نسخه چاپی

رقابت های جایزه بزرگ باشگاه های کشور/

طرح برگزاری مسابقات با آخرین اصلاحات اعلام شد
 • ۹:۲۲ ۱۳۹۳/۱۰/۸
 • طرح برگزاری رقابت های جایزه بزرگ باشگاه های کشور با آخرین اصلاحات انجام شده اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پس از برگزاری هشتمین سمینار روسای هیأت های کشتی سراسر کشور آخرین اصلاحات طرح برگزاری جایزه بزرگ باشگاه های کشور تأیید شد.


  طرح برگزاری رقابت های جایزه بزرگ باشگاه های کشتی کشور به شرح ذیل می باشد:

  نظر به ضرورت جذب مشارکت پایدار بنگاه های اقتصادی در حمایت از شکل گیری باشگاه های کشتی ، نظام مندی در نحوه تعامل حمایت کنندگان مالی و بخش فنی کشتی کشور ، و بهره مندی های فنی و مدیریتی حاصل از این تعامل ، هماهنگی و انسجام میان برنامه های اقتصادی حمایت کنندگان علاقه مند به فعالیت در کشتی با منطق فنی خاص این رشته ورزشی ، تغییر در شیوه سرمایه گذاری و فراهم شدن امکان جذب سرمایه های کوچک ، حمایت از حاکمیت قوانین و ضوابط ابلاغی و جاری فدراسیون کشتی و تشویق عاملان احترام به ضوابط ، طرح برگزاری رقابت های جایزه بزرگ باشگاه های کشتی کشور بر مبنای مفاد بند های ذیل ارائه می شود .  
  1- باشگاه کشتی برتر در هر سال ، باشگاهی است که در جمع امتیازات حاصل از دوره های رقابت لیگ کشتی باشگاه های کشور ، بیشترین امتیاز را در طول یک سال کسب نماید. مبنای محاسبه امتیازات هر مرحله رقابت ، بر اساس امتیازات حاصل از رتبه‌بندی هر باشگاه در جدول ذیل خواهد بود.


  رتبه بندی باشگاه ها در هر دوره

  امتیاز

  باشگاه اول

  100

  باشگاه دوم

  90

  باشگاه سوم

  80

  باشگاه چهارم

  70

  باشگاه پنجم

  60

  باشگاه ششم

  50

  باشگاه هفتم

  40

  باشگاه هشتم

  30

  باشگاه نهم

  20

  باشگاه دهم

  10

  2- مبنای محاسبه امتیازات هر تیم در هر دیدار به ترتیب ذیل خواهد بود:
  1-2 – پیروزی با ضربه فنی، دیسکالیفه، سه اخطاره، عدم حضور و مصدومیت حریف    5 امتیاز مثبت
  2-2- پیروزی با اختلاف 10 امتیاز فنی در کشتی آزاد                 4 امتیاز مثبت
  3-2- پیروزی با اختلاف 8  امتیاز فنی در کشتی فرنگی                 4 امتیاز مثبت
  4-2- پیروزی با امتیاز                                 3 امتیاز مثبت
  5-2- در هر نوع پیروزی(بند 2 تا 4 فوق‌الذکر) ، در صورتی که بازنده امتیاز داشته باشد، یک(1) امتیاز مثبت برای کشتی گیر مذکور و تیم مربوطه منظور خواهد شد.
  3- در صورت برابری امتیازات باشگاه های کشتی در هر دیدار ، هر دوره ، و هر سال فنی ، مبنای رتبه بندی باشگاه های ذیربط به ترتیب بر اساس مفاد جدول ذیل خواهد بود .


  الویت

  مبانی رتبه بندی به ترتیب

  در صورت برابری تیم باشگاه های کشتی در یک دیدار

  در صورت برابری باشگاه های کشتی در یک دوره

  در صورت برابری باشگاه های کشتی در یک سال فنی

  اول

  جمع امتیازات مثبت

  جمع امتیازات مثبت هر تیم در یک دیدار برای باشگاه‌های ذیربط

  جمع امتیازات مثبت هر تیم در طول تمامی دیدار ها در یک دوره برای باشگاه های ذیربط

  جمع امتیازات مثبت هر تیم در تمامی دوره‌ها در طول یک سال باشگاهی برای باشگاه های ذیربط

  دوم

  بیشترین پیروزی با ضربه فنی

  جمع تعداد پیروزی های با ضربه فنی برای هر تیم در یک دیدار برای باشگاه های ذیربط

  جمع تعداد پیروزی با ضربه فنی برای باشگاه های کشتی دارای امتیاز برابر در یک دوره

  جمع تعداد پیروزی با ضربه فنی برای باشگاه های کشتی دارای امتیاز برابر در تمامی دوره‌ها در یک سال باشگاهی برای هریک از باشگاه‌های ذیربط

  سوم

  تعداد پیروزی با امتیاز عالی

  جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی در یک دیدار برای هر تیم ذیربط

  جمع تعداد پیروزی های با امتیاز عالی در یک دوره برای هر یک از تیم های ذیربط

  جمع تعداد پیروزی‌های با امتیاز عالی در تمامی رقابت‌های باشگاهی ‌در یک سال باشگاهی برای هر یک از باشگاه های ذیربط

  چهارم

  میزان کسب امتیازات فنی

  میزان کسب امتیازات فنی در طول مسابقات مرتبط با یک دیدار برای هر کدام از باشگاه های ذیربط

  میزان کسب امتیازات فنی در طول تمامی مسابقات مرتبط با یک دوره، برای هر یک از باشگاه های ذیربط

  میزان کسب امتیازات فنی یک باشگاه، در کلیه رقابت های مرتبط در تمامی دوره‌ها در یک سال باشگاهی برای باشگاه های ذیربط

  پنجم

  از دست دادن امتیاز فنی کمتر

  میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در یک دیدار برای باشگاه های ذیربط

  میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در طول تمامی دیدار ها در یک دوره برای باشگاه های ذیربط

  میزان از دست دادن امتیاز فنی کمتر در طول تمامی دیدارها، در تمامی دوره‌ها در یک سال باشگاهی برای باشگاه های ذیربط

  ششم

  نتیجه‌آخرین مسابقه

  نتیجه آخرین مسابقه در یک دیدار برای باشگاه‌های ذیربط

  جمع‌بندی نتایج آخرین مسابقات درطول تمامی دیدارها در یک دوره برای باشگاه های ذیربط

  جمع بندی نتایج آخرین مسابقات در تمامی دوره‌ها در طول یک سال باشگاهی برای باشگاه های ذیربط

  4- مبلغ ورودیه هر باشگاه کشتی به رقابت های باشگاهی در کشتی آزاد و در کشتی فرنگی 100 میلیون ریال خواهد بود .
  1-4- باشگاه کشتی متقاضی جهت حضور در رقابت‌های باشگاهی می باید ورودیه یادشده را ، حداکثر 10 روز پیش از برگزاری رقابت های باشگاهی ذیربط به حساب در آمدی فدراسیون کشتی واریز نمایند . در غیر اینصورت امکان پذیرش اسامی معرفی شده از سوی باشگاه ذیربط توسط کمیته باشگاه های کشتی کشور فراهم نخواهد بود .
  2-4- رقابت میان باشگاه های کشتی در هر دوره بر مبنای قرعه کشی بوده و باشگاه‌های کشتی متقاضی مشروط بر اینکه بیش از 5 تیم باشند در قالب دو گروه رقابت خواهند داشت . ملاک گروه بندی رقابت‌ها در مرحله اول برگزاری لیگ باشگاه های کشتی کشور قرعه کشی بوده ، اما از مرحله دوم ، دو تیم برتر مرحله پیشین به ترتیب به عنوان سرگروه ، گروه A و سرگروه گروه B تعیین می شوند و میان مابقی تیم ها قرعه کشی صورت خواهد گرفت.
  5- رقابت‌های باشگاه های کشتی در هر دوره به صورت متمرکز (حداکثر سه روز) براساس تعداد باشگاه های کشتی متقاضی در یکی از استان های داوطلب برگزار می شود .
  6- باشگاه کشتی برتر در هر رشته و در هر سال به عنوان "باشگاه طلایی سال" ، از فرصت اعزام به یکی از تورنمنت های بین المللی (در صورت تقاضای باشگاه ذیربط) مطابق ضوابط جاری برخوردار خواهد بود.
  7- هر باشگاه می‌تواند در رقابت‌ باشگاه‌های کشتی کشور  در هر دوره صرفاً در چارچوب سیاست های ذیل ، کشتی گیران خود را انتخاب نمایند :
  1-7- حداکثر 12 ‌کشتی‌گیر بر مبنای جدول رتبه‌بندی کشتی‌گیران ، در آخرین سال فنی کشتی‌ کشور، در رده سنی بزرگسالان (مفاد طرح رتبه‌بندی مربیان سازنده و کشتی‌گیران برتر کشور در هر سال فنی مصوب مورخ 8 اسفند ماه سال 92 در سومین سمینار عمومی هیات‌های کشتی استان‌ها سراسر کشور) داشته باشد.
  2-7- جدول رتبه‌بندی فوق‌الذکر(بند 1-7) حداکثر 45 روز پیش از رقابت‌های یاد شده از سوی کمیته اجرایی ذیربط در فدراسیون کشتی اعلام عمومی خواهد شد.
  3-7-حداکثر امتیاز حاصل از انتخاب کشتی‌گیران طبق جدول مذکور برای هر باشگاه در هر دوره معادل 300 امتیاز خواهد بود.
  4-7-حداکثر کشتی گیران معرفی شده خارج از رنکینگ (رتبه بندی سال فنی) چهار کشتی گیر خواهد بود . مشروط بر اینکه حداکثر سن قانونی کشتی‌گیران مذکور در زمان برگزاری رقابت‌های باشگاهی در هر دوره کمتر از 21 سال باشد.
  5-7- حداکثر کشتی‌گیران معرفی شده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر دوره، دو کشتی گیر در هر وزن خواهد بود. مشروط بر اینکه فقط یکی از آنها سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را در طی سه سال گذشته داشته باشد.
  6-7-حداکثر کشتی‌گیران ملی پوش(بر مبنای آخرین مستند مبنی بر نفرات شرکت کننده در آخرین رقابت‌های المپیک و جهانی) معرفی شده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر دوره دو کشتی‌گیر خواهد بود.
  7-7- حداکثر کشتی‌گیران خارجی شرکت کننده از سوی هر باشگاه متقاضی در هر دوره، دو کشتی‌گیر خواهد بود. کشتی‌گیران خارجی باید سابقه شرکت در رقابت‌های جهانی، المپیک و یا قاره‌ای با پیراهن تیم ملی کشورشان را در طی دو سال گذشته در رده‌های سنی بزرگسالان و یا جوانان دارا باشند.
  8-7- هیچ باشگاهی حق ندارد از کشتی‌گیران ملی پوش شاخص، ممتاز و فعال کشور، در جایگاه غیر واقعی خود تحت عنوان مدیرعامل، سرپرست، مربی، کمک مربی، مدیر فنی و کشتی‌گیر ذخیره استفاده کند.(مرجع تشخیص فدراسیون کشتی)
  9-7- حداکثر تعداد کشتی‌گیران بند‌های 6-7 و 7-7 فوق‌الذکر برای هر باشگاه کشتی متقاضی در هر دوره در مجموع سه کشتی‌گیر خواهد بود. باشگاه‌های کشتی متقاضی می‌توانند به جای دو کشتی‌گیر خارجی از یک کشتی‌گیر داخلی در هر دوره(خارج از رنکینگ و سقف سنی) استفاده نماید.
  10-7- کشتی‌گیرانی که بر مبنای جدول رتبه‌بندی ملاک عمل در هر سال فنی، در دو وزن دارای سوابق امتیازی هستند، می‌توانند در هر دوره صرفاً در یکی از اوزان ذیربط در رقابت‌های باشگاهی حضور داشته باشند. بدیهی است سوابق امتیاز رتبه‌بندی هر کشتی‌گیر در همان وزن، ملاک جمع‌بندی امتیاز رنکینگ تیمی هر باشگاه در هر دوره خواهد بود.
  8- مبنای وزن‌کشی کشتی‌گیران برای حضور در رقابت‌های باشگاهی در هر دوره، سابقه‌ی وزنی هر کشتی‌گیر در جدول رتبه‌بندی آخرین سال فنی خواهد بود. حضور کشتی‌گیر ذیربط در اوزان بالاتر بلامانع است. وزن‌کشی رقابت‌های باشگاهی در هر دوره با حضور کلیه باشگاه‌ها و کشتی‌گیران  مرتبط با آنها، یک روز پیش از رقابت‌های مذکور، مطابق ضوابط جاری با 4 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
  1-8- در صورتی که کشتی گیر یا کشتی گیرانی از تیم های کشتی باشگاه های متقاضی در هر دوره رقابت باشگاهی، فاقد جایگاه در رتبه‌بندی سال فنی ملاک عمل باشند، و یا تمایل داشته باشند در اوزان پایین‌تر از سوابق وزنی خود در رتبه‌بندی ذیربط در رقابت‌های باشگاهی کشتی بگیرند، وزن کشی ایشان در هر دوره با دو کیلو ارفاق در اوزان قانونی انجام خواهد شد.
  2-8- هر کشتی‌گیر صرفا در وزنی که در هر دوره رقابت باشگاهی وزن‌کشی نموده است می‌تواند مسابقه دهد. استفاده از یک کشتی‌گیر در دو وزن در یک دوره رقابت‌های باشگاهی ممنوع خواهد بود.
  3-8- ضوابط حضور کشتی گیران خارجی بر مبنای ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی و مقررات اعلامی فدراسیون کشتی است. باشگاه‌های متقاضی موظفند کل مبلغ قرارداد به همراه قرارداد مربوطه را حداقل یک هفته پیش از انجام هر رقابت باشگاهی در هر دوره جهت هماهنگی نهایی با فدراسیون کشتی‌گیر ذیربط، به فدراسیون کشتی ایران پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت مبلغ و مستندات مذکور در زمان مقرر اجازه وزن کشی  به کشتی‌گیران خارجی داده نخواهد شد.
  4-8- هر گونه تخلف در اجرای مفاد این بند(بند هشتم)، موجبات محرومیت تیم ذیربط از حضور در رقابت‌های باشگاهی مربوطه ، و در صورت تکرار ، در کل رقابت های باشگاهی سالانه را بهمراه خواهد داشت.
  9- کلیه اسامی کشتی‌گیران، مربیان، سرپرستان ، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و سایر عوامل اجرایی حداکثر تا 7 روز پیش از آغاز رقابت‌های باشگاه‌های کشتی در هر دوره، توسط باشگاه‌های کشتی متقاضی ذیربط به فدراسیون کشتی اعلام خواهد شد. اسامی یاد شده زمانی اعتبار خواهد داشت که با حضور کلیه افراد معرفی شده از سوی هر باشگاه کشتی(اعم از کشتی‌گیر، مربی، سرپرست، کادر پزشکی، مشاور رسانه‌ای و یا سایر عوامل اجرایی) بر اساس فرمت اعلامی فدراسیون کشتی در محل فدراسیون (و یا مکان اعلامی از سوی فدراسیون) و امضاء تعهدنامه وابستگی به باشگاه کشتی ذیربط در آن دوره، مورد تایید قرار گیرد.
  1-9- با استناد به مفاد بند هفتم این طرح اسامی کشتی‌گیران اعلامی از سوی باشگاه کشتی متقاضی در هر دوره می‌باید صرفا در یک وزن و با تعیین مشخص وزن مورد نظر هر کشتی‌گیر از سوی باشگاه، در لیست اعلامی به فدراسیون کشتی صورت پذیرد. بدیهی است در غیر این صورت از شرکت کشتی‌گیران مربوطه در اوزان غیر جلوگیری بعمل خواهد آمد.
  10- هر کشتی گیر ، مربی و سایر اعضای کادر فنی ، پزشکی ، رسانه ای و مدیریتی صرفاً می تواند در هر دوره از یک باشگاه کشتی در رقابت های باشگاه های کشتی کشور حضور داشته باشد .
  11- تعداد باشگاه‌های کشتی معرفی شده از سوی هر استان در هر رقابت باشگاهی محدودیتی ندارد.
  12- سهم استفاده از کلیه ظرفیت های تبلیغات محیطی برای میزبان در هر دوره از رقابت ها ، حداکثر 50% از ظرفیت های موجود خواهد بود .(مسئول تعیین سهم بندی فضای محیطی برای تخصیص تبلیغات واحد روابط عمومی فدراسیون خواهد بود)
  13- هرگونه همکاری و حمایت اجرایی عوامل فنی، پزشکی و اجرایی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان که دارای قرارداد رسمی با فدراسیون کشتی بعنوان مربی اصلی، سرپرست تیم، پزشک تغذیه، پزشک عمومی، فیزیوتراپ و ماساژور تیم ملی بزرگسالان آزاد و فرنگی کشور در آخرین رقابت های جهانی ، المپیک و بازی های آسیایی، آسیایی و جام جهانی بوده اند، کلیه مدیران فدراسیون کشتی(اعم از مدیران ارشد، روسای کمیته‌ها و واحد‌های مدیریتی ذیربط)، تحت هر عنوانی با باشگاه های متقاضی ممنوع بوده و در صورت تخلف ضمن محرومیت باشگاه کشتی مربوطه از حضور در رقابت های باشگاهی ذیربط ، فرد خاطی جهت تعیین تکلیف به کمیته انضباطی اعلام می شود . همچنین هرگونه پذیرش مسئولیت رسمی توسط رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات‌های کشتی استان‌ها در باشگاه‌های کشتی متقاضی در برگزاری رقابت‌های باشگاهی هر دوره ممنوع و مشمول جرایم مندرج در این بند خواهد بود.
  14- حضور کشتی گیران ملی پوش در کلیه رقابت های موضوع این فرآیند بلامانع بوده ، مگر آنکه بنا به تشخیص کادر فنی و با اعلام مدیر تیم های ملی ذیربط مانعی فنی برای حضور در رقابت باشگاهی در دوره‌ای خاص وجود داشته باشد .
  15- مبنای حضور باشگاه های یادشده در کلیه رقابت های بین المللی که با موضوع باشگاه های کشتی کشور برگزار می شود ، از جمله رقابت های جام باشگاه های جهان آخرین رده بندی سالانه باشگاه های کشتی کشور در هر سال خواهد بود. تعداد باشگاه کشتی برتر شرکت کننده در هر رشته در رقابت های لیگ جهانی ، پس از اتمام آخرین مرحله ی رقابت های باشگاهی در هر سال از سوی فدراسیون کشتی اعلام خواهد شد .
  16- اوزان برگزاری رقابت ها در کشتی آزاد و کشتی فرنگی در هر رشته اوزان ذیل خواهد بود :
  - کشتی آزاد : 57 – 61 – 65 - 70 – 76 – 86 - 97 – 125 کیلوگرم
  - کشتی فرنگی : 59 – 66 – 71 - 75 – 80 – 85 - 98 – 130 کیلوگرم
  17- باشگاه های کشتی جهت ورود به این فرآیند واجد شرایط هستند که حداقل سه ماه پیش از زمان آغاز فرآیند در هر سال باشگاهی ، از مکانی مشخص ، و فعالیت فنی لازم در حداقل دو رده ی سنی در رشته های آزاد و یا فرنگی برخوردار باشند . ارائه مستندات لازم در این خصوص در زمان معرفی باشگاه توسط هیات کشتی استان ذیربط به فدراسیون الزامی است.
  18- فدراسیون کشتی هیچگونه مسئولیتی در قبال تعاملات مالی خارج از این طرح (اعم از قرارهای مالی فی ما بین و یا مالیات‌های تکلیفی مترتب بر آن و نیز سایر تعهدات مالی مربوطه) ندارد و لیکن مبنای قراردادهای احتمالی میان باشگاه‌های کشتی متقاضی با کشتی‌گیران، مربیان و سایر کادر فنی اجرایی قرارداد تیپ ابلاغی فدراسیون کشتی خواهد بود. فدراسیون کشتی صرفاً در صورت ارائه مستنداتی مبنی بر عدم عمل به تعهدات مالی باشگاه‌های کشتی شرکت کننده در رقابت‌های هر دوره به کشتی ‌گیران ،مربیان و یا سایر عوامل فنی و اجرایی هر باشگاه، و تایید کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، از فعالیت باشگاه کشتی ذیربط کشتی‌گیر، مربی و یا سایر عوامل فنی و اجرایی طرف قرارداد در رقابت باشگاهی دوره بعد جلوگیری خواهد کرد.  http://iwf.ir/lnks/40035/-.aspx