• از سوی کمیته کشتی های سنتی فدراسیون کشتی/

   قوانین کشتی کمربند (آلیش) اعلام شد

   • ۹:۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
   قوانین کشتی کمربند (آلیش) از سوی کمیته کشتی های سنتی فدراسیون کشتی اعلام شد.
   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، قوانین کشتی کمربند (آلیش) به نقل از عیسی مومنی مسئول کمیته کشتی سنتی فدراسیون کشتی و رئیس شورای کشتی کمربند آسیا به شرح زیر است:


   1- لباس باید از جنس پارچه کتان و به دو رنگ آبی و قرمز و شلوار سفید همراه با کمربند زرد باشد.
   2- وقت قانونی مسابقه سه دقیقه می باشد. در صورت تساوی یک دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته خواهد شد که در این وقت، هر دو کشتی گیر باید در حالت سینه به سینه و دست ها در کمربند به صورت چسبیده به هم به اجرای فن بپردازند.
   تبصره: اگر در زمان وقت اضافه بین دو کشتی گیر امتیازی رد و بدل نشود داور میدان با تشخیص کم کاری و اخطار به یکی از دو کشتی گیر، برنده مسابقه را مشخص خواهد کرد.
   3- انواع امتیاز
   • یک امتیاز: 1- اگر کشتی گیری با باسن، شکم، زانو و سر با تشک تماس پیدا کند 2-  باز شدن دست از کمربند در هنگام انجام مسابقه به هر دلیلی 3- خارج شدن حریف از تشک 4- تذکر و اخطار 
   • دو امتیاز: تمام فنونی که باعث شود کشتی گیر به پشت به تشک تماس پیدا کند یا به پل برود
   • ضربه فنی (سه امتیاز): به پل زدن حریف از بالا، به طوری که شانه های آن با تشک تماس پیدا کند
   4- اتمام مسابقه:
   • رسیدن به امتیاز 6 در زمان قانونی مسابقه
   • ضربه فنی
   •  کسب بالاترین امتیاز در پایان وقت قانونی مسابقه
   • سه اخطاره شدن
   5- خطاها:
   • جدا شدن دست از کمربند که منجر به یک اخطار به کشتی گیر خاطی و یک امتیاز به حریف وی می‌شود.
   • ممانعت از اجرای فنون کشتی مانند قراردادن دست در پهلو و شکم حریف
   • پائین آوردن سر و سینه بیش از اندازه معمول
   • بیرون رفتن حریف از تشک
   • اگر کشتی گیری نتواند دستور کار شال گیری در 10 تا 15 ثانیه انجام دهد اخطار می گیرد
   • کشتی گیر کم کار با توجه به نظر داوران اخطار می گیرد
   • دیسکالیفه: اگر کشتی گیر به هر دلیلی در حین مسابقه سه اخطار دریافت نماید (حرکات غیر ورزشی- اخطارهای داوران) با قطع شدن مسابقه به سود حریف، کشتی گیر خاطی از دور رقابت ها کنار می رود. 


اتوماسیون اداری ژوبین