• از سوی فدراسیون کشتی

   اصلاحیه تقویم فنی شش ماهه دوم کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد
   زمانبندی اجرای مسابقات داخلی و داخلی بین المللی

   • ۸:۱۲ ۱۳۹۶/۷/۱۹
   اصلاحیه تقویم فنی شش ماهه دوم کشتی آزاد و فرنگی کشور شامل برگزاری مسابقات داخلی و داخلی بین المللی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه تقویم فنی شش ماهه دوم سال 1396 در رشته های کشتی آزاد و فرنگی به شرح زیر است:   شرح

   رده سنی رشته

   محل برگزاری

   زمان برگزاری

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

   جوانان-آزاد

   سمنان

   12/07تا 14/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

   جوانان-آزاد

   اردبیل

   18/07 تا 21/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

   جوانان-فرنگی

   اردبیل

   18/07 تا 21/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

   جوانان-فرنگی

   کرمان

   19/07تا 21/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(الف)

   جوانان-آزاد

   البرز

   25/07تا 28/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشورالف)

   جوانان-فرنگی

   البرز

   25/07تا 28/07/96

   فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

   بزرگسالان - آزاد

   کاشان

   01/08تا02/08/96

   فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

   بزرگسالان- فرنگی

   کاشان

   01/08تا02/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

   بزرگسالان -آزاد

   استان داوطلب

   03/08تا 05/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

   بزرگسالان -فرنگی

   استان داوطلب

   03/08تا 05/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

   بزرگسالان -آزاد

   استان داوطلب

   09/08تا 12/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

   بزرگسالان -فرنگی

   قم

   09/08تا 12/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

   بزرگسالان -آزاد

   لرستان

   09/08تا 12/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

   بزرگسالان -فرنگی

   لرستان

   09/08تا 12/08/96

   برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

   نونهالان -آزاد

   استان داوطلب

   29/08تا 01/09/96

   برگزاری تورنمت روز جهانی کودک

   نونهالان -فرنگی

   استان داوطلب

   01/09تا 03/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

   نوجوانان – آزاد

   استان داوطلب

   04/09تا 07/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

   نوجوانان - فرنگی

   استان داوطلب

   04/09تا 07/09/96

   مسابقات جام شاهد

   جوانان – فرنگی

   استان داوطلب

   06/09تا 08/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

   نوجوانان - فرنگی

   تهران

   07/09تا 10/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

   نوجوانان – آزاد

   تهران

   07/09تا 10/09/96

   مسابقات جام شاهد

   جوانان-آزاد

   استان داوطلب

   09/09تا 11/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

   نوجوانان - فرنگی

   کردستان

   14/09تا17/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

   نوجوانان – آزاد

   کردستان

   14/09تا17/09/96

   جام باشگاههای جهان

   بزرگسالان -آزاد

   مشارکتی -ایران

   15/09 تا 17/09/96

   جام باشگاههای جهان

   بزرگسالان -فرنگی

   مشارکتی -ایران

   23/09 تا 24/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری کشتی کلاسیک

   بزرگسالان (بانوان)

   تهران   خانه کشتی

   23/09 تا 24/09/96

   رقابت های عمومی ( open )

   بزرگسالان -آزاد

   تهران – خانه کشتی

   هفته دوم دیماه

   رقابت قهرمانی عمومی ( open )

   بزرگسالان -فرنگی

   تهران – خانه کشتی

   هفته دوم دیماه

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

   نوجوانان- پهلوانی

   استان داوطلب

   هفته سوم دیماه

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

   جوانان – پهلوانی

   استان داوطلب

   هفته سوم دیماه

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

   بزرگسالان - پهلوانی

   استان داوطلب

   هفته سوم دیماه

   برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

   نوجوانان - فرنگی

   تهران – خانه کشتی

   هفته آخر دیماه

   رقابتهای عمومی ( open )

   جوانان- آزاد

   تهران – خانه کشتی

   هفته آخر دیماه

   رقابتهای عمومی ( open )

   جوانان - فرنگی

   تهران – خانه کشتی

   هفته آخر دیماه

   برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

   نوجوانان- آزاد

   تهران – خانه کشتی

   هفته آخر دیماه

   جام جهان پهلوان تختی

   بزرگسالان -فرنگی

   خوزستان

   04 /11 تا 06/11/96

   جام جهان پهلوان تختی

   بزرگسالان -آزاد

   آذربایجان شرقی

   11 /11 تا 13/11/96

   آغاز لیگ 300 روزه

   بزرگسالان – آزاد

   استان داوطلب

   نیمه دوم بهمن ماه

   آغاز لیگ 300 روزه

   بزرگسالان – فرنگی  

   استان داوطلب

   نیمه دوم بهمن ماه

   مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان

   نوجوانان- آزاد

   استان داوطلب

   25/11تا 27/11/96

   مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان

   نوجوانان-بزرگسالان

   استان داوطلب

   25/11تا 27/11/96

   مسابقات جام یادگار امام (ره)

   نوجوانان - آزاد

   استان داوطلب

   16/12تا 18/12/96

   مسابقات جام یادگارامام (ره)

   نوجوانان - فرنگی

   استان داوطلب

   22/12تا 24/12/96اتوماسیون اداری ژوبین