• پس از تایید سمینار روسای هیئت های کشتی/

   شرح وظایف شوراهای فنی تیم های ملی اعلام شد

   • ۱۱:۱۲ ۱۳۹۵/۶/۲۶
   شرح وظایف شوراهای فنی تیم های ملی کشتی کشور (آزاد- فرنگی- سنتی)، مصوب اکثریت اعضای مجمع فدراسیون کشتی ایران در سمینار روسای هیات های کشتی استان ها مورخ ١٧ شهریور ٩٥ اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، شرح وظایف اعضای شورای فنی تیم های ملی به شرح زیراست:

   4-1- تائید نهایی سرمربیان معرفی شده از سوی مدیر تیم های ملی ذیربط در هر رده ی سنی
   4-2-بررسی و اعلام نظر درباره ی مربیان معرفی شده از سوی مدیر تیم های ملی ذیربط در هر رده ی سنی وفق ضوابط
   4-3- بررسی و اعلام نظر در باره ی اهداف ، راهبردها ، سیاست ها ، و برنامه های فنی در هر رده سنی(پیشنهاد شده از سوی مدیر تیم‌های ملی)
   4-4- بررسی و اعلام نظر درباره ی فرآیند پیشنهادی انتخاب تیم های ملی کشتی در هر سال در تمامی رده ی سنی (پیشنهادی از سوی مدیران تیم های ملی کشتی آزاد- فرنگی- سنتی)
   4-5- تائید نهایی ترکیب تیم ها ملی پیشنهادی توسط مدیر تیم های ملی جهت شرکت در رقابت های المپیک ، جهانی، جام جهانی ، بازی های آسیایی ، آسیایی و یا سایر رقابت های اصلی (به تشخیص رئیس فدراسیون).
   4-6- ارائه پیشنهاد به مدیران تیم های ملی و نیز فدراسیون کشتی برای در جهت :
   1-4-6 - ارتقاء جایگاه و ساماندهی شرایط فنی و مدیریتی تیم های ملی کشتی
   2-4-6 - همگانی کردن کشتی و تعمیم کشتی در کشور
   3-4-6 - توسعه ی کشتی در رده های سنی پایه
   4-4-6 - فرآیند کشف – جذب – پرورش استعدادهای فنی
   4-7- نظارت بر عملکرد تیم‌های ملی و ارائه مشاوره فنی به رئیس فدراسیون کشتی ، به عنوان مشاورانی امین در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری فنی در کشتی کشور
   4-8- با توجه به نو پا بودن فعالیت‌ کشتی‌های سنتی زیر نظر اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی ایران، فدراسیون کشتی در صورت لزوم می‌تواند از اشخاص با تجربه در کشتی‌های سنتی مختلف(بانوان-آقایان) در سطح کشور نیز بعنوان اعضای شورای فنی کشتی های سنتی استفاده نماید.

اتوماسیون اداری ژوبین