• طرح برگزاری رقابت های تیم به تیم قهرمانی کشور اعلام شد

   طرح برگزاری رقابت های تیم به تیم قهرمانی کشور اعلام شد

   • ۱۰:۴۶ ۱۳۹۴/۹/۹
   طرح برگزاری رقابت های تیم به تیم قهرمانی کشور مصوب دوازدهمین سمینار عمومی هیأت های کشتی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این طرح که از سال آینده اجرایی خواهد شد استان ها در سه گروه مختلف به صورت تیم به تیم مسابقه خواهند داد.

   همچنین در سمینار مقرر گردید نسبت به تهیه ضوابطی به منظور جلوگیری از شرکت کشتی گیران غیر بومی از استان ها در سایر مسابقات داخلی، ملی و مطرح نمودن آن در جلسه آتی سمینار عمومی هیأت های کشتی استان های سراسر کشور اقدام شود.

   طرح برگزاری رقابت های تیم به تیم قهرمانی کشور بر مبنای گروه بندی فنی استان ها به شرح زیر است:
   نظر به ضرورت ایجاد انگیزه مضاعف (با هدف جذب و افزایش علاقه مندان ورزش کشتی در کشور، و نیز افزایش جذابیت برگزاری رقابت های قهرمانی کشور) در میان کشتی گیران، مربیان و مدیریت سازمان کشتی به ویژه در استان هایی که در چند دهـه گذشته از موقعیت فنی پایین تری در کشتی کشور برخوردار بوده اند، بدینوسیله "طـرح برگـزاری رقابت های تیم به تیم کشتی کشور بر مبنای گروه بندی فنی استان های ذیربط" با لحاظ سیاست های ذیل ارائه می شود:
   1- کلیه هیات کشتی استان های سراسر کشور بر مبنای جایگاه تیمی آن استان در آخرین رده بندی رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور، در هر رده سنی، به سه گروه: اول(تیم های اول تا یازدهم از آخرین دوره مسابقات قهرمانی کشور)، دوم(تیم های یازدهم تا بیست و یکم از آخرین دوره مسابقات قهرمانی کشور)، و سوم(تیم های بیست و یکم تا آخر از آخرین دوره مسابقات قهرمانی کشور) تقسیم بندی می شوند.
   تبصره: با توجه به نوپایی برگزاری رقابت های قهرمانی کشور در رشته های کشتی های سنتی زیر نظر فدراسیون کشتی، رقابت های مذکور تا اطلاع ثانوی بصورت انفرادی برگزار خواهد شد.
   2- کلیه رقابت های قهرمانی کشور در هر گروه بصورت تیم به تیم برگزار خواهد شد. شیوه برگزاری مسابقات مذکور بصورت دوره ای بوده، و نحوه چیدمان تیم های حاضر، در هریک از گروه ها و دسته بندی های ذیربط، بر مبنای قرعه کشی خواهد بود. همچنین تیم های شرکت کننده در هر گروه، بر مبنای قرعه کشی ذیربط، به دو دسته تقسیم خواهند شد.
   تبصره: در صورتی که تعداد تیم های شرکت کننده در هر گروه، کمتر از شش تیم باشد، کلیه رقابت های آن گروه در یک دسته برگزار خواهد شد.
   3- دو تیم برتر گروه های دوم و سوم، برای سال آتی، به گروه بالاتر انتقال خواهند یافت. همچنین دو تیم انتهای گروه های اول و دوم نیز، در رقابت های سال آینده، به گروه های پایین تر انتقال می یابند.
   4- مبنای محاسبه امتیازات هر تیم استانی، در هر دیدار به ترتیب ذیل خواهد بود:
   1-4 - پیروزی با ضربه فنی، دیسکالیفه، سه اخطاره، عدم حضور و مصدومیت حریف 5 امتیاز مثبت
   2-4- پیروزی با اختلاف 10 امتیاز فنی در کشتی آزاد     4 امتیاز مثبت
   3-4- پیروزی با اختلاف 8  امتیاز فنی در کشتی فرنگی     4 امتیاز مثبت
   4-4- پیروزی با امتیاز         3 امتیاز مثبت
   5-4- درهرنوع پیروزی(بند 2 تا 4 فوق‌الذکر)، در صورتی که بازنده امتیاز داشته باشد، یک(1) امتیاز مثبت برای کشتی گیر مذکور و استان مربوطه منظور خواهد شد.
   5- در صورت برابری امتیازهای تیم های استانی در هر دیدار، و در هر سال، مبنای رتبه بندی استان های ذیربط به ترتیب بر اساس مفاد جدول ذیل خواهد بود:

   اولویت

   مبانی رتبه بندی به ترتیب

   در صورت برابری استان­ها

   در یک دیدار

   در صورت برابری استان­ها

   در مجموع امتیازات کل مسابقات

   اول

   بیشترین پیروزی با ضربه فنی

   جمع تعداد پیروزی های با ضربه فنی برای هر استان در یک دیدار برای استان های ذیربط

   جمع تعداد پیروزی با ضربه فنی برای استان­های دارای امتیاز برابر در تمامی دیدار‌ها در هر دوره از مسابقات برای هریک از استان‌های ذیربط

   دوم

   تعداد پیروزی با امتیاز عالی

   جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی در یک دیدار برای هر استان ذیربط

   جمع تعداد پیروزی‌های با امتیاز عالی در تمامی دیدارهای هر دوره از مسابقات برای هر یک از استان­های ذیربط

   سوم

   میزان کسب امتیازات فنی

   میزان کسب امتیازات فنی در طول مسابقات مرتبط با یک دیدار برای هر کدام از استان­های ذیربط

   میزان کسب امتیازات فنی یک استان، در کلیه دیدارهای هر دوره از مسابقات برای استان­های ذیربط

   چهارم

   از دست دادن امتیاز فنی کمتر

   میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در یک دیدار برای استان­های ذیربط

   میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در کلیه دیدارهای هر دوره از مسابقات برای استان­های ذیربط

   پنجم

   نتیجه‌آخرین مسابقه

   نتیجه آخرین مسابقه در یک دیدار برای استان­های ذیربط

   جمع بندی امتیازات مثبت آخرین مسابقات در تمامی دیدار‌های هر دوره از مسابقات برای استان­های ذیربط
   6- با توجه به نتایج حاصل از رقابت های انفرادی کشتی گیران در هر وزن، نتایج رتبه بندی انفرادی در هر گروه حائز مدال و حکم مربوطه خواهد بود.
   تبصره: در صورت برابری تعداد پیروزی  دو یا چند کشتی گیر در یک وزن، در رقابت های یک گروه، مبانی ذیل به ترتیب اساس رتبه بندی کشتی گیران برتر در هر وزن خواهد بود:
   الف. تعداد پیروزی ضربه فنی
   ب. تعداد پیروزی با امتیاز عالی
   ج. میزان امتیاز فنی کسب شده
   د. کمترین میزان امتیازات فنی از دست رفته در طول مسابقات
   هـ. نتیجه مسابقه آخر
   تبصره: نتیجه ی کیفی مسابقه آخر، به ترتیب بر مبنای رتبه بندی بندهای "الف" تا "د" فوق الذکر، در هر دوره از مسابقات خواهد بود.
   7- رقابت های قهرمانی کشور در هر گروه حداکثر در دو روز برگزار خواهد شد.
   8- تیم های شرکت کننده در هر گروه، بر مبنای نتایج تیمی حاصله از رتبه بندی، و بر اساس ضوابط ملاک عمل فدراسیون کشتی، حائز امتیازات مرتبط با رنکینگ استانی مربوطه خواهند شد. تیم های اول تا سوم هر گروه کاپ قهرمانی مربوطه را دریافت خواهند کرد.
   9- حداکثر کشتی گیران شرکت کننده هر تیم در رده سنی بزرگسالان و جوانان 10 کشتی گیر، و در رده های نوجوانان، نونهالان و خردسالان 14 کشتی گیر خواهد بود.
   10- با استناد به مفاد بند 8 از بخش توضیحات " فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی، و کشتی های سنتی(زنان و مردان) کشور در سال فنی 95-94" حضور کشتی گیران غیر بومی در ترکیب استان های غیر مرتبط در این رقابت ها، مشمول جرائم بخشنامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/1392 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
   11-  رقابت های قهرمانی کشور در هر گروه، می تواند بصورت جداگانه به میزبانی یکی از استان های داوطلب برگزار شود. در صورت تایید فدراسیون کشتی رقابت های سه گروه موضوع بند یکم این طرح، می تواند بصورت تجمیعی به میزبانی یکی از استان های واجد شرایط نیز برگزار شود. بدیهی است در صورت برگزاری تجمیعی رقابت های مذکور، رقابت تیم های استانی هر گروه به تفکیک برگزار، و محاسبه خواهد شد.اتوماسیون اداری ژوبین