که با حضور کلیه افراد معرفی شده از سوی هر باشگاه کشتی(اعم از کشتی‌گیر، مربی، سرپرست، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و یا سایر عوامل اجرایی) براساس فرمت اعلامی فدراسیون کشتی، در محل فدراسیون (و یا مکان اعلامی از سوی فدراسیون)، از طریق امضاء تعهدنامه وابستگی به باشگاه کشتی ذیربط درهرمرحله، مورد تایید قرار گیرد.

  تبصره 1: تعداد کشتی گیران معرفی شده از سوی هر تیم نمی تواند کمتر از 16 کشتی گیر(هر وزن حداقل یک کشتی گیر ) باشد.

  تبصره 2:تعداد مربیان هر تیم حداقل دو مربی و حداکثر چهار مربی   بوده که می باید مطابق آخرین ضوابط اعلامی " انستیتو بین المللی کشتی " و " کمیته مربیان "   دارای دفترچه مربیگری ملی یا ممتاز ملی باشند.

  تبصره3:هر تیم الزاماً می باید دارای یک سرپرست واجد شرایط و مشخص باشد.معرفی کادر پزشکی و مشاوره رسانه ای از امتیازات مدیریتی هر تیم باشگاهی محسوب می شودکه درارزیابی عملکرد سالانه باشگاههای کشتی کشور   از سوی کمیته لیگ موثر خواهد بود.

  4-     پس از پایان مرحله رفت، حداقل یک هفته زمان جهت فصل نقل و انتقالات در اختیار تیم ها قرار داده خواهد شد. تیم ها در زمان مذکور می توانند حداکثر 5کشتی گیر خود را تغییر داده و نسبت به جذب کشتی گیران جدید تا سقف تعیین شده(25 کشتی گیر) ، مطابق ضوابط اقدام نمایند.(با رعایت تبصره یک بند سوم فوق الذکر)

   

  5-    مبلغ ورودیه هر باشگاه کشتی به رقابت های   لیگ برتر باشگاهی، در کشتی آزاد و فرنگی 150 میلیون ریال(معادل پانزده میلیون تومان) خواهد بود و50درصد مبلغ دریافتی از باشگاهها   به هیات کشتی استان ذیربط تعلق می گیرد.در صورتی که مبلغ فوق الذکراز سوی هر باشگاه واریز نگردد ، قرار داد کشتی گیران ذیربط ثبت نخواهد شد. ورودی یاد شده مشمول تیم های باشگاهی که هیات های کشتی استان ها حمایت کننده مالی آنها هستند نمی باشد.

  تبصره 1: باشگاه کشتی متقاضی جهت حضور در رقابت‌های باشگاهی می باید ورودیه یادشده را ، حداکثر 10 روز پیش از آغاز رقابت های باشگاهی ذیربط، به حساب در آمدی فدراسیون کشتی واریز نمایند .

  تبصره2:هر باشگاه شرکت کننده در لیگ برتر می باید مبلغ 500میلیون ریال در قالب یک چک بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات خود ، به واحد امور مالی فدراسیون کشتی تحویل دهد، تا در موارد خاص چک مذکوروصول گردد.

  تبصره 3:هرکشتی گیر و اعضای کادر فنی(مدیر فنی – سرمربی – مربی ) بر مبنای تبار استانی خود مندرج درکارت ملی کشتی مربوطه ،هنگام انعقاد قرداد با تیم باشگاهی مغایر با استان ذیربط ،می باید نسبت به ارائه رضایت نامه رسمی از هیات کشتی استان مبدا اقدام نماید.

  تبصره 4: پنج درصد از کل مبلغ قرارداد کشتی گیر و اعضای کادر فنی مندرج در قرارداد ذیربط ،به هیات کشتی استان مبداء تعلق می گیرد. همچنین هنگام ثبت قرارداد باشگاه موظف است بر مبنای عدد و رقم ثبت شده،هزینه مربوطه را نقداً به فدراسیون پرداخت و فدراسیون به حساب هیات کشتی استان ذیربط واریز نماید.

  6-    رقابت میان باشگاه های کشتی کشور در لیگ برتردر هر سال، در قالب دو گروه و بر مبنای قرعه کشی می باشد. تیم های اول و دوم سال فنی گذشته لیگ برتر کشتی کشور، بعنوان سرگروه لحاظ خواهند شد.در صورتی که باشگاههای اول و دوم حضور نداشته باشند به ترتیب باشگاههای سوم به بعد در سرگروه قرارخواهند گرفت.

  7-    پس از انجام مراسم قرعه کشی ، " کمیته لیگ " با هماهنگی واحد برنامه ریزی فدراسیون، نسبت به اعلام برنامه برگزاری مسابقات لیگ برتر اقدام خواهد نمود.لازم به توضیح است برنامه مذکور به هیچ عنوان به تعویق نخواهد افتاد و یا حذف نخواهد شد، مگر اینکه در شرایط خاص، با تشخیص فدراسیون کشتی، ضرورتی برای تغییر زمان بندی مسابقات وجود داشته باشد.

  8-    رقابت‌های لیگ برتر باشگاه های کشتی کشور در هر سال فنی به صورت رفت و برگشت بوده و پس از مشخص شدن تیم های برتر، مرحله ضربدری و فینال رقابت ها برگزار می شود.هر باشگاه می‌تواند در رقابت‌ لیگ برتر باشگاه‌های کشتی کشور ،صرفاً در چارچوب سیاست های ذیل ، کشتی گیران خود را انتخاب و در محدوده زمانی تعیین شده جهت ثبت قرارداد و یا انجام وزن کشی در هر مسابقه  معرفی نماید :

  1-7- حداقل 16وحداکثر 25 ‌کشتی‌گیر(حداقل یک کشتی گیردر هر وزن)بر مبنای جدول رتبه‌بندی سالانه کشتی‌گیران ، در آخرین سال فنی کشتی‌ کشور، در رده سنی بزرگسالان (مفاد طرح رتبه‌بندی مربیان سازنده و کشتی‌گیران برتر کشور در هر سال فنی مصوب مورخ 8 اسفند ماه سال 92 در سومین سمینار عمومی هیات‌های کشتی استان‌ها سراسر کشور) برای هر تیم باشگاهی.

  2-7- جدول رتبه‌بندی (رنکینگ) حداکثر 40 روز پیش از رقابت‌های یاد شده از سوی کمیته اجرایی ذیربط در فدراسیون کشتی اعلام خواهد شد.

  3-7-حداکثر امتیاز حاصل از انتخاب کشتی‌گیران دارای رنکینگ برای هر تیم باشگاهی در لیگ برتر، طبق جدول مذکور در هر فصل ، معادل 450 امتیاز خواهد بود .

  تبصره:باتوجه به این که امتیاز رنکینگ هر کشتی گیر، ملاک جذب کشتی گیران در تیم های باشگا هی می باشد، حداکثر امتیاز کسب شده برای ملی پوشان 70 امتیاز و برای کسانی که ملی پوش نبوده اند ، 90 امتیازخواهد بود.

  4-7- مجموع کشتی گیران (حداکثر 25،حداقل16کشتی گیر)معرفی شده از سوی هر تیم باشگاهی(دارای قرارداد ثبتی در فدراسیون)، در هر فصل و در هر سال فنی ، که در مرحله رفت و برگشت (به تفکیک )،مجاز به شرکت در لیگ برتر می باشند،مطابق ضوابط مندرج در جدول ذیل خواهد بود:

   

  جدول تعیین شرایط مجموع کشتی گیران هر تیم باشگاهی  هنگام ثبت قرارداد در لیگ برتر

  تعداد کشتی گیران خارجی

  تعداد کشتی گیران خارج از رنکینگ زیر 21 سال

  تعداد کشتی گیران خارج از رنکینگ بالای21

  تعدادکشتی گیران رنکینگ دار

  تعدادکل کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر فصل

  حداکثر 3نفر

  حداقل 1حداکثر 3نفر

  حداکثر 3نفر

  حداقل9نفر

  18-17-16

  حداکثر 4 نفر

  حداقل 2حداکثر 4نفر

  حداکثر 4نفر

  حداقل 10نفر

  21-20-19

  حداکثر 5نفر

  حداقل3حداکثر 5نفر

  حداکثر 5نفر

  حداقل 13نفر

  25-24-23-22

   

  تبصره1: حداکثر کشتی‌گیران ملی پوش(بر مبنای آخرین مستند مبنی بر نفرات شرکت کننده در آخرین رقابت‌های المپیک و جهانی) معرفی شده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر مسابقه دو کشتی‌گیر خواهد بود مبنای تیم ملی بودن  کشتی گیران مذکور،رنکینگ سال فنی قبل می باشد.

  تبصره 2: کشتی‌گیران خارجی باید سابقه شرکت در رقابت‌های جهانی، المپیک و یا قاره‌ای با پیراهن تیم ملی کشورشان را ، در طی دو سال گذشته در رده‌های سنی بزرگسالان و یا جوانان دارا باشند.

  تبصره3: تقاضای پیگیری امور اداری و بین الملل مربوط به جذب کشتی گیران خارجی از سوی تیم ها منوط به پرداخت مسائل مالی کشتی گیر توسط تیم متقاضی می باشد . در غیر این صورت امور اداری جذب کشتی گیر خارجی از سوی فدراسیون کشتی پیگیری نخواهد شد.

  تبصره 4: هیچ باشگاهی حق ندارد از کشتی‌گیران ملی   پوش شاخص، ممتاز و فعال کشور، در جایگاه غیر واقعی خود تحت عنوان مدیرعامل، سرپرست، مربی، کمک مربی، مدیر فنی و کشتی‌گیر ذخیره استفاده کند.(مرجع تشخیص فدراسیون کشتی)

  تبصره5: کشتی‌گیرانی که بر مبنای جدول رتبه‌بندی ملاک عمل در هر سال فنی، در دو وزن دارای سوابق امتیازی هستند، می‌توانند در هر دوره صرفاً در یکی از اوزان ذیربط در رقابت‌های باشگاهی حضور داشته باشند. بدیهی است سوابق امتیاز رتبه‌بندی هر کشتی‌گیر در همان وزن، ملاک جمع‌بندی امتیاز رنکینگ تیمی هر باشگاه در هر دوره خواهد بود.

  5-7 رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشتی کشور، مبنای حضور تیم های باشگاهی ایران در رقابت های باشگاه های جهان خواهد بود. تعداد تیم های مجاز به شرکت در رقابت های باشگاه های جهان براساس ضوابط اعلامی   " اتحادیه جهانی کشتی "   و تصمیم نهایی فدراسیون کشتی تعیین می گردد.

  6-7-شرایط کشتی گیران هر تیم شرکت کننده در هر مسابقه در لیگ برتر، بر مبنای ضوابط مندرج درجدول ذیل خواهد بود:

   

  جدول تعیین شرایط کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر مسابقه در لیگ برتر

  تعداد کشتی گیران خارجی

  تعداد کشتی گیران خارج از رنکینگ زیر 21 سال

  تعداد کشتی گیران خارج از رنکینگ بالای21

  تعدادکشتی گیران رنکیگ دار

  تعدادکل کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر مسابقه

  حداکثر 2نفر

  حداقل 1نفر

  حداکثر 3نفر

  حداقل 5نفر

  9-8

  حداکثر 3نفر

  حداقل 1نفر

  حداکثر 4نفر

  حداقل 5نفر

  10

   

  7-7- حداقل تعداد کشتی گیران شرکت کننده هر تیم، در هر مسابقه، هشت کشتی گیر با رعایت ضوابط مندرج در جدول تعیین شرایط کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر مسابقه، خواهد بود.

  9-    کشتی گیرانی که به دلیل ضرورت حضور در مسابقات بین المللی در اختیار تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور می باشند، صرفا با مجوز کادر فنی تیم های ملی ذیربط ، اجازه حضور دررقابت های لیگ را خواهند داشت. عدم حضور کشتی گیران مذکور ،مانع از اجرای برنامه اعلامی لیگ کشتی کشور نخواهد شد .تیم های باشگاهی شرکت کننده باید در برنامه ریزی خود در جذب کشتی گیران واجد شرایط بگونه ای عمل نمایند که در صورت محدود شدن امکان استفاده از کشتی گیران مورد نظر کادر فنی تیم های ملی ، امکان حضور در مسابقات   مربوطه و اجرای تقویم برگزاری مسابقات را داشته باشند.    

  لیگ دسته اول :

  1-     هشت تیم باشگاهی صعود کننده از لیگ مقدماتی دسته یک مطابق ضوابط اعلامی فدراسیون با معرفی هیات کشتی استان ذیربط می توانند در مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشتی کشور شرکت کنند.

  2-     زمان برگزاری لیگ دسته اول باشگاههای کشتی کشور 20 روز پس از اتمام لیگ مقدماتی دسته یک حداکثر بمدت 100روز از محدوده زمانی لیگ   300 روزه مورد نظر می باشد.

  3-     تیم های واجد شرایط موظفند اسامی کشتی‌گیران، مربیان، سرپرستان ، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و سایر عوامل اجرایی را تا 10 روز پیش از اولین مسابقه در   "مرحله رفت" ، و حداکثر پنج روز مانده به اولین مسابقه در "مرحله برگشت " ، به "کمیته لیگ"اعلام نمایند. اسامی یاد شده زمانی اعتبار خواهد داشت که با حضور کلیه افراد معرفی شده از سوی هر باشگاه کشتی(اعم از کشتی‌گیر، مربی، سرپرست، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و یا سایر عوامل اجرایی) براساس فرمت اعلامی فدراسیون کشتی، در محل فدراسیون (و یا مکان اعلامی از سوی فدراسیون)، از طریق امضاء تعهدنامه وابستگی به باشگاه کشتی ذیربط درهرمرحله، مورد تایید قرار گیرد.

  تبصره 1:تعداد مربیان هر تیم حداقل دو مربی و حداکثر چهار مربی   بوده که می باید مطابق آخرین ضوابط اعلامی "انستیتو بین المللی کشتی" و "کمیته مربیان"   دارای دفترچه مربیگری ملی یا ممتاز ملی باشند.

  تبصره2:هر تیم الزاماً می باید دارای یک سرپرست واجد شرایط و مشخص باشد.معرفی کادر پزشکی و مشاوره رسانه ای از امتیازات مدیریتی هر تیم باشگاهی محسوب می شودکه درارزیابی عملکرد سالانه باشگاههای کشتی کشور   از سوی کمیته لیگ موثر خواهد بود.

  4-     پس از پایان مرحله رفت، حداقل یک هفته زمان جهت فصل نقل و انتقالات در اختیار تیم ها قرار داده خواهد شد. تیم ها در زمان مذکور می توانند حداکثر 5کشتی گیر خود را تغییر داده و نسبت به جذب کشتی گیران جدید تا سقف تعیین شده(25 کشتی گیر) ، مطابق ضوابط اقدام نمایند.

  5-     مبلغ ورودیه هر باشگاه کشتی به رقابت های   لیگ دسته یک ، در کشتی آزاد و فرنگی 50 میلیون ریال(معادل پنج میلیون تومان) خواهد بود و50درصد مبلغ دریافتی از باشگاهها   به هیات کشتی استان ذیربط تعلق می گیرد.در صورتی که مبلغ فوق الذکراز سوی هر باشگاه واریز نگردد ، قرار داد کشتی گیران ذیربط ثبت نخواهد شد. ورودی یاد شده مشمول تیم های باشگاهی که هیات های کشتی استان ها حمایت کننده مالی آنها هستند نمی باشند.

  تبصره 1: باشگاه کشتی متقاضی جهت حضور در رقابت‌های باشگاهی می باید ورودیه یادشده را ، حداکثر 10 روز پیش از آغاز رقابت های باشگاهی ذیربط، به حساب در آمدی فدراسیون کشتی واریز نمایند .

   تبصره2:هر باشگاه شرکت کننده در لیگ دست یک   می باید مبلغ 200میلیون ریال در قالب یک چک بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات خود ، به واحد امور مالی فدراسیون کشتی تحویل دهد، تا در موارد خاص مبلغ چک مذکوروصول گردد.

  6-     تعداد کشتی گیران معرفی شده از هر تیم در یک فصل،حداقل 16و حداکثر 25کشتی گیر ( حداقل در هر وزن یک کشتی گیر) خواهد بود که بر مبنای جدول ذیل ارائه می شود:

  جدول شرایط کشتی گیران هر تیم باشگاهی در مجموع   به هنگام ثبت قرارداد در کمیته لیگ در لیگ دسته اول

  تعداد کشتی گیران رده سنی جوانان

  تعداد کشتی گیران غیر بومی

  تعداد کشتی گیران بومی

  تعدادکل کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر مسابقه

  حداقل 2 نفر

  حداکثر 9نفر

  حداقل 9نفر

  16-17-18

  حداقل 3 نفر

  حداکثر 10نفر

  حداقل 11نفر

  19-20-21

  حداقل 4 نفر

  حداکثر 12نفر

  حداقل 13نفر

  22-23-24-25

   

   

   

   

   

   


  تبصره 1:کشتی گیران مذکور می توانند کشتی گیران رنکینگ دار یا خارج از رنکینگ باشند.

  تبصره 2:هر تیم در نیم فصل می تواند   حداکثر 5کشتی گیر را با رعایت ضوابط بالا تغییر داده و جایگزین نماید.

  تبصره 3:حداکثر کشتی‌گیران ملی پوش(بر مبنای آخرین مستند مبنی بر نفرات شرکت کننده در آخرین رقابت‌های المپیک و جهانی) معرفی شده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر مسابقه دو کشتی‌گیر خواهد بود مبنای تیم ملی بودن   کشتی گیران مذکور،رنکینگ سال فنی قبل می باشد.

  تبصره 4: هیچ باشگاهی حق ندارد از کشتی‌گیران ملی پوش شاخص، ممتاز و فعال کشور، در جایگاه غیر واقعی خود تحت عنوان مدیرعامل، سرپرست، مربی، کمک مربی، مدیر فنی و کشتی‌گیر ذخیره استفاده کند.(مرجع تشخیص فدراسیون کشتی)

  تبصره5:استفاده از کشتی گیران خارجی در لیگ دسته اول ممنوع می باشد.

  7-    شرایط کشتی گیران هر تیم شرکت کننده در هر مسابقه در لیگ دسته اول ، بر مبنای ضوابط مندرج درجدول ذیل خواهد بود:

  جدول شرایط کشتی گیران هر تیم باشگاهی برای هر مسابقه در لیگ  دسته اول

  تعداد کشتی گیران رده سنی جوانان

  تعداد کشتی گیران غیر بومی

  تعداد کشتی گیران بومی

  تعدادکل کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر مسابقه

  حداقل یک کشتی گیر

  حداقل 4نفر

  حداقل 5نفر

  8-9

  حداقل 2 کشتی گیر

  حداقل 5 نفر

  حداقل 5 نفر

  10

   

   

   

   

   

   


  8-       برگزاری مسابقات لیگ دسته یکم به صورت رفت و برگشت برابر با شاخص­های برگزاری رقابت­های قهرمانی کشور می­باشد.

  9-    تیم اول تا سوم مسابقات لیگ دسته یکم جواز حضور در لیگ برتر   را به دست می­آورند.

  10-          حداقل تعداد کشتی گیران شرکت کننده هر تیم، در هر مسابقه ،هشت کشتی گیر با رعایت ضوابط مندرج در جدول تعیین شرایط کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر مسابقه ،خواهد بود.

  11-           رقابت‌ها در هر مسابقه با حضور حداقل هشت کشتی‌گیر در هشت و حداکثر 10 کشتی گیر در 10 وزن برای هر تیم باشگاهی   برگزار خواهد شد .

   

  ب: لیگ مقدماتی دسته اول  :

  1-     کلیه تیمهای باشگاهی متقاضی مطابق ضوابط اعلامی فدراسیون با معرفی هیات کشتی استان ذیربط می توانند در مسابقات لیگ مقدماتی دسته اول باشگاههای کشتی کشور شرکت کنند.تعداد تیم های شرکت کننده  از هر استان محدودیتی ندارد.لیگ دسته یک تیمهای باشگاهی کشور به صورت منطقه ای(بر اساس منطقه بندی لیگ نوجوانان سال 96) برگزار می شود.

  تبصره :بعد از ثبت نام  تیم های باشگاهی در هر منطقه  با توجه به تعداد تیمهای مذکور، کمیته لیگ در خصوص برگزاری مسابقات در شرایط متعارف و یا برگزاری مسابقات در قالب  چهار گروه و یا هشت گروه در هر منطقه تصمیم گیری خواهد نمود.  

  2-     زمان برگزاری لیگ مقدماتی دسته یک باشگاههای کشتی کشور از بهمن ماه هرسال حداکثر بمدت 100روز از محدوده زمانی لیگ  300 روزه مورد نظر می باشد.

  3-     تیم های واجد شرایط موظفند اسامی کشتی‌گیران، مربیان، سرپرستان ، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و سایر عوامل اجرایی را تا 10 روز پیش از اولین مسابقه در   "مرحله رفت" ، و حداکثر پنج روز مانده به اولین مسابقه در "مرحله برگشت " ، به "کمیته لیگ"اعلام نمایند. اسامی یاد شده زمانی اعتبار خواهد داشت که با حضور کلیه افراد معرفی شده از سوی هر باشگاه کشتی(اعم از کشتی‌گیر، مربی، سرپرست، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و یا سایر عوامل اجرایی) براساس فرمت اعلامی فدراسیون کشتی، در محل فدراسیون (و یا مکان اعلامی از سوی فدراسیون)، از طریق امضاء تعهدنامه وابستگی به باشگاه کشتی ذیربط درهرمرحله، مورد تایید قرار گیرد.کمیته لیگ به منظور تسهیل در اجرای این بند از طریق برنامه ریزی در مناطق و یا استانهای ذیربط اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

  تبصره 1:تعداد مربیان هر تیم حداقل دو مربی و حداکثر چهار مربی   بوده که می باید مطابق آخرین ضوابط اعلامی "انستیتو بین المللی کشتی" و "کمیته مربیان"   دارای دفترچه مربیگری ملی یا ممتاز ملی باشند.

  تبصره2:هر تیم الزاماً می باید دارای یک سرپرست واجد شرایط و مشخص باشد.

  4-      پس از پایان مرحله رفت، حداقل یک هفته زمان جهت فصل نقل و انتقالات در اختیار تیم ها قرار داده خواهد شد. تیم ها در زمان مذکور می توانند حداکثر 5کشتی گیر خود را تغییر داده و نسبت به جذب کشتی گیران جدید تا سقف تعیین شده(25 کشتی گیر) ، مطابق ضوابط اقدام نمایند.

  5-     شرکت در لیگ مقدماتی دسته اول برای تیمهای باشگاهی شرکت کننده رایگان می باشد.

  6-     تعداد کشتی گیران معرفی شده از هر تیم در یک فصل،حداقل 16و حداکثر 25کشتی گیر ( حداقل در هر وزن یک کشتی گیر) خواهد بود که بر مبنای جدول ذیل ارائه میشود:

   

  جدول شرایط کشتی گیران هر تیم باشگاهی در مجموع   به هنگام ثبت قرارداد در کمیته لیگ در لیگ مقدماتی دسته اول

  تعداد کشتی گیران رده سنی جوانان

  تعداد کشتی گیران غیر بومی

  تعداد کشتی گیران بومی

  تعدادکل کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر مسابقه

  حداقل 2 نفر

  حداکثر 7نفر

  حداقل 9نفر

  16-17-18

  حداقل 3 نفر

  حداکثر 8نفر

  حداقل 11نفر

  19-20-21

  حداقل 4 نفر

  حداکثر 9نفر

  حداقل 13نفر

  22-23-24-25

   

   

   

   

   

   


  تبصره 1:کشتی گیران مذکور می توانند کشتی گیران رنکینگ دار یا خارج ازرنکینگ باشند.

  تبصره 2:هر تیم در نیم فصل می تواند   حداکثر 5کشتی گیر را با رعایت ضوابط بالا تغییر داده و جایگزین نماید.

  تبصره 3:حداکثر کشتی‌گیران ملی پوش(بر مبنای آخرین مستند مبنی بر نفرات شرکت کننده در آخرین رقابت‌های المپیک و جهانی) معرفی شده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر مسابقه دو کشتی‌گیر خواهد بود مبنای تیم ملی بودن  کشتی گیران مذکور،رنکینگ سال فنی قبل می باشد.

  تبصره 4: هیچ باشگاهی حق ندارد از کشتی‌گیران ملی پوش شاخص، ممتاز و فعال کشور، در جایگاه غیر واقعی خود تحت عنوان مدیرعامل، سرپرست، مربی، کمک مربی، مدیر فنی و کشتی‌گیر ذخیره استفاده کند.(مرجع تشخیص فدراسیون کشتی)

  تبصره5:استفاده از کشتی گیران خارجی در لیگ مقدماتی دسته اول ممنوع می باشد.

  7-      شرایط کشتی گیران هر تیم شرکت کننده در هر مسابقه در لیگ مقدماتی دسته اول ، بر مبنای ضوابط مندرج درجدول ذیل خواهد بود:

   

  جدول شرایط کشتی گیران هر تیم باشگاهی برای هر مسابقه در لیگ مقدماتی دسته  اول

  تعداد کشتی گیران رده سنی جوانان

  تعداد کشتی گیران غیر بومی

  تعداد کشتی گیران بومی

  تعدادکل کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر مسابقه

  حداقل یک کشتی گیر

  حداکثر 3نفر

  حداقل 5نفر

  8-9

  حداقل 2 کشتی گیر

  حداکثر 4 نفر

  حداقل 5 نفر

  10

   

   

   

   

   

   


  8-       برگزاری مسابقات لیگ  مقدماتی دسته یکم به صورت رفت و برگشت برابر با شاخص­های برگزاری رقابت­های قهرمانی کشور می­باشد.

  9-    هشت تیم برترلیگ مقدماتی دسته اول از تمامی مناطق ( از هر منطقه دو تیم برتر )،   جواز حضور در لیگ  دسته یک سال فنی ذیربط را به دست می­آورند.

  10-          حداقل تعداد کشتی گیران شرکت کننده هر تیم، در هر مسابقه ،هشت کشتی گیر با رعایت ضوابط مندرج در جدول تعیین شرایط کشتی گیران هر تیم باشگاهی در هر مسابقه ،خواهد بود.

  11-      رقابت‌ها در هر مسابقه با حضور حداقل 8 کشتی‌گیر در هشت وزن و حداکثر 10 کشتی گیر در 10 وزن برای هر تیم باشگاهی  برگزار خواهد شد .

   

  ج:توضیحات:

   

  1- سهم استفاده از کلیه ظرفیت های تبلیغات محیطی برای میزبان در هر دوره از رقابت ها ، حداکثر 50% از ظرفیت های موجود خواهد بود .(مسئول تعیین سهم بندی فضای محیطی برای تخصیص تبلیغات واحد روابط عمومی فدراسیون خواهد بود)

  2- هرگونه همکاری و حمایت اجرایی عوامل فنی، پزشکی و اجرایی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان که دارای قرارداد رسمی با فدراسیون کشتی بعنوان مربی اصلی، سرپرست تیم، پزشک تغذیه، پزشک عمومی، فیزیوتراپ و ماساژور تیم ملی بزرگسالان آزاد و فرنگی کشور در آخرین رقابت های جهانی ، المپیک و بازی های آسیایی، آسیایی و جام جهانی بوده اند، کلیه مدیران فدراسیون کشتی(اعم از مدیران ارشد، روسای کمیته‌ها و واحد‌های مدیریتی ذیربط)، تحت هر عنوانی با باشگاه های متقاضی ممنوع بوده و در صورت تخلف ضمن محرومیت باشگاه کشتی مربوطه از حضور در مسابقات ذیربط، فرد خاطی جهت تعیین تکلیف به کمیته انضباطی اعلام می شود . همچنین هرگونه پذیرش مسئولیت رسمی توسط رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات‌های کشتی استان‌ها در باشگاه‌های کشتی متقاضی در مسابقات باشگاهی هر دوره ممنوع و مشمول جرایم مندرج در این بند خواهد بود.

  3-           اوزان برگزاری رقابت ها در کشتی آزاد و کشتی فرنگی در هر رشته اوزان ذیل خواهد بود :

  -          کشتی آزاد : 57 – 61 – 65 - 70 – 74 -79 – 86 – 92-97 – 125 کیلوگرم

  -          کشتی فرنگی : 55 – 60 – 63 - 67 –   72 – 82 – 87     -    97   – 130 کیلوگرم

  4-           فدراسیون کشتی پس از انعقاد قرارداد رسمی در محل کمیته لیگ و ثبت قرارداد میان باشگاه و کشتی گیران ، مربیان و سایر عوامل ذیربط  در اجرای تعهدات فی مابین ،کمیته اخلاق و امور انضباطی  فدراسیون را بعنوان " داور " معرفی نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل ، نظر " داور " اعمال و اگر که نیاز به اعلام  به مراجع قضایی باشد، ازسوی " داور " رسما اعلام خواهد شد.

  5-     میزبان موظف است کلیه شرایط لازم برای برگزاری رقابت ها را،با رعایت استاندارد مورد نظر فدراسیون کشتی (شاخص برگزاری رقابت های گروه بندی قهرمانی کشور) فراهم نماید.کلیه مسابقات در مراحل رفت و برگشت تحت نظارت   مستقیم فدراسیون کشتی و با حضور نمایندگان رسمی فدراسیون برگزار خواهد شد.

  6-    مبنای محاسبه امتیازات تیم های باشگاهی در رقابتهای لیگ مقدماتی دسته اول ، لیگ دسته اول و لیگ برتر به ترتیب ذیل خواهد بود:

  1 – پیروزی با ضربه فنی، دیسکالیفه، سه اخطاره، عدم حضور و مصدومیت حریف          5 امتیاز مثبت

  2- پیروزی با اختلاف 10 امتیاز فنی در کشتی آزاد                                                   4 امتیاز مثبت

  3- پیروزی با اختلاف 8   امتیاز فنی در کشتی فرنگی                                                 4 امتیاز مثبت

  4- پیروزی با امتیاز                                                                                                    3 امتیاز مثبت

  7-    در هر نوع پیروزی(بند 2 تا 4 فوق‌الذکر) ، در صورتی که بازنده امتیاز داشته باشد، یک(1) امتیاز مثبت برای کشتی گیر مذکور و تیم مربوطه منظور خواهد شد.

  8-    مبنای پیروزی هر تیم در هر دیدار، تعداد برد بیشتر خواهد بود. در صورت برابری تعداد پیروزی ها، بر مبنای الویت های   اعلامی در جدول ذیل ،تیم باشگاهی پیروزدر آن دیدارمشخص می گردد:

   

  الویت

  مبانی رتبه بندی به ترتیب

  مبانی تعیین   تیم باشگاهی پیروزدر   یک دیدار ،در صورت برابری تعداد پیروزی   تیم های ذیربط

  اول

  جمع امتیازات مثبت

  جمع امتیازات مثبت هر تیم در یک دیدار برای باشگاه‌های ذیربط

  دوم

  بیشترین پیروزی با ضربه فنی

  جمع تعداد پیروزی های با ضربه فنی برای هر تیم در یک دیدار برای باشگاه های ذیربط

  سوم

  تعداد پیروزی با امتیاز عالی

  جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی در یک دیدار برای هر تیم ذیربط

  چهارم

  میزان کسب امتیازات فنی

  میزان کسب امتیازات فنی در طول مسابقات مرتبط با یک دیدار برای هر کدام از باشگاه های ذیربط

  پنجم

  از دست دادن امتیاز فنی کمتر

  میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در یک دیدار برای باشگاه های ذیربط

  ششم

  نتیجه‌آخرین مسابقه

  نتیجه آخرین مسابقه در یک دیدار برای باشگاه‌های ذیربط

   

  9-    در صورت برابری امتیازات مثبت تیم های باشگاهی در هر گروه برای تعیین   رده بندی تیم ها درگروه ذیربط، جهت حضور در رقابت ضربدری و متعاقبا فینال مسابقات لیگ، مبانی رتبه بندی مندرج در جدول ذیل به ترتیب ملاک تعیین تیم های باشگاهی برتر   در هر گروه می باشد.

  مبانی رتبه بندی به ترتیب

  در صورت برابری امتیازات   مثبت   باشگاه های کشتی در یک گروه

  1

  نتیجه رقابت رودرو (مجموع تعداد پیروزها و شکست های دو تیم در مرحله رفت و برگشت)در صورتی که امتیازات مثبت دو تیم باشگاهی در یک گروه برابر باشد .

  2

  جمع تعداد پیروزی با ضربه فنی برای باشگاه های کشتی دارای امتیاز برابر در یک گروه

  3

  جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی برای باشگاه های کشتی دارای امتیاز برابر در یک گروه

  4

  میزان کسب امتیازات فنی در طول تمامی مسابقات مرتبط با یک گروه، برای هر یک از باشگاه های ذیربط

  5

  میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در طول تمامی دیدار ها در یک گروه   برای باشگاه های ذیربط

  6

  جمع‌بندی نتایج آخرین مسابقات درطول تمامی دیدارها در یک گروه برای باشگاه های ذیربط

   

  10-        هر تیم باشگاهی به هر عنوان، پس از مراسم قرعه کشی و یا انجام مراسم وزن کشی از شرکت   تیم و یا کشتی گیران خود در مسابقات مربوطه ممانعت به عمل آورد و یا از ادامه رقابتها سر باز زند، و یا بنابه تشخیص سرپرست فنی مسابقات، نتیجه حاصل از هر کشتی   تبانی تشخیص داده شود، پرونده و مستندات مربوط به کشتی گیر و باشگاههای مربوطه جهت بررسی و اعلام رای   (محرومیت کشتی گیران ،جریمه نقدی ،کسر امتیاز از امتیاز کل، لحاظ در ارزشیابی عملکرد هیات کشتی استان) ، به کمیته اخلاق و امور انضباطی فدراسیون کشتی ارجاع خواهد داده شد.

  11-                     نمونه قرارداد فی مابین کشتی گیر و سایر عوامل با   باشگاه   مربوطه می باید به تایید سمینارهیات کشتی استان ها   برسد.

  12-   هرکشتی گیر و اعضای کادر فنی(مدیر فنی – سرمربی – مربی ) بر مبنای تبار استانی خود مندرج درکارت ملی کشتی مربوطه ،هنگام انعقاد قرداد با تیم باشگاهی مغایر با استان ذیربط ،می باید نسبت به ارائه رضایت نامه رسمی از هیات کشتی استان مبدا اقدام نماید.

  13-   کشتی گیرانی که به دلیل ضرورت حضور در مسابقات بین المللی در اختیار تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور می باشند، صرفا با مجوز کادر فنی تیم های ملی ذیربط ، اجازه حضور دررقابت های لیگ را خواهند داشت. عدم حضور کشتی گیران مذکور، مانع از اجرای برنامه اعلامی لیگ کشتی کشور نخواهد شد .تیم های باشگاهی شرکت کننده باید در برنامه ریزی خود در جذب کشتی گیران واجد شرایط بگونه ای عمل نمایند که در صورت محدود شدن امکان استفاده از کشتی گیران مورد نظر کادر فنی تیم های ملی ، امکان حضور در مسابقات   مربوطه و اجرای تقویم برگزاری مسابقات را داشته باشند.   

  14-   هر کشتی‌گیر صرفا در وزنی که در هر مسابقه وزن‌کشی نموده است می‌تواند مسابقه دهد. استفاده از یک کشتی‌گیر در دو وزن در هر مسابقه ممنوع خواهد بود .کشتی گیر مذکور در صورتی که در پایان دور رفت با تیم دیگری برابر با بند 4 آیین نامه لیگ 300روز کشتی انعقاد قرارداد نماید می تواند در مرحله برگشت با تیم باشگاهی جدید  دیگری همکاری نماید.

  15-     هر کشتی گیر ، مربی، سرپرست و سایر اعضای کادر فنی ، پزشکی ، رسانه ای و مدیریتی صرفاً می تواند در هر مرحله(رفت یا برگشت ) از یک باشگاه   در رقابت های باشگاه های کشتی کشور حضور داشته باشد.

   

   

   

  http://iwf.ir/lnks/52046/-.aspx