• از سوی فدراسیون کشتی

   اصلاحیه تقویم فنی تا انتهای سال جاری اعلام شد

   • ۹:۲۹ ۱۳۹۶/۶/۵
   اصلاحیه تقویم فنی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی کشور از شهریورماه تا انتهای سال جاری اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این اصلاحیه بعنوان برنامه فنی ملاک عمل به شرح زیر است:


   زمانبندی اجرای مسابقات داخلی – ملی

   شرح

   رده سنی رشته

   محل برگزاری

   زمان برگزاری

   برگزاری لیگ منطقه ای کشتی

   نوجوانان - آزاد

   استان داوطلب

   23/06تا25/06/96

   برگزاری لیگ منطقه ای کشتی

   نوجوانان - فرنگی

   استان داوطلب

   23/06تا25/06/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

   جوانان-آزاد

   سمنان

   11/07تا 13/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور (ج)

   جوانان-فرنگی

   سیستان و بلوچستان

   11/07تا 13/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

   جوانان-آزاد

   اردبیل

   18/07 تا 21/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(ب)

   جوانان-فرنگی

   اردبیل

   18/07 تا 21/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشور(الف)

   جوانان-آزاد

   البرز

   25/07تا 28/07/96

   برگزاری مسابقات قهرمانی کشورالف)

   جوانان-فرنگی

   البرز

   25/07تا 28/07/96

   فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

   بزرگسالان - آزاد

   استان داوطلب

   27/07تا28/07/96

   فینال لیگ باشگاههای کشتی کشور

   بزرگسالان- فرنگی

   استان داوطلب

   27/07تا 28/07/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

   بزرگسالان -آزاد

   استان داوطلب

   02/08تا 05/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

   بزرگسالان -فرنگی

   استان داوطلب

   02/08تا 05/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

   بزرگسالان -آزاد

   استان داوطلب

   06/08تا 09/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

   بزرگسالان -فرنگی

   استان داوطلب

   06/08تا 09/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

   بزرگسالان -آزاد

   لرستان

   09/08تا 12/08/96

   مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

   بزرگسالان -فرنگی

   لرستان

   09/08تا 12/08/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

   نوجوانان – آزاد

   استان داوطلب

   04/09تا 07/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ج )

   نوجوانان - فرنگی

   استان داوطلب

   04/09تا 07/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

   نوجوانان - فرنگی

   تهران

   07/09تا 10/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه الف )

   نوجوانان – آزاد

   تهران

   07/09تا 10/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

   نوجوانان - فرنگی

   کردستان

   14/09تا17/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری (گروه ب )

   نوجوانان – آزاد

   کردستان

   14/09تا17/09/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری کشتی کلاسیک

   بزرگسالان (بانوان)

   تهران   خانه کشتی

   16/09تا17/09/96

   رقابت های عمومی ( open )

   بزرگسالان -آزاد

   تهران – خانه کشتی

   02/10تا 07/10/96

   رقابت قهرمانی عمومی ( open )

   بزرگسالان -فرنگی

   تهران – خانه کشتی

   02/10تا 07/10/96

   رقابتهای عمومی ( open )

   جوانان-آزاد

   تهران – خانه کشتی

   10/10تا 15/10/96

   رقابتهای عمومی ( open )

   جوانان – فرنگی

   تهران – خانه کشتی

   10/10تا 15/10/96

   برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

   نوجوانان- آزاد

   تهران – خانه کشتی

   17/10تا 22/10/96

   برگزاری رقابتهای عمومی ( open )

   نوجوانان - فرنگی

   تهران – خانه کشتی

   17/10تا 22/10/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

   نوجوانان- پهلوانی

   استان داوطلب

   26/10تا 27/10/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

   جوانان – پهلوانی

   استان داوطلب

   27/10تا 28/10/96

   برگزاری مسابقات قهرمان کشوری

   بزرگسالان - پهلوانی

   استان داوطلب

   28/10تا 29/10/96

   آغاز لیگ 300 روزه دی ماه

   بزرگسالان – آزاد

   استان داوطلب

   هفته آخر دی ماه

   آغاز لیگ 300 روزه دی ماه

   بزرگسالان – فرنگی  

   استان داوطلب

   هفته آخر دی ماه

    

    

   زمانبندی اجرای مسابقات داخلی – ملی

   شرح

   رده سنی رشته

   محل برگزاری

   زمان برگزاری

   مسابقات قهرمان کشوری

   بزرگسالان – آلیش

   استان داوطلب

   4/11تا 6/11/96

   مسابقات قهرمان کشوری

   بزرگسالان – گراپلینگ

   استان داوطلب

   4/11تا 6/11/96

   برگزاری جشنواره نونهالان

   خردسالان-نونهالان -آزاد

   استان داوطلب

   18/11تا 20/11/96

   برگزاری جشنواره نونهالان

   خردسالان-نونهالان -آزاد

   استان داوطلب

   18/11تا 20/11/96

   مسابقات   قهرمانی عمومی کشور  

   نوجوانان- پهلوانی

   استان داوطلب

   08/12تا 09/12/96

   مسابقات   قهرمانی عمومی کشور

   جوانان – پهلوانی

   استان داوطلب

   09/12تا 10/12/96

   مسابقات   قهرمانی عمومی کشور

   بزرگسالان – پهلوانی

   استان داوطلب

   10/12تا 11/12/96

    

    

    

    

    


اتوماسیون اداری ژوبین