نسخه چاپی

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی کشور گروه های ج و ب- خوی/

آذربایجان غربی قهرمان رقابت های کشتی آزاد شد
مازندران به عنوان قهرمانی مسابقات کشتی فرنگی رسید
 • ۱۵:۱۱ ۱۳۹۵/۷/۹
 • به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور در گروه ج و رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور به صورت تیم به تیم،  روزهای 8 و 9 مهرماه در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد.

  در پایان رقابت های کشتی آزاد این مسابقات تیم آذربایجان غربی به عنوان قهرمانی رسید و تیم های ایلام و سمنان به ترتیب دوم و سوم شدند.

  همچنین در پایان رقابت های کشتی فرنگی نیز تیم مازندران اول شد و تیم های اصفهان و اردبیل دوم و سوم شدند.


  نتایج دیدارها برای کسب مقام اول تا نهم مسابقات کشتی آزاد و فرنگی به شرح زیر است:

  کشتی آزاد:

  فینال: آذربایجان غربی 5 – ایلام 3
  رده بندی: سمنان 4- برنده - کرمان 4 (با برتر امتیاز مثبت 18 به 17 به سود سمنان)
  پنجم: قزوین 7- یزد یک
  هفتم: قم 6- خراسان جنوبی یک
  نهم: چهارمحال و بختیاری

  رده بندی تیمی کشتی آزاد: 1- آذربایجان غربی 2- ایلام 3- سمنان 4- کرمان 5- قزوین 6- یزد 7- قم 8- خراسان جنوبی 9- چهارمحال و بختیاری


  کشتی فرنگی:

  فینال: مازندران 7 – اصفهان یک
  رده بندی: اردبیل 5 – مرکزی 3
  پنجم: خراسان شمالی 5 - کردستان 3
  هفتم: آذربایجان غربی 5 - آذربایجان شرقی 3
  نهم: همدان 6- ایلام 2

  رده بندی تیمی کشتی فرنگی: 1- مازندران 2- اصفهان 3- اردبیل 4- مرکزی 5- خراسان شمالی 6- کردستان 7- آذربایجان غربی 8- آذربایجان شرقی 9- همدان 10- ایلام


  نتایج دیدارهای مقدماتی این رقابت ها به شرح زیر است:

  کشتی آزاد گروه ج:
  گروه الف: سمنان، خراسان جنوبی، قزوین، ایلام
  گروه ب: آذربایجان غربی، قم، چهارمحال و بختیاری، کرمان، یزد

  گروه الف:
  سمنان 7- خراسان جنوبی یک
  ایلام 4، برنده – قزوین 4 (امتیاز مثبت 19 به 17 به سود ایلام)
  سمنان 4، برنده - قزوین 4  (امتیاز مثبت 17 بر 17 مساوی بود، به علت یک ضربه فنی به سود سمنان)
  ایلام 7- خراسان جنوبی یک
  ایلام 7- سمنان یک
  قزوین 6- خراسان جنوبی یک

  گروه ب:
  کرمان 7- چهارمحال و بختیاری یک
  آذربایجان غربی 7- قم یک
  قم 6- چهارمحال و بختیاری 2
  آذربایجان غربی 8- یزد صفر
  آذربایجان غربی 8- چهارمحال و بختیاری صفر
  آذربایجان غربی 8- کرمان صفر
  یزد 5- قم 3
  کرمان 4، برنده- یزد 4 (امتیاز مثبت 18 به 16 به سود کرمان)
  یزد 5- چهارمحال و بختیاری 3
  کرمان 4، برنده- قم 4 (امتیاز مثبت 18 به 17 به سود کرمان)


  کشتی فرنگی گروه ب:

  گروه الف: مازندران، کردستان، آذربایجان شرقی، ایلام، اردبیل
  گروه ب: اصفهان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، همدان، مرکزی


  گروه الف:
  مازندران 6- کردستان 2
  آذربایجان شرقی 4، برنده - ایلام 4  (امتیاز مثبت 19 به 16 به سود آذربایجان شرقی)
  مازندران 7- اردبیل یک
  آذربایجان شرقی 2- کردستان 6
  مازندران 8- ایلام صفر
  اردبیل 5- کردستان 3
  مازندران 7- آذربایجان شرقی یک
  اردبیل 6- ایلام 2
  اردبیل 4، برنده – آذربایجان شرقی 4
  کردستان 5- ایلام 3

  گروه ب:
  اصفهان 5- خراسان شمالی 3
  آذربایجان غربی 6 - همدان 2
  اصفهان 4- برنده - مرکزی 4 (امتیاز مثبت 19 به 18 به سود اصفهان)
  خراسان شمالی 5- آذربایجان غربی 3
  اصفهان 6- همدان 2
  مرکزی 4-، برنده - خراسان شمالی 4 (امتیاز مثبت 20 به 18 به سود مرکزی)
  اصفهان 5- آذربایجان غربی 3
  مرکزی 5- همدان 3
  همدان 4، برنده-  خراسان شمالی 4 (امتیاز مثبت 20 به 18 به سود همدان)
  مرکزی 5- آذربایجان غربی 3

  http://iawf.ir/lnks/46967/-.aspx