نسخه چاپی

برای اولین بار در فدراسیون کشتی

روان شناسی ورزشی در اردوهای استعدادیابی عملیاتی می شود
 • ۱۰:۵۰ ۱۳۹۶/۸/۱۳
 • روان شناسی ورزشی در اردوهای استعدادیابی و بستر سازی کشتی گیران خردسال ونونهال کشور سازمان دهی و عملیاتی می شود

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پیرو برنامه ریزی ها و جلسه های تخصصی برگزار شده، روز شنبه هشتم آبان ماه دکتر حمید سیفی رییس کمیته استعداد یابی فدراسیون کشتی همراه با سید عسکر موسوی دبیر کمیته و سرکار خانم دکتر افسانه صنعت کاران و محمد صادق رفعت کارشناسان تخصصی وارشد روان شناسی ورزشی با حضور در شهر رودهن از اردوهای بستر سازی و استعدادیابی تیم ملی کشتی فرنگی خردسالان ونونهالان بازدید به عمل آوردند.

  پس از پایان جلسه آموزشی و مرور فن کشتی گیران، جلسه کمیته استعدادیابی با حضور عبدالکریم کاکاحاجی، مهدی هوریار و دیگر مربیان همکار برگزار شد. دراین جلسه آقایان علی عسکری و مهران شیر مرادی مدیران اداره ورزش و جوانان و هیات کشتی شهر رودهن حضور داشتند در ابتدا علی عسکری ضمن خوش آمد گویی با اهدای شاخه گل، روزمربی را تبریک گفت. وی با تشکر از فدراسیون کشتی برای برگزاری اردوهای دیگر در رودهن اعلام آمادگی کرد.

  سرمربی و سرپرست و دیگر مربیان حاضر در اردو، میزبانی مسئولان ورزش و هیات کشتی رودهن را بسیار مطلوب و یکی از بهترین اردوهای برگزار شده تا کنون ارزیابی کرده و از میزبانان تشکر و قدردانی کردند.

  در این جلسه ضمن تاکید بر نقش مهم روان شناسی در ارتقای رفتارهای فردی و اجتماعی و ورزشی مربیان و کشتی گیران، مقرر شد در اردوهای بستر سازی آینده کارشناس روان شناس کمیته استعدادیابی درکنار سر مربی و دیگر اعضای کادر فنی تیم های پایه، انجام وظیفه کنند.

  خانم دکتر صنعت کاران با تاکید بر ارایه خدمات روان شناسی به مربیان، کشتی گیران و والدین آن ها، درباری آموزش مهارت های ذهنی و سرفصل های آموزشی اثرگزار در  رفتارهای ورزشکاران به کوتاهی اشاره کرد. در ادامه مقرر شد برای شناخت وضع موجود نیم رخ روانی و ارتقای هنجارهای رفتاری مخاطبان شرکت کننده در اردوهای آینده اقدام های آموزشی لازم به عمل آید.

  همچنین مصوب شد برای توجیه کادرهای فنی و کشتی گیران در اردوهای آینده با هماهنگی کمیته داوران فدراسیون، آموزش مقررات داوری و نقش این مقررات در طراحی تمرین های روانی کشتی گیران در دستور کار قرار گیرد.

  یاد آوری می شود، تاکید بر نقش موثر و بسیار مهم موضوع روان شناسی ورزشی و تخصصی در رده های سنی خردسالان و نونهالان در طرح استعدادیابی و اردوهای بستر سازی که به تدریج با برنامه ریزی های عملی از سوی کمیته استعدادیابی فدراسیون کشتی عملیاتی می شود، برای نخستین بار است که در فدراسیون کشتی مورد توجه جدی نظری و عملی قرار گرفته است.

  امید است موضوع روان شناسی ورزشی و کشتی گیری جایگاه و نقش مطلوب خود را در فرآیند آموزشی و برنامه ریزی های فنی و آماده سازی فراگیر کشتی گیران در میدان های مهم جسمانی و المپیک پیدا کند.


  http://iawf.ir/lnks/51443/-.aspx