• پس از تصویب در سمینار عمومی هیأت های کشتی/

   ضوابط کنترل حضور کشتی گیران غیر بومی اعلام شد

   • ۱۳:۱۲ ۱۳۹۵/۶/۳۱
   ضوابط کنترل حضور کشتی گیر غیر بومی از استان ها و شهرستان های غیر مرتبط اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، ضوابط کنترل حضور کشتی گیر غیر بومی از استان ها و شهرستان های غیر مرتبط پس از نهایی شدن و تصویب در شانزدهمین سمینار عمومی هیأت های کشتی کشور به شرح زیر اعلام شد:   ضوابط کنترل حضور کشتی­گیران غیر بومی از استان­ها/شهرستان های غیر مرتبط

    

   در رقابت­های داخلی-ملی

   با استناد به بند 4 صورتجلسه دوازدهمین سمینار عمومی روسای هیات کشتی استان­های سراسر کشور مورخ 04/09/1394، و تاکید روسای محترم هیات­ها در خصوص جلوگیری از شرکت کشتی­گیران غیر بومی استان ها/شهرستان ها در سایر مسابقات داخلی-ملی، و با هدف برنامه ریزی بر روی استعدادهای استان­ها جهت قهرمان پروری و تربیت ورزشکاران بومی بمنظور توسعه، تقویت و رونق ورزش کشتی در استان ها/شهرستان ها، "ضوابط کنترل حضور کشتی­گیران غیر بومی از استان­ها /شهرستان های غیر مرتبط در رقابت­های داخلی-ملی" با تاکید بر این اصل که کشتی­گیران معرفی شده از سوی هر استان/شهرستان، در هر رشته و در هر رده سنی، بومی آن استان/شهرستان می­باشند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به شرح ذیل اعلام می­شود:

   الف) در صورت ارائه مدارک و مستنداتی مبنی بر غیر بومی بودن هر کشتی­گیر شرکت کننده در رقابت­های داخلی-ملی:

   ١) تا زمان بررسی مستندات ذیربط در کمیته انضـباطی، و اعلام رای اولیه کمیته مذکور در خصوص اعتراض وارده، هیچ­گونه اقدامی برای ممانعت از فعالیت کشتی­گیر ذیربط، صورت نخواهد گرفت.

   ٢) مسئولیت بررسی مدارک کشتی­گیران شرکت کننده در مسابقات درون استانی / شهرستان­ها بر عهده هیات کشتی استان / شهرستان برگزار کننده خواهد بود.

   ب) مدارک و مستندات ملاک تشخیص در جابه­جایی کشتی­گیران(جهت تغییر تابعیت استانی/شهرستانی) به شرح ذیل خواهد بود:

   1- رده­های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان :

   ·        ارائه گواهی اشتغال به تحصیل(عکس­دار) که به تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان/استان رسیده باشد.

   ·        برای کشتی­گیرانی که در حال تحصیل نمی­باشند، ارائه تاییدیه شورای حل اختلاف ذیربط مبنی بر سکونت ایشان در استان/شهرستان مربوطه الزامی است.

   2- رده­های سنی جوانان و بزرگسالان  :

   ·    برای کشتی گیران غیربومی دانشجو، ارائه اصل کارت دانشجویی توام با گواهی سکونت ایشان در خوابگاه دانشجویی که به تایید دانشگاه مربوطه رسیده باشد.

   ·    برای کشتی­گیرانی که دانشجو بوده ولی در خوابگاه دانشجویی مستقر نمی­باشند، ارائه تاییدیه سکونت ایشان از شورای حل اختلاف منطقه بعلاوه اصل کارت دانشجویی  الزامی است.

   ·     برای کشتی­گیرانی که در حال گذراندن دوران مقدس سربازی هستند، گواهی معتبر در حال خدمت سربازی ، توام با گواهی سکونت ایشان در پادگان مربوطه که به تایید یگان و پادگان محل خدمت رسیده باشد.

   ·     برای کشتی­گیران شاغل و ساکن، که در حال تحصیل یا انجام خدمت مقدس سربازی نمی­باشند، ارائه تاییدیه شورای حل اختلاف ذیربط مبنی بر سکونت ایشان در استان/شهرستان مربوطه الزامی است.

   ج) علاوه بر مستندات بندهای ب و ج فوق الذکر ارائه رضایت نامه و تاییدیه هیات کشتی استان/شهرستان مبدا برای جابه جایی کشتی گیران از یک استان/شهرستان به استانی/شهرستانی دیگر الزامی می باشد.

   د) در صورت تشخیص کمیته انضباطی کشتی­گیر و مربی رده سنی و رشته مربوطه در استان ذیربط و هیات کشتی استان یا شهرستان مربوطه، مسوولیت تخلف استفاده از کشتی­گیر غیر بومی را بر عهده خواهد داشت.

   هـ) مرجع حل اختلاف در تشخیص بومی بودن کشتی گیران میان دو استان، فدراسیون کشتی، و میان شهرستان های وابسته به هر استان، هیات کشتی استان ذیربط خواهد بود.اتوماسیون اداری ژوبین